Update vernieuwing Peperstraat

Terugblik inloopspreekuren augustus

23 september 2021
Op donderdag 26 en maandag 30 augustus zijn er inloopspreekuren geweest over de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat. De spreekuren op donderdag waren in de Peperstraat zelf, de spreekuren op maandag waren digitaal.

Ongeveer 40 omwonenden, ondernemers en betrokkenen in het gebied zijn langs gekomen voor een gesprek. Ze konden de schetsplannen bekijken en in gesprek met de procesmanager, de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Er was ruimte voor vragen, het uiten van zorgen en het bespreken van ideeën.

De input die we met de spreekuren hebben opgehaald, helpt het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad straks bij het maken van een goede belangenafweging.

Bekijk hier de stukken die tijdens de inloopspreekuren zijn laten zien.

Planning besluitvorming Peperstraat

• In juli en augustus zijn de huurders van de panden van Accres Real Estate in gesprek geweest met Petra Boom. Eind augustus zijn de gesprekken afgerond en maakte Petra Boom een (anoniem) belangenoverzicht van de huurders;

• Op 26 en 30 augustus hielden we inloopspreekuren voor de buurt. Hierbij waren omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen van harte welkom.

• Op 14 september gaat het belangenoverzicht van de huurders samen met het ‘haalbaarheidsonderzoek vernieuwing Peperstraat’ naar het college van Burgemeester en Wethouders;

• Op 21 september behandelt het college van B&W de stukken

• Op 5 oktober is er Zaanstad Beraad. Daar komt het belangenoverzicht, het verslag van de spreekuren en het haalbaarheidsonderzoek aan de orde. Hier is ook de mogelijkheid tot inspreken;

• Op 14 oktober geeft de gemeenteraad haar mening over het haalbaarheidsonderzoek. Zij maken dan een belangenafweging op basis van alle informatie die op tafel ligt. Bij deze afweging worden persoonlijke belangen gewogen met de meer algemene belangen voor de bewoners van Zaanstad. Ook de financiële haalbaarheid en onderwerpen als mobiliteit worden in het besluit mee genomen.

Over de vernieuwing van de Peperstraat

Er is in de Zaanstreek veel behoefte aan meer woningen. We onderzoeken of we de Peperstraat kunnen herontwikkelen. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, kunnen er tussen de 530 en 550 nieuwe woningen komen. Dat heeft wel gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers. Want de panden die er nu staan moeten dan gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen meer nieuwe woningen (en meer sociale huur woningen). Ook komt er dan een parkeergarage en gaat de gemeente de openbare ruimte anders inrichten, met meer groen.

Vernieuwing tekening met impressie nieuwe PeperstraatTekening met impressie van de Peperstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl