Positief besluit van B&W over de Peperstraat

Positief besluit van B&W over de Peperstraat

'Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van onze stad’

 
24 september 2021
Op donderdag 23 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de Peperstraat. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. Dit houdt ook in dat het college aan de raad voorstelt om de huidige panden aan de Peperstraat te slopen. 

Naast het bouwen van extra woningen gaan we dat deel van het centrum opknappen. Zo komt er meer groen. Ook komt er een parkeergarage, zodat auto’s minder te zien zijn in het straatbeeld. Hiermee komt er ook meer ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken. 

Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: ‘Het is een ingewikkelde keuze. De nieuwbouw is voor de huidige bewoners ingrijpend. Voor de huishoudens betekent dit dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Ook verdwijnt de Beatrixflat, een gebouw met cultuurhistorische waarde. Maar de woningnood is hoog. Met de vernieuwing van de Peperstraat komen er tussen de 530-550 nieuwe woningen die voldoen aan de duurzaamheidseisen van nu. Ook komen er goede voorzieningen waar alle Zaankanters iets aan hebben. Zoals een parkeergarage, meer groen en ruimte voor winkels en horeca. De ontwikkeling van de Peperstraat is belangrijk voor de toekomst van onze stad.'

Ophalen wat er leeft onder bewoners

Het college heeft een aantal onderzoeken laten doen naar de Peperstraat. Een onafhankelijk deskundige heeft gesprekken gevoerd met twintig bewoners van de Peperstraat en daarover een rapport uitgebracht. En via inloopspreekuren heeft de gemeente opgehaald wat er leeft onder de Zaankanters die rondom de Peperstraat wonen. Het is duidelijk dat er zorgen van huurders zijn, en dat veel bewoners behoefte hebben aan een grotere betrokkenheid van de gemeente bij de herontwikkeling.

De gemeente trekt zich dit aan en wil het contact met de bewoners blijven onderhouden. Samen met de ontwikkelaar Accres doen we ons best de nadelige gevolgen voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Eerder al besloot de gemeente dat de huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning een urgentieverklaring krijgen. Daarnaast heeft ontwikkelaar Accres een sociaal plan vastgesteld.

Planning

Het besluit dat het college genomen heeft, kan pas uitgevoerd gaan worden wanneer ook de gemeenteraad hier mee instemt. Daarvoor zijn de volgende momenten belangrijk:

  • Op 5 oktober staat de inhoudelijke behandeling in het Zaanstad Beraad gepland. Het is dan mogelijk om in te spreken. Als u zich wilt aanmelden om in te spreken, dan kan dit via raadsgriffie@zaanstad.nl
  • De gemeenteraad neemt een besluit op 14 oktober.

Impressie vernieuwing Peperstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl