Praat mee over het centrum ten oosten van de Zaan

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het gebied en waarom? En hoe kunt u zelf bijdragen aan een mooie toekomst voor dit gebied?

Praat mee & MAAK mee

Werken aan de toekomst kan niet zonder de bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied. Die kennen het gebied het beste. Meepraten en meewerken kan op veel manieren.

Waar staan we nu? 

De komende jaren gaat er in het centrumgebied aan de Oostkant van de Zaan veel veranderen. Dit gebied, aangeduid als 'Centrum Oost', maakt deel uit van de aanpak in het kader van MAAK.Zaanstad. De gemeente heeft in overleg met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit Centrum Oost een visie opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied richting 2040. Die visie heet het 'perspectief'. Over dat perspectief vindt nu besluitvorming plaats. Het perspectief bevat uitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting en de verschillende deelgebieden, zoals de Peperstraat, de Burcht, de Klauwershoek, de Prins Hendrikkade en het waterfront langs de Zaan, de Zuiddijk en de Touwslagerstraat. Ook bevat het perspectief uitgangspunten voor verschillende thema’s zoals wonen, verkeer, openbare ruimte en groen, duurzaamheid, gezondheid, onderwijs en sport.

Aanpak Centrum Oost: analyse, perspectief, strategie

Zaanstad werkt in alle MAAK.gebieden met de APS methode. Die staat voor de volgorde waarin we te werk gaan: van het doen van een grondige Analyse, naar het gezamenlijk formuleren van een Perspectief naar het bedenken van een kansrijke route: de Strategie 


Belangrijke data vervolg

De gemeenteraad kreeg een inhoudelijke presentatie over het perspectief op 28 maart. Op 4 april vond het debat in de raadszaal plaats. Vervolgens zou de raad op 18 april een besluit, maar vanwege een staking van de stemmen rond een amendement is dat verplaatst naar 28 mei.  Als de gemeenteraad het perspectief vaststelt, wordt er verder gewerkt aan de strategiefase. Daarin wordt beslist wat als eerste wordt aangepakt en hoe de omgeving hierbij wordt betrokken.

Naar het politiek portaal


Vragen? Kom langs aan het MAAK.pand of maak een afspraak!

Tot aan het raadsdebat kon je binnenlopen aan het MAAK.pand op de Peperstraat 134a. Nu is er niet meer standaard iemand aanwezig. Wil je een gesprek? Maak dan gewoon een persoonlijke afspraak voor een handig moment!

E-mail het projectteam


Still uit een van de filmpjes die zijn gemaakt over Centrum Oost, rond de opening van het nieuwe MAAK.pand aan de Peperstraat
Nieuwsbrief 

Wilt u over de ontwikkelingen rond MAAK.Zaanstad in dit gebied op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Reageer online

Een andere handige plek om vragen te stellen of ideeën te delen met medebewoners of -ondernemers is de Facebookgroep MAAK.Centrum Oost. U bent van harte welkom!

Snel naar Facebook


Ook is er een wijkplatform voor Zaandam Zuid. Wil je iets onder de aandacht brengen? Ben je op zoek naar een activiteit? Zoek je een winkel? Dat, en nog veel meer kan hier.


Snel naar het wijkplatform


Wijkmanager Ruut Willems

Kent u Ruut al? Hij is wijkmanager voor heel Zaanstad-Zuid, waar ook Centrum Oost onder valt.

Op de foto: wijkmanager Ruut WillemsOp de foto: wijkmanager Ruut Willems

Alle informatie over wat een wijkmanager is en doet, is ook te vinden op een speciale site.

Meer informatie over WijkmanagersWat is er al gebeurd?

Analyse

In Centrum Oost is in 2018 gestart met het maken van een analyse. Daartoe deden we onderzoek, brachten we gegevens uit de gemeentelijke systemen in kaart, organiseerden we bijeenkomsten om in gesprek te gaan met bewoners en voerden we ook individueel veel gesprekken, offline en online. Sjoerd Soeters en zijn collega's brachten de ruimtelijke kansen voor het gebied in beeld. De analyse voor Centrum Oost, waarin dit alles is samengevoegd, werd besproken en vastgesteld in de gemeenteraad.

Lees de analyse van Centrum Oost


Vervolgaanpak voorgesteld aan de raad

Tegelijk met de analyse is ook een vervolgaanpak voorgesteld aan de gemeenteraad. Vanuit MAAK.Zaanstad is afgesproken dat we een toekomstbeeld voor het gebied gaan schetsen. 

Adviesgroep en klankbordgroep

Bij de start van de perspectieffase zijn een Klankbordgroep (inhoudelijk meedenkers) en Adviesgroep (meedenkers op proces) opgericht. Ook is er een vervolg georganiseerd op de eerste buurtwandeling (Schouw) in de analysefase. 

Gesprek met de stad

Op verschillende momenten is met bewoners, ondernemers en andere stakeholders (zoals eigenaren, ontwikkelaars, ketenpartners zoals basisonderwijs en huisartsen, externe specialisten) gesproken over het perspectief. Zowel op een grotere bijeenkomst in de Oostzijderkerk op 22 mei 2018 als in afzonderlijke gesprekken, op inloopmomenten en via e-mail, online participatietool “praatmee” en op social media hebben mensen hun suggesties gedeeld. Ook vond het gesprek plaats in onderwijsprogramma’s met o.a. basisschool Herman Gorter en met de Hogeschool van Amsterdam.

Lees hoe het gesprek met de stad verliep en wat het opleverde


De Adviesgroep Centrum Oost, met o.a. Helga Spitz, Simone Ronchetti en Dim van GervenOp de foto: de Adviesgroep Centrum Oost (voor de verkiezingen), met o.a. Helga Spitz, Simone Ronchetti en Dim van Gerven. Daarna is de groep wat uitgebreid. Simone Ronchetti (buurtbewoner), Helga Spitz (buurtbewoner) en Dim van Gerven (ondernemer) vormden in de perspectieffase samen met raadsleden Mieke van de Beek, Tjeerd Pietersma, Annemarie van Nieuwerongen, Evert Hartog  en wethouders Gerard Slegers en Rita Visscher-Noordzij de Adviesgroep. Inmiddels is deze groep gefuseerd met de Klankbordgroep.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl