Nieuws over Centrum Oost

Vernieuwing Oostkade 5-13

Gepubliceerd op 20 februari 2024
Afbeelding

Op Oostkade 5-13, aan de oostkant van de Wilhelminasluis, staan een aantal oude, lage paviljoens. De gebouwtjes kampen al jaren met leegstand en verloedering. De gemeente en de eigenaar van de paviljoens (Astoria Vastgoed B.V.) willen deze situatie verbeteren. Hiervoor heeft Astoria bij de gemeente een plan ingediend en een vergunning aangevraagd.

Lees verder

Bijeenkomst voor vragen over het Bestemmingsplan Peperstraat en de omgevingsvergunning fase 1

Gepubliceerd op 10 januari 2024
Afbeelding

Sinds 27 december liggen het ontwerp-Bestemmingsplan Peperstraat en de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 ter inzage. Iedereen heeft deze documenten en alle bijlagen vanaf dat moment kunnen lezen. Voor mensen, die na het inzien van de documenten van het Bestemmingsplan of de omgevingsvergunning vragen hierover hebben, houdt het gemeentelijke projectteam een inloop-bijeenkomst op 16 januari. Medewerkers van de ontwikkelaar van de Peperstraat zullen daar ook bij aanwezig zijn.

Lees verder

Plannen Peperstraat ter inzage

Gepubliceerd op 13 december 2023
Afbeelding

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft op dinsdag 12 december 2023 een beslissing genomen over de ontwikkeling van de Peperstraat. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de hele Peperstraat en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van fase 1 van de Peperstraat zijn door B&W vastgesteld. Fase 1 is het deel vanaf de H. Gerardstraat tot aan de Oostzijde. De stukken worden van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage gelegd.

Lees verder

Stand van zaken besluitvorming Peperstraat

Gepubliceerd op 6 november 2023
Afbeelding

Naar verwachting neemt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) eind november / begin december 2023 een beslissing over de Peperstraat. Het gaat dan over de ter inzage legging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning fase 1. Het voorbereiden van dit collegebesluit heeft lang geduurd. En het kost ook de komende weken nog tijd. Het is dan ook een ingewikkeld project: fase 1 gaat over zes nieuwe gebouwen en een grote ondergrondse parkeergarage.

Lees verder

Voortgang vernieuwing Peperstraat

Gepubliceerd op 4 juli 2023
Afbeelding

De gemeente en de ontwikkelaar hebben de anterieure overeenkomst voor de vernieuwing van de Peperstraat afgelopen 1 februari ondertekend. Hierin zijn de afspraken tussen beide partijen vastgelegd. Daarna werkten we met de ontwikkelaar verder aan de herhuisvesting van de huurders in fase 1. Er waren bijeenkomsten over de nieuwbouw van fase 2 en over de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment werken we nog aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor fase 1.

Lees verder

Bijeenkomst adviesgroep na de zomer

Gepubliceerd op 11 mei 2023
Afbeelding

Binnenkort gaan we een participatieadviesgroep voor Zaandam Centrum-Oost vormen. Een groep met inwoners en ondernemers die samen met de raadsleden en de gemeente gaan bepalen hoe we de buurt zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de plannen. In eerste instantie zochten we 5 deelnemers. Omdat we veel meer aanmeldingen hebben binnengekregen, willen we iedereen uitnodigen voor een eerste bijeenkomst.

Lees verder

Verslag bijeenkomsten openbare ruimte Peperstraat 2023

Gepubliceerd op 19 april 2023
Afbeelding

De gemeente werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte op Peperstraat. Dit plan gaat bijvoorbeeld over het ontwerp van straten, de stoepen en het nieuwe plantsoen. Het projectteam Peperstraat hield op dinsdag 24 januari en donderdag 23 februari 2023 bijeenkomsten voor bewoners om de wensen en ideeën vanuit de buurt voor dit plan op te halen.

Lees verder

Bijeenkomsten voor omwonenden Peperstraat

Gepubliceerd op 12 april 2023

Op 18 en 19 april organiseert Opportunity Vastgoed samen met de gemeente twee avonden voor omwonenden van de nieuwbouw aan de Peperstraat. Op 18 april 2023 zijn de buren van fase 2 zuidzijde (Talmabuurt) uitgenodigd. Voor 19 april de omwonenden van fase 2 noordzijde van de Peperstraat, richting De Boeg

Lees verder

Tijdelijk geen Omgevingsmanager

Gepubliceerd op 30 maart 2023
Afbeelding

Rutger de Klerk is helaas per 1 april gestopt als omgevingsmanager voor Centrum-Oost. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe omgevingsmanager. Tot die tijd is er vanaf 12 april elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur spreekuur met het Peperstraat projectteam bij het bewonerspunt op Peperstraat 83, Zaandam. U kunt zonder afspraak langskomen. 

Lees verder

Online informatiebijeenkomst Peperstraat

Gepubliceerd op 27 maart 2023
Afbeelding

De ontwikkelaar van de herontwikkeling van de Peperstraat, Opportunity Vastgoed, organiseert een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 5 april 2023. De ontwikkelaar wil dan de bewoners, ondernemers en buren van de Peperstraat informeren over de nieuwbouwplannen op deze plek. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.

Lees verder

Tweede bijeenkomst herinrichting openbare ruimte Peperstraat

Gepubliceerd op 21 februari 2023
Afbeelding

De gemeente werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Peperstraat. Dit plan gaat bijvoorbeeld over het ontwerp van straten, de stoepen en het nieuwe plantsoen. We horen graag de wensen en ideeën van bewoners en omwonenden voor dit plan. Daarom organiseren we donderdagavond 23 februari een bijeenkomst in het informatiecentrum op de Peperstraat 7, om 19.30 uur.

Lees verder

Volgende fase voor herontwikkeling Peperstraat

Gepubliceerd op 2 februari 2023
Afbeelding

De herontwikkeling van de Peperstraat in Zaandam gaat een volgende fase in. De gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar Opportunity Vastgoed hebben op 1 februari 2023 de Anterieure Overeenkomst getekend. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Zoals over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook staan in deze overeenkomst afspraken over de rechtsverhouding tussen de gemeente en ontwikkelaar. En afspraken over de financiën, zoals wie wat betaalt. Het ondertekenen van de anterieure overeenkomst gebeurt vóórdat de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen zelf.

Lees verder

Inloopbijeenkomst over inrichting openbare ruimte Peperstraat 24 januari 2023

Gepubliceerd op 23 december 2022
Afbeelding

Hoe maken we de Peperstraat een levendige plek waar mensen graag verblijven? Wij horen graag uw wensen en zorgen over de inrichting van de openbare ruimte van de Peperstraat. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 24 januari, van 19.30 tot 21.00 uur in het informatiecentrum in de Peperstraat 7.

Lees verder

Opvang dak- en thuislozen jongvolwassenen Kaas Katerstraat

Gepubliceerd op 22 december 2022
Afbeelding

Op 12 december 2022 was er een bewonersavond over de opvang van jongvolwassen dak- en thuislozen aan de Klaas Katerstraat 7b. Het college heeft deze week een positief besluit genomen. Dat betekent dat de verbouwing van het pand in het eerste kwartaal van 2023 voorbereid zal gaan worden. Volgens de huidige planning is het pand in het najaar/winter van 2023 klaar voor de bewoners.

Lees verder

Deelnemers adviesgroep participatie Centrum Oost gezocht!

Gepubliceerd op 22 december 2022
Afbeelding

Hoe kan gemeente Zaanstad inwoners en ondernemers beter betrekken bij haar ontwikkelplannen? Misschien heeft u daar wel een idee over. Voor de adviesgroep Participatie Centrum Oost zoeken we inwoners en ondernemers die samen met raadsleden en de gemeente gaan bepalen  hoe we de buurt zo goed mogelijk kunnen betrekken bij nieuwe plannen. Wilt u ons adviseren? U kunt zich aanmelden tot 10 februari 2023.

Update: De uiterlijke aanmelddatum is verlopen. We werken nu aan het vormen van een adviesgroep.

Lees verder

Vooruitblik 2023 ontwikkeling MAAK.CentrumOost

Gepubliceerd op 21 december 2022
Afbeelding

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State kunnen we nog niet verder met bestemmingsplannen. Dit heeft gevolgen voor de planning van de herontwikkeling van de Peperstraat. We moeten de besluitvorming hiervoor uitstellen. De Rijksoverheid moet eerst met een nieuw rekenmodel voor de stikstofuitstoot komen.Lees verder

Hoe gaat het met de herontwikkeling van de Peperstraat?

 
24 november 2022
De herontwikkeling van de Peperstraat moet ervoor zorgen dat de Peperstraat de nieuwe entree van het centrum van Zaandam wordt. Fietser en voetganger staan hier centraal en de auto is te gast. Daarnaast komen er 540 nieuwe woningen met een ondergrondse parkeergarage.
We verwachten dat het Ruimtelijk Plan en het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 klaar zijn. Dan kan de gemeenteraad er een besluit over nemen. Afgelopen jaar waren er verschillende bijeenkomsten met bewoners en omwonenden van de Peperstraat. Hier had de gemeenteraad vorig jaar om gevraagd, omdat er behoefte was aan meer gesprekken met de omgeving.

Lees meer

impressie van de herontwikkeling van de Peperstraat

Even voorstellen: wethouder René Tuijn


21 juli 2022
René Tuin (PvdA) is de nieuwe wethouder voor onder andere MAAK.Centrum Oost. In deze column vertelt hij over zijn plannen voor dit gebied.
'Samen met bewoners en ondernemers willen we het oostelijk deel van het centrum van Zaandam aantrekkelijker maken. Een duurzame en groene omgeving, waar onze inwoners graag wonen en onze ondernemers graag hun bedrijf hebben. Als wethouder ruimtelijke ontwikkeling, armoedebeleid  en duurzaamheid, komen veel van mijn portefeuilles samen in de ontwikkeling van MAAK.Centrum Oost. Ik kijk ernaar uit om samen met de buurt aan de slag te gaan met de toekomstplannen, die verder gaan op de bewonersbijeenkomsten die we eerder hebben gehad.'

Lees meer

foto van wethouder René Tuijn

Terugblik bijeenkomsten Peperstraat en wat er nog aankomt


20 juli 2022
Voor de herontwikkeling van de Peperstraat zijn er door de ontwikkelaar en in overleg met de gemeente de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners, omwonenden en andere betrokken. In dit bericht praten we u bij over deze bijeenkomsten.

Lees meer

foto van de Peperstraat

Participatie Peperstraat


5 april 2022
De ontwikkelaar organiseert de participatie rondom het project Peperstraat. De gemeente is hier uitgebreid bij betrokken. Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest en er staan er nog een aantal gepland. Zo zijn er naast de algemene bijeenkomsten, ook huisbezoeken afgelegd en is het Peperstraatoverleg opgestart.  

Lees meer

Foto van de Peperstraat

Deelnemers adviesgroep participatie Centrum Oost gezocht!

Gepubliceerd op 5 januari 2023
Afbeelding

Hoe kan gemeente Zaanstad inwoners en ondernemers beter betrekken bij haar ontwikkelplannen? Misschien heeft u daar wel een idee over. Voor de adviesgroep Participatie Centrum Oost zoeken we inwoners en ondernemers die samen met raadsleden en de gemeente gaan bepalen  hoe we de buurt zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de komende ontwikkelingen.

Lees verder

Informatiebijeenkomst over nieuwbouw Peperstraat


18 januari 2022
Op dinsdag 25 januari is er een online informatiebijeenkomst voor huurders, buren en anderen die meer willen weten over de nieuwbouwplannen van de Peperstraat. Tijdens deze bijeenkomst lichten gemeente Zaanstad en Opportunity Vastgoed de plannen toe. Zo leggen we uit wat de verschillen zijn tussen het plan nu en het plan uit september 2019. Ook krijgt u meer informatie over het ontwerp, het proces en de planning. Ook leggen we uit hoe we de omgeving bij de plannen betrekken. Verder is er ruimte om vragen te stellen. De online bijeenkomst is van 19.30 uur tot circa 21.00 uur.

Lees meer

Terugblik bijeenkomsten Zuiddijk


23 december 2021
De afgelopen maanden waren er opnieuw (online) bijeenkomsten over de Zuiddijk. Met bewoners en ondernemers spraken we over de aanpak van ondermijning (criminele activiteiten in de wijk) en over de leefbaarheid en de toekomst van het gebied.

Lees meer

foto van de Zuiddijk

Nieuw plan voor kadeconstructie langs de Voorzaan in de maak


15 december 2021
De kade van de Voorzaan - langs de Burchtkade en de Prins Hendrikkade - is oud en neemt in sterkte af. Daarom komt er in 2023 een nieuwe kadeconstructie. De omwonenden en andere belanghebbenden hadden geen eisen. Daarom heeft de gemeente zelf de eisen en voorwaarden opgesteld voor een goede nieuwe kadeconstructie.

Lees meer

Gemeenteraad geeft groen licht voor herontwikkeling Peperstraat


26 november 2021
De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Peperstraat. Dat betekent dat de nieuwbouw van 530-550 woningen in de Peperstraat doorgaat. De 122 huidige woningen worden gesloopt. Dit besluit betekent voor ruim tachtig huishoudens dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Dat is ingrijpend. Maar de extra woningen die ervoor terugkomen zijn hard nodig. 

Lees meer

Impressie vernieuwing PeperstraatImpressie vernieuwing Peperstraat

Besluit Peperstraat uitgesteld 


14 oktober 2021
De gemeenteraad stelt de besluitvorming over de vernieuwing van de Peperstraat uit. Het college van B&W stelde in september voor om door te gaan met de nieuwbouwplannen op de Peperstraat. Zoals gebruikelijk werd dit collegebesluit eerst besproken in een Zaanstad Beraad vóór het naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.

Lees meer

tekening met impressie van de vernieuwing van de Peperstraat

Positief besluit van B&W over de Peperstraat

'Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van onze stad

 
24 september 2021
Op donderdag 23 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de Peperstraat. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. Dit houdt ook in dat het college aan de raad voorstelt om de huidige panden aan de Peperstraat te slopen. Naast het bouwen van extra woningen gaan we dat deel van het centrum opknappen. Zo komt er meer groen. Ook komt er een parkeergarage, zodat auto’s minder te zien zijn in het straatbeeld. Hiermee komt er ook meer ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken. 

Lees meer

Impressie vernieuwing Peperstraat

Terugblik inloopspreekuren augustus

23 september 2021
Op donderdag 26 en maandag 30 augustus zijn er inloopspreekuren geweest over de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat. De spreekuren op donderdag waren in de Peperstraat zelf, de spreekuren op maandag waren digitaal. Ongeveer 40 omwonenden, ondernemers en betrokkenen in het gebied zijn langs gekomen voor een gesprek. Ze konden de schetsplannen bekijken en in gesprek met de procesmanager, de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Er was ruimte voor vragen, het uiten van zorgen en het bespreken van ideeën. De input die we met de spreekuren hebben opgehaald, helpt het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad straks bij het maken van een goede belangenafweging.

Lees meer

Tekening impressie vernieuwing Peperstraat

Tekening met impressie van nieuwe Peperstraat

Inloopspreekuren voor omwonenden, ondernemers en betrokkenen Peperstraat


24 augustus 2021
De gemeente wil in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen van de Peperstraat. De afgelopen tijd zijn al gesprekken gevoerd met de bewoners van de Peperstraat. Een onafhankelijk gesprekspartner heeft geluisterd naar hun belangen, zorgen en mogelijke oplossingen. Deze input helpt de gemeente straks bij het maken van een goede belangenafweging. 

Lees meer

tekening met impressie van vernieuwing PeperstraatTekening met impressie van de Nieuwe Peperstraat

Voortgang bijeenkomsten Zuiddijk


21 juni 2021
Afgelopen maart waren er weer bijeenkomsten om met bewoners en ondernemers te praten over de Zuiddijk. Over de leefbaarheid, ondermijning en de toekomst van het gebied. We spraken dit keer over het verkeer en de verlichting. Op de Zuiddijk staat nu op drie plekken een extra bord met daarop de maximumsnelheid van 30 km/u. Daarnaast is bij huisnummer 313 een bestaand 30 km/u-bord verplaatst. Deze is nu beter zichtbaar voor de automobilist. Verder plaatsen we nog op twee plekken een extra bord waarmee we automobilisten verplichten om in de vakken te parkeren en niet daarbuiten. 

Lees meer

foto van de Zuiddijk

Werkzaamheden Prins Hendrikkade


21 juni 2021
Zaanstad past de openbare ruimte aan bij de Prins Hendrikkade. Langs de rijweg van de Prins Hendrikkade komen nieuwe parkeervakken. De kade sluiten we af voor parkeren. In de week van 21 juni begint Floris Infra met de werkzaamheden. Dit duurt ongeveer tot en met oktober 2021.

Lees meer

foto van de Prins Hendrikkade

Pas op de plaats in de Peperstraat 

17 juni 2021
Als gemeente zijn we al een tijd bezig om te onderzoeken hoe we de Peperstraat kunnen herontwikkelen naar een mooie en gebruiksvriendelijke entree van het centrum. Veel bewoners vinden dat dit gebied toe is aan een opknapbeurt. Maar de weerstand en het verzet van een aantal bewoners zijn ons ook niet ontgaan. Op dit moment is het contact tussen gemeente, bewoners en betrokkenen niet goed en dat maakt het moeilijk om in gesprek te gaan over de ontwikkeling. We vinden dat we eerst weer met de bewoners in gesprek moeten, voor we kunnen bepalen hoe we verder gaan met de plannen voor de Peperstraat.


Lees meer

tekening met impressie van zaandam centrum oostImpressie van de Peperstraat door tekenaar Olivier Rijcken

Gratis parkeervergunning bewoners Prins Hendrikkade


14 april 2021

Om de kade langs de Prins Hendrikkade te vernieuwen, gaan we de kade afsluiten voor parkeren. Er komen minder parkeerplaatsen terug langs de rijweg. Bewoners kunnen daarom een gratis parkeervergunning aanvragen voor op de Burcht.

Lees meer


Foto van auto's bij de Prins Hendrikkade

Nieuwe wijkmanager Zaandam-Zuid


29 januari 2021
Per 1 februari 2021 start Fatima Ben Mimoun als wijkmanager voor Zaandam-Zuid. Daarmee neemt Ruut Willems na vier jaar afscheid van deze functie. 'De afgelopen jaren waren intensief, energiek en ook uitputtend. Ik heb me gefocust op de verbinding tussen de bewoners, ondernemers en partners in de wijk en tussen de gemeentelijke organisatie. Een van de belangrijkste doelen was om de wijk op de kaart te zetten en onder de aandacht binnen het stadhuis te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Zaandam Zuid is een prachtige wijk die kan uitgroeien naar een inclusieve wijk  Met de opening van een nieuw wijkcentrum aan de Wilgenstraat 11 is een start gemaakt om ontmoeting en verbinding mogelijk te maken', aldus Ruut. 

Lees meer


foto van de Zuiddijk

Edzo Bindels nieuwe supervisor gebiedsontwikkeling Zaandam-Centrum


11 januari 2021
Edzo Bindels (1969) is de nieuwe supervisor van de ontwikkeling in het centrumgebied van Zaandam (MAAK.Centrum). De opvolger van Sjoerd Soeters is stedenbouwkundig ontwerper en directeur van internationaal ontwerpbureau West 8. Daarnaast werkt Bindels als architectonisch supervisor en ontwerper van landschappen en openbare ruimtes. Hij heeft zich de laatste jaren beziggehouden met stedelijke transformatieopgaven in Nederland en wereldwijd.

Lees verder

Foto van Edzo Bindels

Kadevernieuwing Prins Hendrikkade


8 januari 2021
Aan de Voorzaan bestaat de oever uit een betonnen kadeconstructie. Deze is oud en gaan we daarom vervangen. Het dek is op dit moment parkeergebied. Omdat de kadeconstructie in sterkte afneemt, gaan wij de parkeermogelijkheden binnenkort aanpassen.

Lees meer

foto Prins Hendrikkade

Terugblik en vooruitblik plannen MAAK.Centrum Oost


18 december 2020
2020 was een bijzonder jaar. Hoewel overvallen door het coronavirus, werkte het projectteam hard verder aan de toekomst van Centrum Oost: een wijk maken waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. In 2021 gaan we hiermee verder. We voltooien in het voorjaar de strategie en maken het Ruimtelijk plan voor het gebied klaar om te bespreken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Lees meer

Schets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zienSchets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zien

Resultaten bijeenkomsten over de Zuiddijk


18 december 2020
Afgelopen november waren er drie online bewonersbijeenkomsten om over de Zuiddijk te praten. Over de leefbaarheid, ondermijning en de toekomst. En om samen naar oplossingen voor de bestaande problemen te zoeken. Bij iedere bijeenkomst waren ruim 50 bewoners en ondernemers aanwezig. Ook burgemeester Jan Hamming en wijkwethouder Gerard Slegers waren erbij.

Lees meer

foto van de zuiddijk

Besluit over onderzoeksplan Nieuwe Peperstraat uitgesteld


17 december 2020
Er is in de Zaanstreek veel behoefte aan meer woningen. We onderzoeken of we de Peperstraat kunnen vernieuwen. Als de gemeenteraad het plan goed keurt, kunnen er tussen de 450 en 500 nieuwe woningen komen. Dat heeft wel gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers. Want de panden die er nu staan moeten dan gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen meer nieuwe woningen (en meer sociale huur) terug. Ook komt er dan een parkeergarage en gaat de gemeente de openbare ruimte anders inrichten, met meer groen. Voor het einde van 2020 zou het college van gemeente Zaanstad een besluit nemen over de verdeling van de kosten tussen de gemeente en de ontwikkelaar Accres Real Estate. Helaas kost het maken van deze afspraken meer tijd dan verwacht. Dit besluit is nu in het tweede kwartaal van 2021. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad. U kunt dan ook inspreken. De exacte planning volgt nog.

Lees meer

Tekening met impressie van de Nieuwe Peperstraat

Renovatie Wilhelminasluis klaar


7 december 2020
De Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug zijn vernieuwd. De werkzaamheden zijn sinds 4 december klaar. Bij de renovatie aan de Wilhelminasluis is de komsluis vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces nu sneller en efficiënter. Ook de openbare ruimte langs het sluizencomplex is opnieuw ingericht. De Provincie Noord-Holland wilde de bewoners en ondernemers in Zaandam graag persoonlijk bedanken. Maar vanwege de coronamaatregelen is een feestelijke opening  niet mogelijk. Als alternatief heeft de provincie samen met aannemer Heijmans een Social Sofa aangeboden aan alle inwoners van Zaandam. Deze buitenbank heeft een ontwerp van de Wilhelminasluis in mozaïek en staat bij het Zaantheater. Op 4 december hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans de Social Sofa en plaquette van het sluizencomplex officieel onthuld.

Meer lezen

Foto van nieuwe WestkadeNieuwe Westkade door fotograaf Fred Wolf

Bijeenkomst over de toekomst Zuiddijk: denk en praat mee op 22 september


24 augustus 2020
Bewoners en ondernemers aan of om de Zuiddijk nodigen we uit voor een bijeenkomst over een aanpak voor de Zuiddijk. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Welke problemen ziet u en hoe kunnen we deze oplossen? De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 september a.s. tussen 18.00 en 22.00 uur in wijkcentrum De Zuidhoek in Zaandam Zuid. Vanwege corona zijn er voor fysieke deelname maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Klik op onderstaande link voor meer informatie en waar u zich kunt aanmelden. 

Aanmelden bijeenkomst toekomst Zuiddijk

Foto van de Zuiddijk in Zaandam

Zaandam Zuid over op de nieuwe manier voor afval inzamelen


20 augustus 2020
De bewoners van Zaandam Zuid starten binnenkort met de nieuwe manier van afval inzamelen. De wijk gaat in drie delen over. Op 27 augustus start het eerste deel, op 10 september het tweede deel en op 8 oktober het derde deel. Bekijk hieronder de kaart om te zien in welke deel u woont. De nieuwe manier van afval inzamelen houdt in dat bewoners de grijze afvalbak aan huis gaan gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Lees meer

foto van een ondergrondse afvalcontainer met afvalpas

Steiger Prins Hendrikkade zo goed als gereed


19 augustus 2020
De steiger aan de Prins Hendrikkade is zo goed als gereed! Alleen de walstroomkasten (zie foto: geel-zwart gestreepte kast) moeten nog worden verplaatst op de steiger. De aanlegsteiger is gerealiseerd voor riviercruiseboten. 

foto van de steiger Prins HendrikkadeSteiger Prins Hendrikkade

Kermis op de Burcht gaat door


14 augustus 2020
De kermis op de Burcht in Zaandam gaat door. De kermis start op vrijdag 4 september en duurt tot en met zondag 13 september. Door extra veiligheidsmaatregelen wordt gezorgd  dat iedereen zich goed kan houden aan de 1,5 meter afstand. Zo staan de kermisattracties verder uit elkaar en zijn er verplichte looproutes. Het aantal bezoekers wordt goed gemonitord. Matrixborden bij de ingangen geven aan, hoe druk het op dat moment is. Als het te druk wordt, kan besloten worden  om de kermis (tijdelijk) te sluiten. Gastheren en –vrouwen wijzen bezoekers op de regels en de gemeente zet extra handhavers in. Beveiligers zien toe op de veiligheid en iedere avond sluit de kermis wat vroeger dan anders. De kermis is op de vrijdagen en zaterdagen open van 13.00 tot 23.00 uur. Op de andere dagen is de kermis open van 13.00 tot 22.00 uur. Het kan zijn dat bij sommige attracties een mondkapje verplicht is.

Lees meer

foto van kermis

Loop de Dam tot Damloop vanuit huis!


31 juli 2020
Ieder jaar in september organiseert Le Champion de Dam tot Damloop. Een groot hardloopevenement in Amsterdam én Zaandam (met de finsish van de 10 mijl op de Peperstraat). Dit jaar kan het bekende hardloopfeest niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. Toch die 5 of 10 mijl rennen? Doe dan mee met de Dam tot Damloop Home Edition op 19 en/of 20 september!

Lees meer 

foto van damloop 2016Foto van de finish van de Dam tot Damloop uit 2016

Veel leuke inzendingen voor tijdscaspule in Wilhelminasluis


17 juli 2020
Of je ze nu inmetselt of begraaft, tijdcapsules hebben altijd iets spannends. Ruim vijftig kinderen vonden dat ook en maakten een boodschap voor de toekomst. Alle boodschappen gaan met elkaar in een loden koker die deze maand wordt ingemetseld in de kade van de Wilhelminasluis. Twee groepen leerlingen wonnen met hun inzending een prijsje.

Lees meer


foto van de winnaarsDe leerlingen namens basisschool Het Baken en VMBO Pascal Zuid, met achter hen links de projectleider van de Provincie Noord-Holland en rechts de medewerker van Heijmans (aangeleverde foto)

Beatrixbrug weer open voor al het verkeer


16 juli 2020
De gemeente Zaanstad heeft besloten dat de vernieuwde Beatrixbrug vanaf woensdag 15 juli om 16.00 uur weer toegankelijk is voor al het verkeer. Dit betekent dat auto’s en vrachtauto’s weer gebruik kunnen maken van de brug. De brug is net als voorheen dagelijks (7 dagen per week) afgesloten voor auto’s en vrachtauto’s tussen 12.00 uur en 18.00 uur en op donderdagavond ook van 18.00 uur tot 21.00 uur. Fietsers, voetgangers en brommers kunnen 24 uur per dag gebruik maken van de brug. De brug was al eerder toegankelijk voor de bussen van Connexxion.

Lees meer


foto van werkzaamheden aan de BeatrixbrugWerkzaamheden aan de Beatrixbrug

Start aanleg steiger Prins Hendrikkade


16 april 2020
Vanaf 4 mei start de aanleg van de steiger aan de Prins Hendrikkade. De kade komt in De Voorzaan ter hoogte van Prins Hendrikkade 5 t/m 8. Naar verwachting duurt dit tot en met 22 mei 2020.

Lees meer

Tekening met impressie van de nieuwe steigerImpressie van de nieuwe steiger aan de Prins Hendrikkade

Kerstbomenactie voor bewoners zorgcentra en klanten voedselbank


17 december 2019
Woensdag 18 december brengt wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers een bezoekje aan zorgcentrum Pennemes om 10.00 uur. Hier overhandigt hij een aantal bewoners een kerstboom. Dit is onderdeel van de kerstbomenactie van gemeente Zaanstad.

Lees meer

Foto van kerstbomen

Beatrixbrug dicht vanaf 11 januari


11 december 2019
Vanaf zaterdag 11 januari gaat de Beatrixbrug dicht. De Beatrixbrug én de Wilhelminabrug zijn dan beide afgesloten voor al het verkeer tot eind juni 2020. Meer weten over de omleidingen en tijdelijke oversteek voor fietsers en voetgangers tussen de Burcht en het Zaantheater? Klik naar de website of loop 16 december tussen 19.00 en 21.00 uur binnen bij het informatiecentrum Wilhelminasluis op Zuiddijk 39.

Website Provincie Noord-Holland

Foto van de Beatrixbrug

Gemeente neemt afscheid van ‘bedenker’ Zaanse binnenstad


‘Sjoerd Soeters gaf Zaandam kleur en smoel’  


7 december 2019
Na zo’n twintig jaar neemt de gemeente afscheid van architect Sjoerd Soeters. Soeters begon in 2000 als ‘masterplanner’ van stadsvernieuwing Inverdan. Dat leverde een compleet vernieuwd stadscentrum op. Sinds 2003 was hij supervisor in het centrumgebied van Zaandam. Dit blijft hij tot april 2020. Zaanstad gaat op zoek naar een opvolger.

Lees meer

portretfoto Sjoerd Soeters

Opening jeu de boulesbaan op de Burcht


11 oktober 2019
Op de Burcht kunt u vanaf zaterdag 26 oktober een gezellig potje jeu de boules spelen. Om 15:00 uur wordt de baan geopend onder het genot van een Frans hapje en drankje. Bewoonster Corrie Vlietman geeft een uitleg en een demonstratie over de Jeu de Boulesbaan. Ook kunt u een ijsje halen bij de IJsboetiek op de Zuiddijk. Komt u ook?

Lees meer

foto van jeu de boulesbaan

Samenwerking filmtheater De Fabriek en Café Fabriek


9 oktober 2019
Filmtheater de Fabriek en Café Fabriek gaan samenwerken. Er zijn afspraken over de samenwerking, de inrichting van het filmtheater, de rol van de horeca en de mogelijkheden voor gezamenlijk activiteiten.

Lees meer

foto van Café Fabriek

Bijeenkomsten over vernieuwing Peperstraat

19 september 2019
Op de Peperstraat verhuurt Accres Real Estate 112 woningen. Ook zijn er commerciële ruimtes in de verhuur. De panden worden gesloopt en er komt nieuwbouw. Er komen circa 460 woningen voor terug. Accres organiseert 24 september een bijeenkomst voor iedereen die nieuwsgierig is om hen te informeren over de vernieuwing van de Peperstraat. De inloop is tussen 17.00 en 21.00 uur in de St. Bonifatius, Oostzijde 14 in Zaandam.

Lees meer

Schets voor de Peperstraat door ontwikkelaar AccresSchets voor de Peperstraat door ontwikkelaar Accres

Werkzaamheden steiger Prins Hendrikkade


2 september 2019
Een nieuwe steiger aan de Prins Hendrikkade laat nog even op zich wachten. De uitspraak van de Raad van State over de PAS zorgt hier, net als op andere bouwplekken in Zaanstad, voor vertraging. Bouwaanvragen worden elk apart beoordeeld als het gaat om de verwachte stikstofuitstoot. Dat kost tijd.

Lees meer

Impressie van Prins Hendrikkade door tekenaar Olivier RijckenImpressie van de Peperstraat door tekenaar Olivier Rijcken

Sporten ook leuk voor ouderen


29 augustus 2019

42 fanatieke ouderen stonden woensdagochtend 28 augustus in de startblokken om te gaan oefenen en bewegen! Wethouder Gerard Slegers onthulde nieuwe sporttoestellen, die speciaal geschikt zijn voor ouderen.

Lees meer

Foto van de onthulling van de nieuwe sporttoestellen door wethouder Gerard Slegers met 42 ouderen

Agema: ‘Meer dan genoeg mogelijkheden voor Zuiddijk’

'2040 komt sneller dan je denkt’


21 augustus 2019
Martijn Agema en zijn vrouw Nathalie zijn eigenaar van de IJsboetiek op de Zuiddijk. Daarnaast hebben ze vaak ideeën om de buurt op te knappen, helpen ze op de school van hun kinderen en doen ze vrijwilligerswerk voor patiënten en ouderen. We vroegen Martijn naar zijn ideeën over Centrum Oost en het toekomstbeeld voor 2040.

Lees meer

Foto van Martijn en Nathalie achter de toonbank in de IJsboetiek

Bezoek gedeputeerde aan Wilhelminasluis

25 juli 2019
Gedeputeerde Adnan Tekin bracht vorige week een werkbezoek aan de Wilhelminasluis. Hij wilde even kennismaken met projectteam en kreeg ook een korte rondleiding over de bouwplaats. Wethouder Gerard Slegers kwam hem ook even gedag zeggen.

Lees meer

Foto van gedeputeerde en wethouder bij de Wilhelminasluis

Hoe gaat het met het vernieuwen van de Wilhelminasluis?

19 juli 2019
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt vernieuwd. Omgevingsmanagers Annemiek Verheijden (bouwbedrijf Heijmans) en Klára Kesslerová (opdrachtgever Provincie Noord-Holland) vertellen wat er op de bouwplaats gebeurt. Op 23 september gaat de Wilhelminabrug dicht en dan verandert ook de verkeerssituatie rondom de sluis.

Lees meer

Foto van Klará Kesslerova en Annemiek VerheijdenV.l.n.r.: Klára Kesslerová en Annemiek Verheijden

Eerste paal Herman Gorter Burgemeester Smitstraat

24 juni 2019
Afgelopen vrijdag 21 juni gaf wethouder Hans Krieger het startsein voor de bouw van de nieuwe Herman Gorterschool aan de Burgemeester Smitstraat in Zaandam. De bouw van de school neemt ongeveer een jaar in beslag. In 2020 kunnen de kinderen van een spiksplinternieuw gebouw gebruikmaken.

Lees meer

Foto van aanwezigen tijdens de eerste paal

Kom zaterdag 15 juni naar de Dag van de Bouw

13 juni 2019

De Burcht in Zaandam Centrum Oost verandert zaterdag 15 juni in een grote bouwplaats. Om de Dag van de Bouw te vieren is er voor jong en oud een ‘Experience’. U kunt langslopen voor gratis advies, maar ook kinderen kunnen hier de hele dag actief meedoen en de wereld van de bouw ontdekken.

Lees meer

Foto van bouwvakkers aan het werk

Perspectief Centrum Oost vastgesteld

29 mei 2019
Weer een mijlpaal behaald! Het perspectief Centrum Oost is dinsdagavond 28 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit document staan de kaders beschreven voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De volgende stap is een strategisch plan uitwerken: wat kan eerst, wat moet nog even wachten en wie doe wat precies?

Lees meer

Voorkant van het document Perspectief voor Centrum Oost 2040

De Zaanse dag van de Hond

Een bos bloemen voor de hondenbezitter


26 mei 2019
Het is vandaag de Dag van de Hond! In de Rosmolenwijk werd dit vrijdag 24 mei alvast gevierd met de Zaanse Dag van de Hond. Bewoners die netjes hun hond aanlijnden en de hondenpoep opruimden kregen als bedankje een bos bloemen.

Lees meer


Groenadoptie Prins Hendrikplantsoen

Zaterdag 25 mei
Buurtbewoners vierden het nieuwe Prins Hendrikplantsoen zaterdag 25 mei. Op basis van de wensen van de bewoners maakte de gemeente Zaanstad een ontwerp voor een nieuw plantsoen. Na hun goedkeuring is dit aangelegd. De bewoners zorgen voor het onderhoud.

Lees meer

Foto van buurtbewoners bij het nieuwe plantsoen

Tentoonstelling Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen

29 april 2019
De  stad verandert. Steeds meer mensen willen in Zaanstad wonen, maar de ruimte is beperkt. Met Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen zijn het de kinderen die bepalen hoe de stad eruit gaat zien. Benieuwd?

Lees meer

Toekomstbeeld Centrum Oost voorgelegd aan gemeenteraad

8 maart 2019
Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze heeft het college aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Lees meer

'Bloembakken op de Zuiddijk: duurzaam & hufterproof'

7 maart 2019
Ondernemers op de Zuiddijk in Zaandam hebben bloem- en boombakken geadopteerd. Hiermee willen zij een stukje van de dijk opfleuren en meer aanzicht geven, schrijft de Orkaan. Daarnaast de zijn de plantenbakken betaalbaar, duurzaam én hufterproof.

Lees het artikel


Vernieuwing Wilhelminasluis

6 maart 2019
Half februari is bouwer Heijmans weer gestart met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis. Het doel is een vernieuwde Wilhelminasluis, een opgeknapte openbare ruimte en twee nieuwe bruggen. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Hervatting van het werk betekent ook dat de hinder toeneemt. Voorlopig blijft de verkeerssituatie bij de sluis nog ongewijzigd. Vanaf komend najaar gaat het verkeer merken dat er gewerkt wordt.

Lees meer

Heijmans hervat werkzaamheden Wilhelminasluis

21 januari 2019
Het werk aan de Wilhelminasluis in Zaandam wordt na een lange periode van stilstand weer opgepakt. Op 11 februari begint bouwer Heijmans met de werkzaamheden. Het einddoel is een vernieuwing van de Wilhelminasluis en de naastgelegen bruggen. De voorbereidingen op het werkterrein zijn inmiddels gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2020.

Lees verder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl