Nieuws over Centrum Oost

Plannen Peperstraat ter inzage

Gepubliceerd op 13 december 2023
Afbeelding

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft op dinsdag 12 december 2023 een beslissing genomen over de ontwikkeling van de Peperstraat. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de hele Peperstraat en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van fase 1 van de Peperstraat zijn door B&W vastgesteld. Fase 1 is het deel vanaf de H. Gerardstraat tot aan de Oostzijde. De stukken worden van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage gelegd.

Het plan voor de Peperstraat sluit aan bij de doelen van de gemeente Zaanstad. Er worden veel woningen toegevoegd: volgens het plan komen er ongeveer 560 woningen. Een mix van koop en huur, waarvan ongeveer 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huur of koop. Ook komen er seniorenwoningen. De Peperstraat is nu vooral een drukke straat gedomineerd door auto’s. De vernieuwde Peperstraat wordt een fijne plek om te zijn. De Peperstraat verandert van een doorgaande autoroute in een groene, rustige straat.  Er komt een ovaalvormig groen park met daaromheen de nieuwe gebouwen. Er is straks veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s op weg naar het centrum rijden niet meer door de Peperstraat heen maar parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Er komt een ondergrondse parkeergarage en bovengronds ontstaat meer ruimte voor voetgangers en fietsers.  

Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning zijn nodig voor de ontwikkeling

Om de ontwikkeling van de Peperstraat mogelijk te maken, zijn een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. In het bestemmingsplan staat wat er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden. 

Het college van B&W heeft nu het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kan iedereen die dat wil een reactie (zienswijze) geven. De reacties én de beantwoording daarvan door het college - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan - worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het plan . Als de gemeenteraad akkoord is, is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld. 

Daarnaast ligt ook de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 van de Peperstraat ter inzage. De ontwikkelaar heeft deze vergunning aangevraagd voor het bouwen van de nieuwbouw van fase 1. En  daarmee samenhangend de sloop van de huidige panden in fase 1. Het college van B&W heeft nu de ontwerp-omgevingsvergunning afgegeven. De omgeving kan hierop reageren. Na de reactietermijn besluit het college van B&W of de omgevingsvergunning definitief wordt. Dit zal gebeuren ná de besluitvorming door de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

U kunt de stukken online of op het stadhuis bekijken.

De stukken zijn vanaf 13 december 2023 in te zien op het Raadsinformatiesysteem van gemeente Zaanstad.

Vanaf 27 december kunt u ze ook bekijken:

- Digitaal op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl
- In papieren vorm op het stadhuis, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam. 

Een afspraak hiervoor kunt u telefonisch maken via 14075.

We organiseren 2 informatiebijeenkomsten  

Op dinsdag 19 december 2023 is de eerste bijeenkomst. We leggen u uit wat er in de stukken staat en hoe u er op kunt reageren.

Datum: Dinsdag 19 december 2023
Tijd: Inloop vanaf 19:00, gezamenlijke toelichting van 19:15 - 21:30 uur
Plaats: Informatiepunt Peperstraat, Peperstraat 7, Zaandam
Kon u niet bij de bijeenkomst zijn? Lees hier de informatie van de bijeenkomsten na.

Op dinsdag 16 januari 2024 is de tweede bijeenkomst. De stukken heeft u dan kunnen bekijken, en u kunt hierover vragen stellen.

Datum: Dinsdag 16 januari 2024
Tijd: U bent welkom vanaf 19:00 uur. U kunt op elk moment tussen 19:00 en 21:30 uur langskomen.
Plaats: Informatiepunt Peperstraat, Peperstraat 7, Zaandam

Iedereen die dat wil kan op de stukken reageren van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024

In de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 ter inzage liggen, kan iedereen die dat wil op de stukken reageren. Dat kan door een zienswijze naar de gemeente toe te sturen. Dat kan op de volgende manieren:

    Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan stuurt u naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Peperstraat’.

    Schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 stuurt u naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Peperstraat fase 1’.

    Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak. Hiervoor stuurt u een e-mail naar: SecretariaatOmgevingsplannen@zaanstad.nl . Schrijf erbij: ‘mondelinge zienswijze Peperstraat’. 

Digitaal ingediende zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen. 

Vragen? 

De bewoners en bedrijven uit de Peperstraat en omgeving zijn geïnformeerd met een bewonersbrief. Deze brief is op verzoek ook in het Pools vertaald. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Koen Everts van gemeente Zaanstad via het algemene telefoonnummer 14 075. Of stuur een e-mail naar MAAKCentrumOost@zaanstad.nl, dan nemen wij contact met u op.

U kunt met vragen ook langs komen op ons spreekuur. Dat is elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur bij het bewonerspunt op Peperstraat 83, Zaandam. U kunt zonder afspraak binnen lopen.

Let op: op woensdag 27 december is er geen spreekuur i.v.m. kerstvakantie.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl