Nieuws over Centrum Oost

Verslag bijeenkomsten openbare ruimte Peperstraat 2023

Gepubliceerd op 19 april 2023
Afbeelding

De gemeente werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte op Peperstraat. Dit plan gaat bijvoorbeeld over het ontwerp van straten, de stoepen en het nieuwe plantsoen. Het projectteam Peperstraat hield op dinsdag 24 januari en donderdag 23 februari 2023 bijeenkomsten voor bewoners om de wensen en ideeën vanuit de buurt voor dit plan op te halen.

Eerste bijeenkomst 

Tijdens de eerste bijeenkomst is er gediscussieerd over de inrichting van de openbare ruimte van de nieuwe Peperstraat en daar zijn verschillende wensen en ideeën uit voortgekomen. .

Het was een inloopbijeenkomst, waarbij er verschillende panelen stonden met daarop informatie en afbeeldingen ter illustratie. Bewoners hebben bij deze aangegeven veel waarde te hechten aan een groene omgeving. Zo is de wens uitgesproken dat er zoveel mogelijk bomen zouden moeten komen en voldoende plantenbakken in het plantsoen. Het zou een groene en gezonde verblijfsplek moeten worden. Een ander belangrijk aandachtspunt is de verlichting. Het plantsoen zou in de avond ook goed verlicht moeten zijn, ten behoeve van de sociale veiligheid en het voorkomen van de komst van hangjongeren.  

Daarnaast zijn er veel vragen gesteld over de uiteindelijke verkeerssituatie. Deze vragen gingen bijvoorbeeld over mogelijke bushaltes en ruimte voor fietsers. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt. Zodra de tekeningen klaar zijn, zullen we hierover communiceren. 

Tweede bijeenkomst

De ontwerper openbare ruimte van de gemeente vertelde  op 23 februari op welke manier hij de ideeën en wensen  verwerkt in het zogenaamde concept inrichtingsplan en wat de volgende stappen zijn.

Er is tijdens deze bijeenkomst weinig nieuwe input opgehaald. De deelnemers hadden nog wel veel vragen. Een belangrijke zorg van de bewoners  is de veiligheid van spelende kinderen. Aan weerszijde van het plantsoen liggen  autorijbanen, waardoor hier goed naar moet worden gekeken. De snelheid zal in de toekomstige situatie wel van 50 km/u naar 30 km/u gaan, maar de vraag was hoe dit zal  worden gehandhaafd. De ontwerper bekijkt welke maatregelen hij in zijn ontwerp kan verwerken om het zo veilig mogelijk te maken voor spelende kinderen.  

Ook werd de vraag gesteld of de openbare ruimte ook opgewaardeerd zal worden als de herontwikkeling van de Peperstraat zelf niet doorgaat. Dit is nog niet aan de orde, aangezien het college op dit moment nog inzet op de gehele herontwikkeling van de Peperstraat. De zorgen die geuit zijn over de toegankelijkheid van nooddiensten en mindervaliden zullen ook worden meegenomen.

Conclusie en vervolg 

 De conclusie  van beide avonden is dat er veel behoefte is aan meer groen in de straat. Het plantsoen kan hier aan bijdragen, door bijvoorbeeld voldoende bomen te planten. Verlichting en aanwezigheid van zitplekken moet tevens voor een fijne verblijfskwaliteit zorgen. In het nadere ontwerp wordt ook veel aandacht besteed aan de veiligheid. De ontwerper openbare ruimte neemt deze waardevolle opmerkingen mee om het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte af te maken.  Wanneer dat klaar is zullen de bewoners en omwonenden hier weer over worden geïnformeerd.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl