Onderzoeken, bronnen en overige documenten

Onderzoeken, bronnen en overige documenten

Op deze pagina vindt u onderzoeken, bronnen en overige documenten die onder meer zijn gebruikt om tot het gebiedsperspectief te komen voor Centrum Oost.

Stedenbouwkundig kader Peperstraat

impressie nieuwe Peperstraat

Dit stedenbouwkundig kader voor de Peperstraat is een ruimtelijke vertaling van de thematische uitgangspunten. Hierin staan dus de spelregels voor de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is een verdere uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten uit het Gebiedsperspectief Centrum Oost uit 2019.

Stedenbouwkundig kader Peperstraat.pdf

Perspectief Centrum Oost

Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze is vastgesteld door de raad. 

Bekijk het perspectief en/of de samenvatting 

Cultuurhistorische verkenning

plaatje van historisch zaandam

In de erfgoedvisie van de gemeente Zaanstad is opgenomen dat bij gebiedsontwikkeling en cultuurhistorische verkenningen worden gemaakt met als doel om te inspireren, om handvatten mee te geven aan de voorkant van het proces van ontwikkelingen en als om als onderlegger te dienen voor bestemmingsplannen om zo de cultuurhistorische waarden in het gebied te borgen. Ook voor het historische hart van Zaandam is zo'n verkenning gedaan.

Bekijk de Cultuurhistorische Verkenning (pdf)

Vergelijking pleinen

foto van de BurchtBureau PPHP vergeleek De Burcht met andere pleinen in Nederland. Bekijk hier hoe die studie er uitzag.

Bekijk de analyse pleinen (pdf)

Analyse Centrum Oost

plaatje waarop de aps-volgorde staat

De analyse die in 2017 werd gemaakt van het centrumgebied van Zaandam aan de oostkant van de Zaan.

Lees de analyse

Ruimtelijke analyse PPHP

Onderdeel van de analyse was een studie van bureau PPHP naar de kansen en opgaven in het gebied.

Ruimtelijke Analyse PPHP (pdf)

MAAK.ambitiedocument

foto van Zaanse molenMAAK.Zaanstad wil er aan bijdragen dat Zaanstad een stad is waar mensen willen wonen, werken en leren, waar mensen voor elkaar willen zorgen en met elkaar plezier hebben. In dit document staan de ambities benoemd. Waar willen we bouwen en wat dan? Welke bedrijvigheid willen we waar een plek (blijven) bieden in onze stad? Welke fysieke verbindingen willen we maken of verbeteren?

Bekijk het MAAK.ambitiedocument

MAAK.Investerings- en Uitvoeringsagenda

foto van centrum oostIn deze agenda geeft de gemeente aan waar zij investeert en waar bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en andere overheden mee aan de slag kunnen.

Bekijk de Investerings- en Uitvoeringsagenda

MAAK.monitor

plaatje MAAK monitorIn de MAAK.Monitor presenteert de gemeente Zaanstad  de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen deMAAK.Gebieden. Ook Centrum Oost staat er in.

Lees de MAAK.monitor

Monitor participatie R2e

Bij het vaststellen van de nota "Participatie op maat in de MAAK.gebieden" (2017/29154) heeft de gemeenteraad besloten om participatie ook op 4 criteria te monitoren: proces, opbrengst, bereik en terugkoppeling. Er is voor Centrum Oost ook een participatierapportage gemaakt op deze punten.

Onderzoeksbureau Research 2Evolve heeft geholpen met het monitoren van aspecten met betrekking tot het bereik van de participatie (1), het proces (2) en de terugkoppeling (4). Dit rapport is hier te vinden. In het rapport staat dat er aan het begin en eind van de perspectieffase is gemonitord. Dit is helaas een fout; de laatste meting is gedaan in augustus 2018.

MonitorR2e.pdf

Meer documenten in de MAAK.bieb

Meer weten en lezen? Bekijk diverse documenten over MAAK.Zaanstad en publicaties uit de regio in de MAAK.bieb.

Naar de MAAK.bieb

Documentatie MRA

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.  De MRA telt drie platforms: Ruimte, Economie, Mobiliteit, en werkt aan 7 ontwikkelrichtingen.

Naar de website van de MRA

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl