Herontwikkeling Peperstraat

Herontwikkeling Peperstraat

Er is in de Zaanstreek veel behoefte aan meer woningen. Daarom wil de gemeente de Peperstraat herontwikkelen. Dat heeft wel gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers. Want de panden die er nu staan moeten dan gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen meer nieuwe woningen (en meer sociale huur) terug. Ook komt er een parkeergarage en gaat de gemeente de openbare ruimte opknappen, met meer groen.

Nieuws over de herontwikkeling van de Peperstraat

10 januari 2024: Bijeenkomst voor vragen over Bestemmingsplan Peperstraat en omgevingsvergunning fase 1
13 december 2023: Plannen Peperstraat ter inzage
15 november 2023: Werkplek en atelier CNCPT en spreekuren Peperstraat
14 juli 2023: Voortgang vernieuwing Peperstraat
30 maart 2023: Bezetting en tijden spreekuur Omgevingsmanager gewijzigd
21 februari 2023: Tweede bijeenkomst herinrichting openbare ruimte Peperstraat
2 februari 2023: Volgende fase voor herontwikkeling Peperstraat
24 november 2022: Hoe gaat het met de herontwikkeling van de Peperstraat?
20 juli 2022: Terugblik bijeenkomsten Peperstraat en wat er nog aankomt
8 juni 2022: Stand van zaken Peperstraat
5 april 2022: Participatie Peperstraat
18 januari 2022: Informatiebijeenkomst over nieuwbouw Peperstraat 
16 oktober 2021: Gemeenteraad geeft groen licht voor herontwikkeling Peperstraat
14 oktober 2021: Besluit Peperstraat uitgesteld
24 september 2021: Positief besluit van B&W over de Peperstraat
23 september 2021: Terugblik inloopspreekuren augustus
24 augustus 2021: Inloopspreekuren voor omwonenden, ondernemers en betrokkenen Peperstraat
17 juni 2021:  Pas op de plaats in de Peperstraat
17 december 2020:  Besluit over onderzoeksplan Nieuwe Peperstraat uitgesteld
19 september 2019: Bijeenkomsten over vernieuwing Peperstraat

Contact projectteam

U kunt met vragen altijd terecht bij het projectteam Peperstraat. Ook komende tijd is er elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur spreekuur met het Peperstraat projectteam bij het bewonerspunt op Peperstraat 83, Zaandam. U kunt zonder afspraak langskomen.

Let op: op woensdag 21 februari 2024 is er geen spreekuur i.v.m. de voorjaarsvakantie.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de vernieuwing van de Peperstraat en de rest van Zaandam Centrum Oost? U kunt zich hier abonneren op de e-mailnieuwsbrief MAAK.Centrum Oost. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Meer informatie

Informatie van de ontwikkelaar van de nieuwe woningen en voorzieningen in de Peperstraat kunt u vinden op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de ontwikkelaar.

Stedenbouwkundig kader Peperstraat

Dit stedenbouwkundig kader voor de Peperstraat is een ruimtelijke vertaling van de thematische uitgangspunten. Hierin staan dus de spelregels voor de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is een verdere uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten uit het Gebiedsperspectief Centrum Oost uit 2019.

Stedenbouwkundig kader Peperstraat.pdf
Ruimtelijk Programma van Eisen

In november 2021 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de Peperstraat vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden waar de plannen van de ontwikkelaar aan moeten voldoen. 

Ruimtelijk Programma van Eisen.pdf


Het plan

In de Peperstraat in Zaandam heeft Opportunity Vastgoed plannen om de straat te vernieuwen door de bestaande panden te slopen en nieuwbouw te realiseren. Op de website van de ontwikkelaar leest u meer over wat er gaat gebeuren, hoe en de planning.

Het plan (vernieuwingpeperstraat.nl)

Ontwerp-bestemmingsplan Peperstraat


In het bestemmingsplan staat wat er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden. Het ontwerp-bestemmingsplan is nu te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. (zoekterm ‘Peperstraat Zaandam’)Tot en met 7 februari kan iedereen die dat wil een reactie (zienswijze) geven. 

De reacties én de beantwoording daarvan door het college - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan - worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het plan . Als de gemeenteraad akkoord is, is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Bestemmingsplan Peperstraat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning fase1


Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor fase 1 voorziet in de bouw van 355 woningen, waarvan 132 sociale huurwoningen en een ondergrondse parkeergarage van 334 plaatsen. Na de verlening van de definitieve omgevingsvergunning worden deze activiteiten mogelijk gemaakt. 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het deel van de Peperstraat gelegen tussen de Oostzijde/A.F. de Savornin Lohmanstraat aan de westkant en de H. Gerhardstraat aan de oostzijde.

 Ontwerpbesluit en bijlagen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl