Terugblik en vooruitblik plannen MAAK.Centrum Oost

Terugblik en vooruitblik plannen MAAK.Centrum Oost


18 december 2020
2020 was een bijzonder jaar. Hoewel overvallen door het coronavirus, werkte het projectteam hard verder aan de toekomst van Centrum Oost: een wijk maken waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. In 2021 gaan we hiermee verder. We voltooien in het voorjaar de strategie en maken het Ruimtelijk plan voor het gebied klaar om te bespreken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Strategie Centrum Oost

De gemeenteraad heeft het gebiedsperspectief voor Centrum Oost in mei 2019 vastgesteld. Het perspectief is een toekomstbeeld. We beschrijven daar in hoe het gebied in 2040 het beste kan functioneren. We werken nu aan de gebiedsstrategie. Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om het toekomstbeeld in 2040 te bereiken. In het voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over deze strategie. We zullen u daar verder over informeren.

Ruimtelijk plan Centrum Oost

Het perspectief en de strategie schetsen de grote lijnen van Centrum Oost. Het Ruimtelijk plan maakt de plannen per deelgebied concreter. Zo beschrijft het plan hoe we willen dat de deelgebieden - zoals de Burcht en Touwslagerstraat - er in 2040 uit zien. En welke concrete ingrepen hier voor gaan zorgen. Als het Ruimtelijk plan van de gemeente klaar is, zoeken we u in het voorjaar actief op om het gesprek over het plan te voeren.

Het hele projectteam van MAAK.Centrum Oost wenst u een fijne kerst en een goede start van het nieuwe jaar.Schets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zienSchets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zien

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl