Stadshart Zaandam Centrum Oost

Aan de oostzijde van de Zaan, in het oude stadshart van Zaandam, zijn kansen om beter aan te sluiten bij het centrum van de stad. Het versterken van de kwaliteiten van dit gebied staat op de agenda van de gemeente als onderdeel van MAAK.Zaanstad. Doet u mee?

schets van Olivier Rijcken over hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zienSchets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zien


schets van Olivier Rijcken voor hoe de Peperstraat er in de toekomst uit kan zien.Schets van Olivier Rijcken voor hoe de Peperstraat er in de toekomst uit kan zien

Versterken kwaliteiten
Centrum Oost

Zaanstad heeft zich op meerdere fronten stevig op de kaart gezet: Inverdan is een stevig fundament waarop de stad kan voortbouwen. Aan de oostzijde van de Zaan, in het oude stadshart van Zaandam, zijn kansen om beter aan te sluiten bij het centrum. Het versterken van de kwaliteiten van dit gebied staat op de agenda van MAAK.Zaanstad. Daartoe werken we samen met bewoners, grondeigenaren, ondernemers en bezoekers in het gebied aan een gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk.

Een deel van de opgave van het gebied was al bepaald. Zo kunnen de Zuiddijk en Peperstraat aantrekkelijker worden door niet zozeer in te zetten op meer winkels, maar door een verandering van aanloopstraten naar een mix van wonen, werken en creatieve plekken. Verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte, en het toevoegen van woningen, en het verbinden met het centrum van Zaandam kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

op de foto het gebied Centrum Oost van Prins Hendrikkade tot en met de Peperstraat
het MAAK.gebied Centrum Oost 

Gesprek met de stad

Werken  aan de toekomst kan niet zonder de bewoners, ondernemers en  bezoekers in het gebied. Die kennen het immers het beste.  
op de foto": mensen die de bijeenkomst van 22 mei bezoeken in de OostzijderkerkFoto: bijeenkomst 22 mei in de Oostzijderkerk

Van analyse naar perspectief 2040

Met de buurt werkten we in 2017 aan een analyse van het gebied om knelpunten en kansen in kaart te brengen. In 2018 werkten we met inwoners uitgangspunten voor 2040 uit. Hierop is vervolgens een gebiedsperspectief geschreven. De definitieve versie hiervan wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer over het gesprek met de stad


MAAK.Zaanstad

De gebiedsstrategie voor Centrum Oost komt voort uit het programma  MAAK.Zaanstad.

MAAK.Zaanstad zorgt ervoor dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Daarom willen we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Over hoe we dat kunnen doen, gaan we met elkaar in gesprek. Want Zaanstad maken we samen: inwoners, organisaties, ondernemers, investeerders en gemeente. Zo realiseren we met lef en betrokkenheid onze eigenzinnige Zaanse ambities.

In de eerste MAAK-gebieden zijn we al aan de slag: op het Hembrugterrein en in de Kogerveldwijk bijvoorbeeld. Verschillende gebieden met dus ook een verschillende aanpak.  

Meer over MAAK.Zaanstad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl