Besluit Peperstraat uitgesteld

Besluit Peperstraat uitgesteld 


14 oktober 2021
De gemeenteraad stelt de besluitvorming over de vernieuwing van de Peperstraat uit. Het college van B&W stelde in september voor om door te gaan met de nieuwbouwplannen op de Peperstraat. Zoals gebruikelijk werd dit collegebesluit eerst besproken in een Zaanstad Beraad vóór het naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.

Zaanstad Beraad: veel vragen beantwoord

Op 5 oktober stond in het Zaanstad Beraad de Peperstraat op de agenda. Veel raadsleden staan positief tegenover de vernieuwing van de Peperstraat. Met dit plan komen er namelijk 400 extra woningen bij. Ook wil de gemeente het centrum verder opknappen. Met de nieuwe woningen komt er ook een parkeergarage. Dit maakt weer mogelijk om het parkeren op de Burcht weg te halen en de Burcht opnieuw in te richten.

Maar na dit Zaanstad Beraad waren er ook nog veel vragen en onduidelijkheden. Tijdens een extra Zaanstad Beraad op 12 oktober werden veel vragen al door wethouder Krieger beantwoord, maar er kwamen ook weer nieuwe vragen bij. Komende maand zullen we alle openstaande vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegnemen.

Planning besluitvorming Peperstraat

  • Op 11 november is er opnieuw een Zaanstad Beraad. We beantwoorden de openstaande vragen.
  • Daarna zal de gemeenteraad besluiten over de herontwikkeling van de Peperstraat. Dat staat nu gepland op 25 november.

Uitstel van besluit heeft gevolgen voor de peildatum

Uitstel van het raadsbesluit betekent ook uitstel van de peildatum voor de herhuisvesting. De peildatum wordt namelijk vastgelegd als de gemeenteraad aangeeft dat het plan haalbaar is.

We hopen de huurders na 25 november meer duidelijkheid te kunnen geven.

tekening met impressie van de Peperstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl