Nieuws over Centrum Oost

Ter inzage periode Bestemmingsplan Peperstraat afgerond

Gepubliceerd op 18 maart 2024
Afbeelding

Het ontwerp-Bestemmingsplan voor de hele Peperstraat lag samen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van fase 1 van de Peperstraat vanaf eind december tot begin februari ter inzage. Iedereen, die dat wilde, kon in deze periode daarop een zienswijze indienen. De officiële ter inzage periode is nu afgerond. Er kunnen nu dus geen zienswijzen meer worden ingediend bij de gemeente.

Wel kan nog steeds iedereen de documenten online raadplegen op www.maakcentrumoost.zaanstad.nl bij ‘herontwikkeling Peperstraat’.

Nota van Beantwoording
Er zijn ongeveer 20 zienswijzen bij de gemeente ingediend. Het projectteam werkt nu aan de Nota van Beantwoording. Daarin moeten alle zienswijzen worden beantwoord. Ook kijkt het projectteam of zienswijzen aanleiding geven het ontwerp-Bestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning aan te passen. Als dit werk klaar is, kan het Bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Het projectteam streeft ernaar dat het Bestemmingsplan in juli in het Zaanstad Beraad en de raadsvergadering kan worden besproken. Of dat gaat lukken is nu nog niet met zekerheid te zeggen. De gemeenteraad bepaalt zelf wat er op de agenda komt. We informeren u hierover via de website en/of de nieuwsbrief.

Meer informatie?
Informatie van de ontwikkelaar van de nieuwe woningen en voorzieningen in de Peperstraat kunt u vinden op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl