Onderzoek en bronnen

Welke onderzoeken en bronnen zijn onder meer gebruikt om tot een concept gebiedsperspectief te komen voor Centrum Oost?  

Onderzoek en bronnen voor het perspectief

Op deze pagina een overzicht van een groot aantal onderzoeken en bronnen waaruit geput is om tot een concept gebiedsperspectief voor Centrum Oost te komen.

Cultuurhistorische verkenning

In de erfgoedvisie van de gemeente Zaanstad is opgenomen dat bij gebiedsontwikkeling en cultuurhistorische verkenningen worden gemaakt met als doel om te inspireren, om handvatten mee te geven aan de voorkant van het proces van ontwikkelingen en als om als onderlegger te dienen voor bestemmingsplannen om zo de cultuurhistorische waarden in het gebied te borgen. Ook voor het historische hart van Zaandam is zo'n verkenning gedaan.

Bekijk de Cultuurhistorische Verkenning (pdf)

Voorzijde van de Cultuurhistorische verkenning (link)


Vergelijking pleinen

Bureau PPHP vergeleek De Burcht met andere pleinen in Nederland. Bekijk hier hoe die studie er uitzag. 

Bekijk de analyse pleinen (pdf)


foto van De Burcht (link)

Analyse Centrum Oost

De analyse die in 2017 werd gemaakt van het centrumgebied van Zaandam aan de oostkant van de Zaan.

Lees de analyse

Ruimtelijke analyse PPHP

Onderdeel van de analyse was een studie van bureau PPHP naar de kansen en opgaven in het gebied.

Ruimtelijke Analyse PPHP (pdf)


Schema analyse, perspectief, strategie (link)

MAAK.ambitiedocument

MAAK.Zaanstad wil er aan bijdragen dat Zaanstad een stad is waar mensen willen wonen, werken en leren, waar mensen voor elkaar willen zorgen en met elkaar plezier hebben. In dit document staan de ambities benoemd. Waar willen we bouwen en wat dan? Welke bedrijvigheid willen we waar een plek (blijven) bieden in onze stad? Welke fysieke verbindingen willen we maken of verbeteren? 

Bekijk het MAAK.ambitiedocument

Foto van de voorzijde van het document (link)

MAAK.Investerings- en Uitvoeringsagenda

In deze agenda geeft de gemeente aan waar zij investeert en waar bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en andere overheden mee aan de slag kunnen.

Bekijk de Investerings- en Uitvoeringsagenda


Foto van De Burcht (link)

MAAK.monitor

In deze eerste jaarlijkse MAAK.Monitor presenteert de gemeente Zaanstad  de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de vier MAAK.Gebieden in het afgelopen jaar. Ook Centrum Oost staat er in.

Lees de MAAK.monitor

plattegrond MAAKgebied centrum (link)

Monitor participatie R2e

Bij het vaststellen van de nota "Participatie op maat in de MAAK.gebieden" (2017/29154) heeft de gemeenteraad besloten om participatie ook op 4 criteria te monitoren: proces, opbrengst, bereik en terugkoppeling. Er is voor Centrum Oost ook een participatierapportage gemaakt op deze punten.

Onderzoeksbureau Research 2Evolve heeft geholpen met het monitoren van aspecten met betrekking tot het bereik van de participatie (1), het proces (2) en de terugkoppeling (4). Dit rapport is hier te vinden. In het rapport staat dat er aan het begin en eind van de perspectieffase is gemonitord. Dit is helaas een fout; de laatste meting is gedaan in augustus 2018.


Meer documenten in de MAAK.bieb

Meer weten en lezen? Bekijk diverse documenten over MAAK.Zaanstad en publicaties uit de regio in de MAAK.bieb.

Documentatie MRA

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.  De MRA telt drie platforms: Ruimte, Economie, Mobiliteit, en werkt aan 7 ontwikkelrichtingenHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl