Nieuws over Centrum Oost

Gemeenteraad geeft groen licht voor herontwikkeling Peperstraat


26-11-2021
De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Peperstraat. Dat betekent dat de nieuwbouw van 530-550 woningen in de Peperstraat doorgaat. De 122 huidige woningen worden gesloopt. Dit besluit betekent voor ruim tachtig huishoudens dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Dat is ingrijpend. Maar de extra woningen die ervoor terugkomen zijn hard nodig. 

Lees meer

Impressie vernieuwing PeperstraatImpressie vernieuwing Peperstraat

Besluit Peperstraat uitgesteld 


14 oktober 2021
De gemeenteraad stelt de besluitvorming over de vernieuwing van de Peperstraat uit. Het college van B&W stelde in september voor om door te gaan met de nieuwbouwplannen op de Peperstraat. Zoals gebruikelijk werd dit collegebesluit eerst besproken in een Zaanstad Beraad vóór het naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.

Lees meer

tekening met impressie van de vernieuwing van de Peperstraat

Positief besluit van B&W over de Peperstraat

'Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van onze stad

 
24 september 2021
Op donderdag 23 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de Peperstraat. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. Dit houdt ook in dat het college aan de raad voorstelt om de huidige panden aan de Peperstraat te slopen. Naast het bouwen van extra woningen gaan we dat deel van het centrum opknappen. Zo komt er meer groen. Ook komt er een parkeergarage, zodat auto’s minder te zien zijn in het straatbeeld. Hiermee komt er ook meer ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken. 

Lees meer

Impressie vernieuwing Peperstraat

Terugblik inloopspreekuren augustus

23 september 2021
Op donderdag 26 en maandag 30 augustus zijn er inloopspreekuren geweest over de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat. De spreekuren op donderdag waren in de Peperstraat zelf, de spreekuren op maandag waren digitaal. Ongeveer 40 omwonenden, ondernemers en betrokkenen in het gebied zijn langs gekomen voor een gesprek. Ze konden de schetsplannen bekijken en in gesprek met de procesmanager, de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Er was ruimte voor vragen, het uiten van zorgen en het bespreken van ideeën. De input die we met de spreekuren hebben opgehaald, helpt het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad straks bij het maken van een goede belangenafweging.

Lees meer

Tekening impressie vernieuwing Peperstraat

Tekening met impressie van nieuwe Peperstraat

Inloopspreekuren voor omwonenden, ondernemers en betrokkenen Peperstraat


24 augustus 2021
De gemeente wil in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen van de Peperstraat. De afgelopen tijd zijn al gesprekken gevoerd met de bewoners van de Peperstraat. Een onafhankelijk gesprekspartner heeft geluisterd naar hun belangen, zorgen en mogelijke oplossingen. Deze input helpt de gemeente straks bij het maken van een goede belangenafweging. 

Lees meer

tekening met impressie van vernieuwing PeperstraatTekening met impressie van de Nieuwe Peperstraat

Voortgang bijeenkomsten Zuiddijk


21 juni 2021
Afgelopen maart waren er weer bijeenkomsten om met bewoners en ondernemers te praten over de Zuiddijk. Over de leefbaarheid, ondermijning en de toekomst van het gebied. We spraken dit keer over het verkeer en de verlichting. Op de Zuiddijk staat nu op drie plekken een extra bord met daarop de maximumsnelheid van 30 km/u. Daarnaast is bij huisnummer 313 een bestaand 30 km/u-bord verplaatst. Deze is nu beter zichtbaar voor de automobilist. Verder plaatsen we nog op twee plekken een extra bord waarmee we automobilisten verplichten om in de vakken te parkeren en niet daarbuiten. 

Lees meer

foto van de Zuiddijk

Werkzaamheden Prins Hendrikkade


21 juni 2021
Zaanstad past de openbare ruimte aan bij de Prins Hendrikkade. Langs de rijweg van de Prins Hendrikkade komen nieuwe parkeervakken. De kade sluiten we af voor parkeren. In de week van 21 juni begint Floris Infra met de werkzaamheden. Dit duurt ongeveer tot en met oktober 2021.

Lees meer

foto van de Prins Hendrikkade

Pas op de plaats in de Peperstraat 

17 juni 2021
Als gemeente zijn we al een tijd bezig om te onderzoeken hoe we de Peperstraat kunnen herontwikkelen naar een mooie en gebruiksvriendelijke entree van het centrum. Veel bewoners vinden dat dit gebied toe is aan een opknapbeurt. Maar de weerstand en het verzet van een aantal bewoners zijn ons ook niet ontgaan. Op dit moment is het contact tussen gemeente, bewoners en betrokkenen niet goed en dat maakt het moeilijk om in gesprek te gaan over de ontwikkeling. We vinden dat we eerst weer met de bewoners in gesprek moeten, voor we kunnen bepalen hoe we verder gaan met de plannen voor de Peperstraat.


Lees meer

tekening met impressie van zaandam centrum oostImpressie van de Peperstraat door tekenaar Olivier Rijcken

Gratis parkeervergunning bewoners Prins Hendrikkade


14 april 2021

Om de kade langs de Prins Hendrikkade te vernieuwen, gaan we de kade afsluiten voor parkeren. Er komen minder parkeerplaatsen terug langs de rijweg. Bewoners kunnen daarom een gratis parkeervergunning aanvragen voor op de Burcht.

Lees meer


Foto van auto's bij de Prins Hendrikkade

Nieuwe wijkmanager Zaandam-Zuid


29 januari 2021
Per 1 februari 2021 start Fatima Ben Mimoun als wijkmanager voor Zaandam-Zuid. Daarmee neemt Ruut Willems na vier jaar afscheid van deze functie. 'De afgelopen jaren waren intensief, energiek en ook uitputtend. Ik heb me gefocust op de verbinding tussen de bewoners, ondernemers en partners in de wijk en tussen de gemeentelijke organisatie. Een van de belangrijkste doelen was om de wijk op de kaart te zetten en onder de aandacht binnen het stadhuis te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Zaandam Zuid is een prachtige wijk die kan uitgroeien naar een inclusieve wijk  Met de opening van een nieuw wijkcentrum aan de Wilgenstraat 11 is een start gemaakt om ontmoeting en verbinding mogelijk te maken', aldus Ruut. 

Lees meer


foto van de Zuiddijk

Edzo Bindels nieuwe supervisor gebiedsontwikkeling Zaandam-Centrum


11 januari 2021
Edzo Bindels (1969) is de nieuwe supervisor van de ontwikkeling in het centrumgebied van Zaandam (MAAK.Centrum). De opvolger van Sjoerd Soeters is stedenbouwkundig ontwerper en directeur van internationaal ontwerpbureau West 8. Daarnaast werkt Bindels als architectonisch supervisor en ontwerper van landschappen en openbare ruimtes. Hij heeft zich de laatste jaren beziggehouden met stedelijke transformatieopgaven in Nederland en wereldwijd.

Lees verder

Foto van Edzo Bindels

Kadevernieuwing Prins Hendrikkade


8 januari 2021
Aan de Voorzaan bestaat de oever uit een betonnen kadeconstructie. Deze is oud en gaan we daarom vervangen. Het dek is op dit moment parkeergebied. Omdat de kadeconstructie in sterkte afneemt, gaan wij de parkeermogelijkheden binnenkort aanpassen.

Lees meer

foto Prins Hendrikkade

Terugblik en vooruitblik plannen MAAK.Centrum Oost


18 december 2020
2020 was een bijzonder jaar. Hoewel overvallen door het coronavirus, werkte het projectteam hard verder aan de toekomst van Centrum Oost: een wijk maken waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. In 2021 gaan we hiermee verder. We voltooien in het voorjaar de strategie en maken het Ruimtelijk plan voor het gebied klaar om te bespreken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Lees meer

Schets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zienSchets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zien

Resultaten bijeenkomsten over de Zuiddijk


18 december 2020
Afgelopen november waren er drie online bewonersbijeenkomsten om over de Zuiddijk te praten. Over de leefbaarheid, ondermijning en de toekomst. En om samen naar oplossingen voor de bestaande problemen te zoeken. Bij iedere bijeenkomst waren ruim 50 bewoners en ondernemers aanwezig. Ook burgemeester Jan Hamming en wijkwethouder Gerard Slegers waren erbij.

Lees meer

foto van de zuiddijk

Besluit over onderzoeksplan Nieuwe Peperstraat uitgesteld


17 december 2020
Er is in de Zaanstreek veel behoefte aan meer woningen. We onderzoeken of we de Peperstraat kunnen vernieuwen. Als de gemeenteraad het plan goed keurt, kunnen er tussen de 450 en 500 nieuwe woningen komen. Dat heeft wel gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers. Want de panden die er nu staan moeten dan gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen meer nieuwe woningen (en meer sociale huur) terug. Ook komt er dan een parkeergarage en gaat de gemeente de openbare ruimte anders inrichten, met meer groen. Voor het einde van 2020 zou het college van gemeente Zaanstad een besluit nemen over de verdeling van de kosten tussen de gemeente en de ontwikkelaar Accres Real Estate. Helaas kost het maken van deze afspraken meer tijd dan verwacht. Dit besluit is nu in het tweede kwartaal van 2021. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad. U kunt dan ook inspreken. De exacte planning volgt nog.

Lees meer

Tekening met impressie van de Nieuwe Peperstraat

Renovatie Wilhelminasluis klaar


7 december 2020
De Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug zijn vernieuwd. De werkzaamheden zijn sinds 4 december klaar. Bij de renovatie aan de Wilhelminasluis is de komsluis vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces nu sneller en efficiënter. Ook de openbare ruimte langs het sluizencomplex is opnieuw ingericht. De Provincie Noord-Holland wilde de bewoners en ondernemers in Zaandam graag persoonlijk bedanken. Maar vanwege de coronamaatregelen is een feestelijke opening  niet mogelijk. Als alternatief heeft de provincie samen met aannemer Heijmans een Social Sofa aangeboden aan alle inwoners van Zaandam. Deze buitenbank heeft een ontwerp van de Wilhelminasluis in mozaïek en staat bij het Zaantheater. Op 4 december hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans de Social Sofa en plaquette van het sluizencomplex officieel onthuld.

Meer lezen

Foto van nieuwe WestkadeNieuwe Westkade door fotograaf Fred Wolf

Bijeenkomst over de toekomst Zuiddijk: denk en praat mee op 22 september


24 augustus 2020
Bewoners en ondernemers aan of om de Zuiddijk nodigen we uit voor een bijeenkomst over een aanpak voor de Zuiddijk. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Welke problemen ziet u en hoe kunnen we deze oplossen? De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 september a.s. tussen 18.00 en 22.00 uur in wijkcentrum De Zuidhoek in Zaandam Zuid. Vanwege corona zijn er voor fysieke deelname maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Klik op onderstaande link voor meer informatie en waar u zich kunt aanmelden. 

Aanmelden bijeenkomst toekomst Zuiddijk

Foto van de Zuiddijk in Zaandam

Zaandam Zuid over op de nieuwe manier voor afval inzamelen


20 augustus 2020
De bewoners van Zaandam Zuid starten binnenkort met de nieuwe manier van afval inzamelen. De wijk gaat in drie delen over. Op 27 augustus start het eerste deel, op 10 september het tweede deel en op 8 oktober het derde deel. Bekijk hieronder de kaart om te zien in welke deel u woont. De nieuwe manier van afval inzamelen houdt in dat bewoners de grijze afvalbak aan huis gaan gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Lees meer

foto van een ondergrondse afvalcontainer met afvalpas

Steiger Prins Hendrikkade zo goed als gereed


19 augustus 2020
De steiger aan de Prins Hendrikkade is zo goed als gereed! Alleen de walstroomkasten (zie foto: geel-zwart gestreepte kast) moeten nog worden verplaatst op de steiger. De aanlegsteiger is gerealiseerd voor riviercruiseboten. 

foto van de steiger Prins HendrikkadeSteiger Prins Hendrikkade

Kermis op de Burcht gaat door


14 augustus 2020
De kermis op de Burcht in Zaandam gaat door. De kermis start op vrijdag 4 september en duurt tot en met zondag 13 september. Door extra veiligheidsmaatregelen wordt gezorgd  dat iedereen zich goed kan houden aan de 1,5 meter afstand. Zo staan de kermisattracties verder uit elkaar en zijn er verplichte looproutes. Het aantal bezoekers wordt goed gemonitord. Matrixborden bij de ingangen geven aan, hoe druk het op dat moment is. Als het te druk wordt, kan besloten worden  om de kermis (tijdelijk) te sluiten. Gastheren en –vrouwen wijzen bezoekers op de regels en de gemeente zet extra handhavers in. Beveiligers zien toe op de veiligheid en iedere avond sluit de kermis wat vroeger dan anders. De kermis is op de vrijdagen en zaterdagen open van 13.00 tot 23.00 uur. Op de andere dagen is de kermis open van 13.00 tot 22.00 uur. Het kan zijn dat bij sommige attracties een mondkapje verplicht is.

Lees meer

foto van kermis

Loop de Dam tot Damloop vanuit huis!


31 juli 2020
Ieder jaar in september organiseert Le Champion de Dam tot Damloop. Een groot hardloopevenement in Amsterdam én Zaandam (met de finsish van de 10 mijl op de Peperstraat). Dit jaar kan het bekende hardloopfeest niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. Toch die 5 of 10 mijl rennen? Doe dan mee met de Dam tot Damloop Home Edition op 19 en/of 20 september!

Lees meer 

foto van damloop 2016Foto van de finish van de Dam tot Damloop uit 2016

Veel leuke inzendingen voor tijdscaspule in Wilhelminasluis


17 juli 2020
Of je ze nu inmetselt of begraaft, tijdcapsules hebben altijd iets spannends. Ruim vijftig kinderen vonden dat ook en maakten een boodschap voor de toekomst. Alle boodschappen gaan met elkaar in een loden koker die deze maand wordt ingemetseld in de kade van de Wilhelminasluis. Twee groepen leerlingen wonnen met hun inzending een prijsje.

Lees meer


foto van de winnaarsDe leerlingen namens basisschool Het Baken en VMBO Pascal Zuid, met achter hen links de projectleider van de Provincie Noord-Holland en rechts de medewerker van Heijmans (aangeleverde foto)

Beatrixbrug weer open voor al het verkeer


16 juli 2020
De gemeente Zaanstad heeft besloten dat de vernieuwde Beatrixbrug vanaf woensdag 15 juli om 16.00 uur weer toegankelijk is voor al het verkeer. Dit betekent dat auto’s en vrachtauto’s weer gebruik kunnen maken van de brug. De brug is net als voorheen dagelijks (7 dagen per week) afgesloten voor auto’s en vrachtauto’s tussen 12.00 uur en 18.00 uur en op donderdagavond ook van 18.00 uur tot 21.00 uur. Fietsers, voetgangers en brommers kunnen 24 uur per dag gebruik maken van de brug. De brug was al eerder toegankelijk voor de bussen van Connexxion.

Lees meer


foto van werkzaamheden aan de BeatrixbrugWerkzaamheden aan de Beatrixbrug

Start aanleg steiger Prins Hendrikkade


16 april 2020
Vanaf 4 mei start de aanleg van de steiger aan de Prins Hendrikkade. De kade komt in De Voorzaan ter hoogte van Prins Hendrikkade 5 t/m 8. Naar verwachting duurt dit tot en met 22 mei 2020.

Lees meer

Tekening met impressie van de nieuwe steigerImpressie van de nieuwe steiger aan de Prins Hendrikkade

Kerstbomenactie voor bewoners zorgcentra en klanten voedselbank


17 december 2019
Woensdag 18 december brengt wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers een bezoekje aan zorgcentrum Pennemes om 10.00 uur. Hier overhandigt hij een aantal bewoners een kerstboom. Dit is onderdeel van de kerstbomenactie van gemeente Zaanstad.

Lees meer

Foto van kerstbomen

Beatrixbrug dicht vanaf 11 januari


11 december 2019
Vanaf zaterdag 11 januari gaat de Beatrixbrug dicht. De Beatrixbrug én de Wilhelminabrug zijn dan beide afgesloten voor al het verkeer tot eind juni 2020. Meer weten over de omleidingen en tijdelijke oversteek voor fietsers en voetgangers tussen de Burcht en het Zaantheater? Klik naar de website of loop 16 december tussen 19.00 en 21.00 uur binnen bij het informatiecentrum Wilhelminasluis op Zuiddijk 39.

Website Provincie Noord-Holland

Foto van de Beatrixbrug

Gemeente neemt afscheid van ‘bedenker’ Zaanse binnenstad


‘Sjoerd Soeters gaf Zaandam kleur en smoel’  


7 december 2019
Na zo’n twintig jaar neemt de gemeente afscheid van architect Sjoerd Soeters. Soeters begon in 2000 als ‘masterplanner’ van stadsvernieuwing Inverdan. Dat leverde een compleet vernieuwd stadscentrum op. Sinds 2003 was hij supervisor in het centrumgebied van Zaandam. Dit blijft hij tot april 2020. Zaanstad gaat op zoek naar een opvolger.

Lees meer

portretfoto Sjoerd Soeters

Opening jeu de boulesbaan op de Burcht


11 oktober 2019
Op de Burcht kunt u vanaf zaterdag 26 oktober een gezellig potje jeu de boules spelen. Om 15:00 uur wordt de baan geopend onder het genot van een Frans hapje en drankje. Bewoonster Corrie Vlietman geeft een uitleg en een demonstratie over de Jeu de Boulesbaan. Ook kunt u een ijsje halen bij de IJsboetiek op de Zuiddijk. Komt u ook?

Lees meer

foto van jeu de boulesbaan

Samenwerking filmtheater De Fabriek en Café Fabriek


9 oktober 2019
Filmtheater de Fabriek en Café Fabriek gaan samenwerken. Er zijn afspraken over de samenwerking, de inrichting van het filmtheater, de rol van de horeca en de mogelijkheden voor gezamenlijk activiteiten.

Lees meer

foto van Café Fabriek

Bijeenkomsten over vernieuwing Peperstraat

19 september 2019
Op de Peperstraat verhuurt Accres Real Estate 112 woningen. Ook zijn er commerciële ruimtes in de verhuur. De panden worden gesloopt en er komt nieuwbouw. Er komen circa 460 woningen voor terug. Accres organiseert 24 september een bijeenkomst voor iedereen die nieuwsgierig is om hen te informeren over de vernieuwing van de Peperstraat. De inloop is tussen 17.00 en 21.00 uur in de St. Bonifatius, Oostzijde 14 in Zaandam.

Lees meer

Schets voor de Peperstraat door ontwikkelaar AccresSchets voor de Peperstraat door ontwikkelaar Accres

Werkzaamheden steiger Prins Hendrikkade


2 september 2019
Een nieuwe steiger aan de Prins Hendrikkade laat nog even op zich wachten. De uitspraak van de Raad van State over de PAS zorgt hier, net als op andere bouwplekken in Zaanstad, voor vertraging. Bouwaanvragen worden elk apart beoordeeld als het gaat om de verwachte stikstofuitstoot. Dat kost tijd.

Lees meer

Impressie van Prins Hendrikkade door tekenaar Olivier RijckenImpressie van de Peperstraat door tekenaar Olivier Rijcken

Sporten ook leuk voor ouderen


29 augustus 2019

42 fanatieke ouderen stonden woensdagochtend 28 augustus in de startblokken om te gaan oefenen en bewegen! Wethouder Gerard Slegers onthulde nieuwe sporttoestellen, die speciaal geschikt zijn voor ouderen.

Lees meer

Foto van de onthulling van de nieuwe sporttoestellen door wethouder Gerard Slegers met 42 ouderen

Agema: ‘Meer dan genoeg mogelijkheden voor Zuiddijk’

'2040 komt sneller dan je denkt’


21 augustus 2019
Martijn Agema en zijn vrouw Nathalie zijn eigenaar van de IJsboetiek op de Zuiddijk. Daarnaast hebben ze vaak ideeën om de buurt op te knappen, helpen ze op de school van hun kinderen en doen ze vrijwilligerswerk voor patiënten en ouderen. We vroegen Martijn naar zijn ideeën over Centrum Oost en het toekomstbeeld voor 2040.

Lees meer

Foto van Martijn en Nathalie achter de toonbank in de IJsboetiek

Bezoek gedeputeerde aan Wilhelminasluis

25 juli 2019
Gedeputeerde Adnan Tekin bracht vorige week een werkbezoek aan de Wilhelminasluis. Hij wilde even kennismaken met projectteam en kreeg ook een korte rondleiding over de bouwplaats. Wethouder Gerard Slegers kwam hem ook even gedag zeggen.

Lees meer

Foto van gedeputeerde en wethouder bij de Wilhelminasluis

Hoe gaat het met het vernieuwen van de Wilhelminasluis?

19 juli 2019
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt vernieuwd. Omgevingsmanagers Annemiek Verheijden (bouwbedrijf Heijmans) en Klára Kesslerová (opdrachtgever Provincie Noord-Holland) vertellen wat er op de bouwplaats gebeurt. Op 23 september gaat de Wilhelminabrug dicht en dan verandert ook de verkeerssituatie rondom de sluis.

Lees meer

Foto van Klará Kesslerova en Annemiek VerheijdenV.l.n.r.: Klára Kesslerová en Annemiek Verheijden

Eerste paal Herman Gorter Burgemeester Smitstraat

24 juni 2019
Afgelopen vrijdag 21 juni gaf wethouder Hans Krieger het startsein voor de bouw van de nieuwe Herman Gorterschool aan de Burgemeester Smitstraat in Zaandam. De bouw van de school neemt ongeveer een jaar in beslag. In 2020 kunnen de kinderen van een spiksplinternieuw gebouw gebruikmaken.

Lees meer

Foto van aanwezigen tijdens de eerste paal

Kom zaterdag 15 juni naar de Dag van de Bouw

13 juni 2019

De Burcht in Zaandam Centrum Oost verandert zaterdag 15 juni in een grote bouwplaats. Om de Dag van de Bouw te vieren is er voor jong en oud een ‘Experience’. U kunt langslopen voor gratis advies, maar ook kinderen kunnen hier de hele dag actief meedoen en de wereld van de bouw ontdekken.

Lees meer

Foto van bouwvakkers aan het werk

Perspectief Centrum Oost vastgesteld

29 mei 2019
Weer een mijlpaal behaald! Het perspectief Centrum Oost is dinsdagavond 28 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit document staan de kaders beschreven voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De volgende stap is een strategisch plan uitwerken: wat kan eerst, wat moet nog even wachten en wie doe wat precies?

Lees meer

Voorkant van het document Perspectief voor Centrum Oost 2040

De Zaanse dag van de Hond

Een bos bloemen voor de hondenbezitter


26 mei 2019
Het is vandaag de Dag van de Hond! In de Rosmolenwijk werd dit vrijdag 24 mei alvast gevierd met de Zaanse Dag van de Hond. Bewoners die netjes hun hond aanlijnden en de hondenpoep opruimden kregen als bedankje een bos bloemen.

Lees meer


Groenadoptie Prins Hendrikplantsoen

Zaterdag 25 mei
Buurtbewoners vierden het nieuwe Prins Hendrikplantsoen zaterdag 25 mei. Op basis van de wensen van de bewoners maakte de gemeente Zaanstad een ontwerp voor een nieuw plantsoen. Na hun goedkeuring is dit aangelegd. De bewoners zorgen voor het onderhoud.

Lees meer

Foto van buurtbewoners bij het nieuwe plantsoen

Tentoonstelling Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen

29 april 2019
De  stad verandert. Steeds meer mensen willen in Zaanstad wonen, maar de ruimte is beperkt. Met Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen zijn het de kinderen die bepalen hoe de stad eruit gaat zien. Benieuwd?

Lees meer

Toekomstbeeld Centrum Oost voorgelegd aan gemeenteraad

8 maart 2019
Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze heeft het college aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Lees meer

'Bloembakken op de Zuiddijk: duurzaam & hufterproof'

7 maart 2019
Ondernemers op de Zuiddijk in Zaandam hebben bloem- en boombakken geadopteerd. Hiermee willen zij een stukje van de dijk opfleuren en meer aanzicht geven, schrijft de Orkaan. Daarnaast de zijn de plantenbakken betaalbaar, duurzaam én hufterproof.

Lees het artikel


Vernieuwing Wilhelminasluis

6 maart 2019
Half februari is bouwer Heijmans weer gestart met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis. Het doel is een vernieuwde Wilhelminasluis, een opgeknapte openbare ruimte en twee nieuwe bruggen. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Hervatting van het werk betekent ook dat de hinder toeneemt. Voorlopig blijft de verkeerssituatie bij de sluis nog ongewijzigd. Vanaf komend najaar gaat het verkeer merken dat er gewerkt wordt.

Lees meer

Heijmans hervat werkzaamheden Wilhelminasluis

21 januari 2019
Het werk aan de Wilhelminasluis in Zaandam wordt na een lange periode van stilstand weer opgepakt. Op 11 februari begint bouwer Heijmans met de werkzaamheden. Het einddoel is een vernieuwing van de Wilhelminasluis en de naastgelegen bruggen. De voorbereidingen op het werkterrein zijn inmiddels gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2020.

Lees verder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl