Nieuws over Centrum Oost

Vooruitblik 2023 ontwikkeling MAAK.CentrumOost

Gepubliceerd op 21 december 2022
Afbeelding

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State kunnen we nog niet verder met bestemmingsplannen. Dit heeft gevolgen voor de planning van de herontwikkeling van de Peperstraat. We moeten de besluitvorming hiervoor uitstellen. De Rijksoverheid moet eerst met een nieuw rekenmodel voor de stikstofuitstoot komen.Voor heel Centrum Oost werkt de gemeente aan een Ruimtelijk Plan. Hierin staan de spelregels voor hoe de leefruimte ingericht mag worden. Deze maken we op basis van het vastgestelde Perspectief voor Centrum Oost uit 2019. Samen met de adviesgroep Centrum Oost kijken we hoe we inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen betrekken bij dit plan. Dit doen we tegelijkertijd ook voor het Mobiliteitsprogramma. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2023 gaat gebeuren.

Hoe werkt de stikstofberekening?

Afgesproken is dat dit bestemmingsplan niet in procedure gaat zonder berekeningen, voor zowel de uitvoeringsfase als de gebruiksfase, op basis van het nieuwe Aeriusmodel. AERIUS is een rekenhulp voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om mutaties in de depositie van stikstof door projecten en ontwikkelingsplannen te calculeren op basis van een rekenmodel. Voor het ontwerpbestemmingsplan Peperstraat betekent dit, dat er voorlopig wordt afgezien van het ter besluitvorming inbrengen bij B&W van deze plannen. Ook is inmiddels bekend geworden dat de invoeringsdatum van het nieuwe rekenmodel van 22 november is uitgesteld. De planning voor de Peperstraat zal dus een aantal maanden opschuiven, daar er voorlopig geen besluitvorming zal plaatsvinden. Vooralsnog wordt verwacht dat de gevolgen van stikstof voor de herontwikkeling van de Peperstraat beperkt zijn.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl