Nieuws uit 2018

Buurtwandeling Centrum Oost 24 oktober 2018

29 november 2018
Met bewoners van Centrum oost liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat en waar we al op korte termijn mee aan de slag kunnen. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de op- en aanmerkingen tijdens de wandeling.

Lees verder

Foto van de groep tijdens de buurtwandeling

Verbetersuggesties tijdens buurtwandeling

6 november 2018
De buurtwandeling op woensdag 24 oktober leverde veel input op voor het verbeteren van de buurt. De wandeling startte bij het MAAK-pand aan de Peperstraat. Tijdens dit uur werd de buurt grondig besproken, van opmerkingen over een gevaarlijke boomstronk tot het aanzicht van leegstaande panden met filmposters op te vrolijken.

Lees verder

Foto van handhavers tijdens de buurtwandeling

Pand FluXus aan de Klaas Katerstraat komt vrij

7 november 2018
FluXus verlaat de panden in de Klaas Katerstraat en het Hof van de Zaenden. Het kunstcentrum verhuist met de twee afdelingen naar de Verkadefabriek aan de Zaandamse Westzijde. FluXus tekende het huurcontract nadat de gemeenteraad akkoord ging met een extra exploitatiesubsidie van maximaal 125.000 euro per jaar vanaf 2020. De ruimte in de Verkadefabriek is namelijk veel duurder dan de panden die FluXus verlaat.

Lees meer

Foto van het Fluxuspand

Heijmans en provincie sluiten overeenkomst Wilhelminasluis Zaandam 

31 oktober 2018
De provincie Noord-Holland en Heijmans hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk afbouwen van de Wilhelminasluis in Zaandam. Partijen hebben nadere afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de sluis in februari 2019 hervat. Het project is dan eind 2020 afgerond.

Meer informatie

Foto van het gepimpte hekwerk bij de WilhelminalsuisOndertussen hebben creatieve bewoners de bouwhekken opgesierd om het uitzicht op de bouwput te verbeteren

Wandel mee en verbeter uw buurt

11 oktober 2018
Heeft u ideeën over hoe het anders moet in uw buurt? Wandel mee tijdens de buurtschouw op woensdag 24 oktober in Centrum-Oost en laat uw tips zien. Medewerkers van Straattoezicht en Wijkbeheer lopen mee. Zij noteren uw verbeteringen en pakken deze waar mogelijk meteen op.

Lees meer

Foto van een eerdere buurtwandeling

Reacties inloopbijeenkomsten september

25 september 2018
In de tweede ronde met inloopbijeenkomsten zijn er opnieuw verschillende reacties op het perspectief gekomen. In het MAAK-pand aan de Peperstraat konden de bezoekers weer met rode en groene stickers aangeven waar zij wel en niet enthousiast over waren. Deze zijn verzameld in een document dat u binnenkort hier kunt downloaden.

Lees meer

Foto van een inloopbijeenkomst in het MAAKpand

Extra inloopmomenten voor gebiedsperspectief Centrum Oost 2040

5 september 2018
Van 19 juli tot en met 27 juli kon u uw reactie geven op het concept gebiedsperspectief van MAAK.gebied Centrum Oost. Hierin staat beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie. Daarom heeft het projectteam besloten om na de zomer nog eens gelegenheid te geven om te reageren op het perspectief.

Lees meer

Een foto van een poster van Centrum Oost met sticky notes erop met opmerkingenTijdens de vorige inloopmomenten konden bezoekers rode stickers plakken met hun zorgen er op, en groene stickers voor onderdelen in het perspectief waar ze enthousiast over waren. 

Nieuwste versie gebiedsperspectief online

5 september 2018
Van 19 juli tot en met 27 juli kon u uw reactie geven op het concept gebiedsperspectief van MAAK.gebied Centrum Oost. Hierin staat beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie. Daarom heeft het projectteam besloten om na de zomer nog eens gelegenheid te geven om te reageren op het perspectief. Vanaf 5 september is dus een nieuwe versie online in te zien. In het pand aan de Peperstraat 134a kunt u tijdens de inloopspreekuren ook zien wat er met de reacties die we tot nu toe kregen, is gedaan. Tot woensdag 19 september kunt u reageren.

Naar de nieuwe versie van het perspectief

De voorkant van het document Perspectief voor Centrum Oost 2040

Toekomstbeeld van het Zaanse centrum in 2040

26 juli 2018
De afgelopen week konden inwoners en ondernemers advies geven over het toekomstbeeld dat is gemaakt voor het oostelijk deel van het centrum van Zaandam. Maandagmiddag ging wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram ook een kijkje nemen. Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040.

Lees meer

Foto van twee bezoekers tijdens een inloopbijeenkomst in het MAAKpand aan de Peperstraat

Vul de enquête over MAAK.Zaanstad in

23 juli 2018
De afgelopen tijd zijn er verschillende bijeenkomsten geweest vanuit MAAK. Voor Centrum Oost, maar bijvoorbeeld ook voor Kogerveldwijk en de Achtersluispolder. De projectteams horen graag wat u daarvan vond. In hoeverre voelt u zich betrokken bij MAAK.Zaanstad? Welk rapportcijfer geeft u de bijeenkomst? Vul de enquête in en laat van u horen.

Naar de enquête  

Plaatje van een van de enquêtevragen

Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart 

12 juli 2018
De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft uitspraak gedaan over het geschil tussen de provincie Noord-Holland en bouwbedrijf Heijmans over de Wilhelminasluis in Zaandam. Op de websites van beide partijen staat dat zij snel weer in gesprek willen over de sluis.

Lees meer

Foto van de Wilhelminasluis

Dromen van basisschoolleerlingen voor de toekomst van Centrum Oost

12 juli 2018
Vliegende auto’s, goede, veilige en minder saaie speelplekken en meer afwisseling in de huizen: daar moet de gemeente op letten bij de ontwikkeling van Zaanstad. Tenminste, als het aan de leerlingen van basisschool Herman Gorter ligt.

Bekijk de dromen

Tekening van een van de kinderen

Studenten doen onderzoek naar veiligheidsgevoel

12 juli 2018
Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers in Centrum Oost. Zij hebben zich gericht op vier groepen.

Lees meer

Foto van een man die door een straat wandelt

Geef uw mening over Centrum Oost in 2040

10 juli 2018
Vanaf 19 juli kunt u uw mening geven over het concept gebiedsperspectief van Centrum Oost. Hierin staat aan de hand van negen gebieden en thema's beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Hoe groen is het? Waar zijn de auto’s en fietsers? Worden er evenementen georganiseerd? Hoe is wonen gemixt met detailhandel? U kunt uw mening geven tijdens één van de inloopmomenten of op praatmee.zaanstad.nl.

Lees meer

Foto gemaakt in Zaandam Centrum Oost

Ontwikkelingen Prins Hendrikkade

4 juni 2018
Op 14 mei vond een gesprek plaats tussen de gemeente Zaanstad en een aantal bewoners aan de Prins Hendrikkade. Dit gesprek stond in het teken van de riviercruises en het ontwerp van de nieuwe aanlegsteiger. Dit ontwerp werd positief ontvangen. Wel vroegen de bewoners om het stuk tussen de steiger en Burchtkade ook tijdelijk beter en mooier in te richten. Zo is dit stuk voor de buurt, maar ook voor de toeristen die de riviercruise maken aantrekkelijker.

Lees meer

Luchtfoto van Zaandam

Benieuwd naar de MAAK.ontwikkelingen?

4 juni 2018
In de eerste jaarlijkse MAAK.Monitor presenteert de gemeente de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de vier MAAK.gebieden van het afgelopen jaar: Zuid, Centrum, Midden en Noord. Centrum Oost is onderdeel van MAAK.gebied Centrum. Benieuwd naar hoe het gaat met MAAK?

Lees verder

Foto van Zaanse molens

Expeditie raadsleden Achtersluispolder en Centrum Oost

28 mei 2018
Afgelopen vrijdag 25 mei is MAAK.Zaanstad op expeditie geweest met de gemeenteraad. Op deze zonovergoten middag voeren ambtenaren en raadsleden over de Zaan langs het Hembrugterrein en Pakhuis de Vrede naar de Achtersluispolder. Daar ontmoetten ze ondernemers en spraken over de transformatie van dat gebied. Vervolgens bracht een bus de groep via Poelenburg naar Centrum Oost, waarbij onderweg aandacht was voor de verbinding tussen de Achtersluispolder en Zaandam Zuid en de maatschappelijke uitdagingen in de wijken.

Lees meer

Foto van de raadsleden op een boot tijdens de expeditie

'Aanpak Russische Buurt vraagt om vervolg'

28 mei 2018
Hennepplantages, energiediefstal, adresfraude, illegale kamerverhuur, splitsing en verbouwingen van woningen zonder of in afwijking van de vergunning en woningen die niet voldeden aan de bouwtechnische eisen. De controles van panden in de Russische Buurt vanaf januari 2017 heeft een groot aantal misstanden aan het licht gebracht. Burgemeester Hamming: ‘Handhavingstrajecten kunnen soms lang duren, dat betekent dat niet alles van vandaag op morgen is opgelost. Maar laat duidelijk zijn: wie zich niet aan de regels houdt, komt daar niet mee weg.’

Lees verder

Foto van de Russische Buurt

Gemeenteraad op excursie naar MAAK.Centrum Oost

22 mei 2018
De nieuwe gemeenteraad gaat op excursie naar MAAK.Zaanstad. Omdat het gaat om een uitgestrekt gebied, doen ze dat in drie etappes. De kersverse raadsleden laten zich op vrijdag 25 mei helemaal bijpraten over de ontwikkelingen in MAAK.Zaanstad Zuid. Ze gaan dan naar Achtersluispolder, varen langs het Hembrugterrein én ze gaan naar Centrum Oost.

Lees meer

Foto van de lege ruimte in het MAAKpand aan de Peperstraat

Reageer op de uitgangspunten voor Centrum Oost

15 mei 2018 
Lukt het niet om op 22 mei naar de bijeenkomst in de Oostzijderkerk te komen, maar wilt u wel dat de gemeente uw ideeën hoort? Dan kunt u van 17 tot en met 28 mei ook online op de uitgangspunten reageren.  

Lees meer

Foto van een plattegrond van Centrum Oost met post its met uitgangspunten vanuit bewoners erop

Spreekuur wijkagenten Zaandam-Zuid

14 mei 2018
De wijkagenten van Zaandam (Zuid) houden om de week een inloopspreekuur, waar je zonder afspraak je vragen, problemen of vermoedens kunnen bespreken. De spreekuren zijn in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam (Zuid). De spreekuren zijn in alle even weken op donderdag van 10.00-12.00 uur: 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni en zo verder.

Meer informatie

Foto van twee wijkagenten

Kom ook naar de Maak.werkbijeenkomst

3 mei 2018
Met het programma MAAK.Zaanstad werkt de gemeente voor het gebied Centrum Oost aan een toekomstbeeld voor 2040. Op dinsdag 22 mei tijdens de MAAK.Werkbijeenkomst laten wij u zien wat onze uitgangspunten op dit moment zijn voor dit deel van het centrum.  

Lees meer

Foto van een vel papier met uitgangspunten opgeschreven tijdens een werkbijeenkomst

Ander pand als ontmoetingsplek

1 mei 2018
Eerder was het nieuws dat het pand aan de Peperstraat 137-145 als ontmoetingsplek voor Centrum Oost zou worden gebruikt. Helaas bleek dit niet mogelijk. Wel is een ander pand gevonden, een kleinere plek, aan de Peperstraat 134A.

Lees meer

Foto van een eerdere bijeenkomst

Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans

26 maart 2018
Met Inverdan heeft het stadshart van Zaandam een enorme transformatie ondergaan. De energie die is ingezet wil de gemeente doorzetten in andere delen van de stad. Hoe houden we Zaanstad onderscheidend en behouden en versterken we de kwaliteit van de stad? Over deze vraag is een bewonersenquête gehouden tussen 15 januari en 7 februari 2018. 1610 Zaankanters gaven daarbij aan hoe zij denken over de Zaanse architectuur, straten en landschappen. Aan de hand van foto’s konden Zaankanters aangeven wat zij passend vinden in Zaanstad. Het resultaat inspireert zowel bewoners als gemeente, architecten en andere experts over hoe en wat gebouwd wordt in Zaanstad.

Lees verder

Plaatje van de voorkant van het document met de uitkomst van de bewonersenquête

MAAK-pand aan Peperstraat

14 maart 2018
Woensdagochtend 14 maart ontving procesmanager van MAAK.Centrum Oost Eef Franke de sleutels van een nu nog leeg pand aan de Peperstraat 137-145.

Lees meer

Foto van de lege ruimte van het MAAKpand aan de Peperstraat

Vul de enquête over MAAK.Zaanstad in

14 maart 2018
Met MAAK.Zaanstad werken we aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Om met elkaar in gesprek te gaan over die toekomst organiseren we verschillende activiteiten, zoals bijeenkomsten en buurtwandelingen.

Lees meer

stockplaatje van een tablet waarop een enquête wordt ingevuld

Nieuwe aanmeerpalen aan Prins Hendrikkade

28 februari 2018
Aan de Prins Hendrikkade zullen vanaf 12 maart werkzaamheden plaatsvinden: er komen zes nieuwe aanmeerpalen in het water tussen de huisnummers 2 en 21. Daarmee willen we bereiken dat er in de toekomst ook langere schepen (van 135 meter) kunnen aanmeren.

Lees meer

Foto van de Prins Hendrikkade

Studenten onderzoeken onveiligheid op straat

27 februari 2018
Toen we de gebiedsanalyse voor Centrum Oost maakten, hebben we samen geconstateerd dat niet iedereen het fijn vindt om ’s avonds over straat te gaan in het gebied. Verschillende plekken worden als onveilig ervaren. Studenten van de opleiding toegepaste psychologie van de Hogeschool van Amsterdam gaan daarom de komende maanden onderzoeken in hoeverre dit onveiligheidsgevoel speelt, waardoor het wordt veroorzaakt en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Lees meer

Logo van de Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe bestemming voor pand Peperstraat 131

29 januari 2018
De gemeente Zaanstad heeft een vergunning verleend voor het vestigen van een horecabedrijf aan de Peperstraat 131.

Lees meer 

Foto van een adressenlijst met bestemmingen, waaronder Peperstraat 131

Tweede buurtwandeling Centrum Oost

25 januari 2018
In september wandelden een aantal bewoners en ondernemers met ambtenaren van de gemeente door Centrum Oost. Zij bekeken welke verbeterpunten er zijn in de wijk. Op 20 januari gingen we voor de tweede keer de buurt in. We liepen langs de verbeterpunten die in de eerste wandeling in oktober waren genoemd en noteerden nieuwe punten. Bekijk het filmpje voor een verslag!

Lees meer

Foto van de groep tijdens de buurtwandeling

Studenten bestuurskunde adviseren

24 januari 2018
Op maandag 15 januari presenteerden zes groepen studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam hun adviezen voor de Zuiddijk aan procesmanager Eef Franke van Centrum Oost. Eerder deelden ze hun eerste ideeën, nu hadden ze die verder uitgewerkt.

Lees verder

Foto van een straat in Zaandam Centrum Oost

Laat uw Zaanse Geluid horen

24 januari 2018
Platform aan de Zaan, het onafhankelijke Zaanse netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven, gaat in februari, maart en april in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat die in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. 

Lees meer

Plaatje van een stad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl