Nieuws over Centrum Oost

Volgende fase voor herontwikkeling Peperstraat

Gepubliceerd op 2 februari 2023
Afbeelding

De herontwikkeling van de Peperstraat in Zaandam gaat een volgende fase in. De gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar Opportunity Vastgoed hebben op 1 februari 2023 de Anterieure Overeenkomst getekend. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Zoals over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook staan in deze overeenkomst afspraken over de rechtsverhouding tussen de gemeente en ontwikkelaar. En afspraken over de financiën, zoals wie wat betaalt. Het ondertekenen van de anterieure overeenkomst gebeurt vóórdat de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen zelf.

Er komen 511 tot 541 nieuwe appartementen en 19 grondgebonden woningen. Dat zijn 450 meer woningen dan er nu zijn. Van de woningen wordt 30% sociale huur met zorgwoningen, 20% middelduur en 50% vrije sector. Daarnaast komt er meer groen in de openbare ruimte.

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan. Om de herontwikkeling van de Peperstraat mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Hierin komt te staan wat er op de plek van de Peperstraat gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden. Wanneer we kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure is nog niet duidelijk. Dat komt door de stikstofuitspraak van de Raad van State. De Rijksoverheid komt binnenkort met een nieuw rekenmodel voor de stikstofuitstoot. Dit rekenmodel moeten we ook gebruiken voor het bestemmingsplan. Daarop moeten we nu wachten.

Herinrichting openbare ruimte

Bij de herontwikkeling van de Peperstraat gaan we ook de openbare ruimte opnieuw inrichten. De gemeente maakt hiervoor een inrichtingsplan. Dit plan gaat over de straten, de stoepen en het nieuwe plantsoen. Ook denken we na over de speelvoorzieningen. Er is nog geen ontwerp. Wel heeft de gemeente al ideeën over de inrichting. Sommige dingen liggen wel al vast. Zoals veiligheidsnormen, en waar een nieuw ontwerp straks aan moet voldoen.

Bijeenkomst openbare ruimte

Op 23 februari is een tweede bijeenkomst over de inrichting van de openbare ruimte. Omwonenden zijn daar van harte welkom. Als omwonende krijgt u hier nog een uitnodiging voor.

De eerste bijeenkomst was afgelopen 24 januari. Daarin hebben we meningen en ideeën opgehaald. Op 23 februari vertelt de ontwerper van de gemeente hoe we de ideeën en wensen hebben verwerkt. Ook informeren we over de volgende stappen.

Klik hier voor meer over de herontwikkeling van de Peperstraat


Impressies door architect PHPP


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl