Terugblik bijeenkomsten Peperstraat en wat er nog aankomt

Terugblik bijeenkomsten Peperstraat en wat er nog aankomt


20 juli 2022
Voor de herontwikkeling van de Peperstraat zijn er door de ontwikkelaar en in overleg met de gemeente de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners, omwonenden en andere betrokken. In dit bericht praten we u bij over deze bijeenkomsten.

Huurders

Voor de huurders is deze herontwikkeling natuurlijk een ingrijpende verandering. Het is dan ook van belang dat zij goed worden meegenomen in dit proces. Voor de huurders zijn om deze redenen verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij zij hun vragen en/of zorgen konden delen. Daarnaast heeft de ontwikkelaar een enquête verstuurd.  Hiermee konden de huurders aangeven hoe zij de communicatie ervaren en wat beter kan.

Talmabuurt

Tijdens de bewonersbijeenkomst  voor de Talmabuurt werd vooral de ontwerpstudie over de zijde van de Talmabuurt besproken. Het ging over de invloed van het project op het uitzicht, de nabijheid van de nieuwbouw en de afstand. Bewoners hadden zorgen over de toekomstige verkeerssituatie, het parkeren en de mogelijke bouwoverlast. Hier wordt rekening mee gehouden in het definitieve ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte.

Bloemgracht

Voor de bewoners van de Bloemgracht zijn ook diverse bijeenkomsten geweest. Tijdens deze avonden zijn zij geïnformeerd over het ontwerp, het toekomstige uitzicht en nabijheid van de nieuwe gebouwen vanaf de Bloemgracht en de bebouwing van het blok(8) (ter plaatse van het parkeerterrein). Omdat er bij de bewoners zorgen waren over de bezonning, is hiervoor een extra bijeenkomst georganiseerd. Met als resultaat dat de ontwikkelaar een aanpassing in de dakvorm doorvoert die ervoor zorgt dat er minder schaduwwerking is.

Algemene informatiebijeenkomst

Op 29 juni is er een algemene informatiebijeenkomst geweest voor alle bewoners en omwonenden, waar het ontwerp van fase 1 gepresenteerd is. Ook konden bezoekers zien wat er in de verschillende bewonerspanels is opgehaald. En is aan de buurt verteld hoe de ideeën, wensen, en zorgen een plek hebben gekregen in het ontwerp én welke afspraken er gemaakt worden met buren over de uitvoering.

Los van deze bijeenkomsten en enquêtes heeft het communicatieadviesbureau, dat vanuit de ontwikkelaar is gevraagd om het participatietraject te begeleiden, ook nog een tweetal gesprekken gevoerd met huurders over de communicatie.

Planning na de zomer

Na de zomer komen er weer verschillende bijeenkomsten. Zo is er in september weer een Peperstraat Overleg, een bewonerspanel en een inloopbijeenkomst. We verwachten in het najaar het bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Hierin staan de uitgangspunten voor de nieuwbouw. Hier komen ook bijeenkomsten over. Alle verslagen van de bewonerspanels en gepresenteerde informatie op de betreffende avonden zijn terug te vinden op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl van de ontwikkelaar.

foto van de Peperstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl