Praat mee over het centrum ten oosten van de Zaan

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het gebied en waarom?

Praat mee & MAAK mee

Werken aan de toekomst kan natuurlijk niet zonder de bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied. Die kennen het gebied het beste. Meepraten en meewerken kan op veel manieren.

Wat is er al gebeurd tot nu toe?

Analyse

Ons doel was om een zo een compleet mogelijke analyse van de buurt te maken. Daartoe deden we onderzoek, brachten we gegevens uit de gemeentelijke systemen in kaart, organiseerden we bijeenkomsten om in gesprek te gaan met bewoners en voerden we ook individueel veel gesprekken, offline en online. Sjoerd Soeters en zijn collega's brachten de ruimtelijke kansen voor het gebied in beeld. De analyse voor Centrum Oost, waarin dit alles is samengevoegd, werd besproken en vastgesteld in de gemeenteraad.

Lees de analyse van Centrum Oost

Vervolgaanpak voorgesteld aan de raad

Tegelijk met de analyse is ook een vervolgaanpak voorgesteld aan de gemeenteraad. Vanuit MAAK.Zaanstad is afgesproken dat we een toekomstbeeld voor het gebied gaan schetsen. Hoe kan de wijk er over 10 jaar uitzien?

Bijeenkomst 22 mei over uitgangspunten

De eerste stap daarvoor was goed in beeldbrengen welke ontwikkelingen we verwachten in Centrum Oost. Op het gebied van toerisme, economie, duurzaamheid, zorg, veiligheid en verkeer: hoe bereiden we ons goed voor op de toekomst? Op 22 mei gingen we over de uitgangspunten voor 2040 in gesprek. Op een bijeenkomst in de Oostzijderkerk werkten we aan thematafels. Tekenaar Olivier en zijn dochter brachten de gesprekken ook in beeld.

Lees over de Uitgangspunten  


Inloopbijeenkomsten juli

Daarna hebben ambtenaren de uitgangspunten verder verwerkt tot een eerste concept van het gebiedsperspectief.  Hoe dat ging kon u ook een beetje ervaren op de inloopspreekuren: tussen 4 juni en 1 augustus was elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag iemand van het projectteam te vinden  in de Peperstraat 134a, in het MAAK-pand.  Vanaf 19 juli was daar ook het concept perspectief te zien en kon u daarover uw mening geven.

Aan de hand van ongeveer negen gebieden en thema's staat er in beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Hoe groen is het? Waar zijn de auto’s en fietsers? Worden er evenementen georganiseerd? Hoe is wonen gemixt met detailhandel?

U kon uw opmerkingen delen tijdens één van de inloopmomenten tussen 19 en 23 juli of het concept perspectief downloaden, thuis lezen en online reageren. 

Lees over het eerste concept gebiedsperspectief 


Extra inloopmomenten rond het gebiedsperspectief 2040

Van 19 juli tot en met 27 juli kon u uw reactie geven op het concept gebiedsperspectief van MAAKgebied Centrum Oost. Hierin staat beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie. Daarom had het projectteam besloten om na de zomer nog eens gelegenheid te geven om te reageren op het perspectief. Hier lieten we ook zien wat er met de reacties die we al hadden, was gedaan. En hoe het perspectief er inmiddels uitziet.

Op 5 september is de aangepaste versie van het gebiedsperspectief online geplaatst. Tot 20 september kon daar nog op worden gereageerd tijdens de inloopspreekuren in het MAAK-pand aan de Peperstraat 134A of online, via praatmee.

Heeft u nu nog vragen? Neem contact op met het projectteam. 

E-mail het projectteamAdviesgroep helpt gemeente

De Adviesgroep Centrum Oost denkt mee over hoe zoveel mogelijk mensen en organisaties in en rond Centrum Oost op een goede manier kunnen worden betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk.

De leden van Adviesgroep Centrum Oost:

  • Simone Ronchetti (buurtbewoner)
  • Helga Spitz (buurtbewoner)
  • Dim van Gerven (ondernemer)

Samen met raadsleden Mieke van de Beek, Tjeerd Pietersma, Annemarie van Nieuwerongen, Evert Hartog of Roland van Braam en wethouders Gerard Slegers en Rita Visscher-Noordzij geven ze advies aan de gemeentelijke werkgroep van MAAK.Zaanstad die actief is in Centrum Oost.

De Adviesgroep Centrum Oost, met o.a. Helga Spitz, Simone Ronchetti en Dim van GervenOp de foto: de Adviesgroep Centrum Oost (voor de verkiezingen), met o.a. Helga Spitz, Simone Ronchetti en Dim van Gerven. Inmiddels is de groep wat uitgebreid.

Reageer online

Wanneer er onderwerpen zijn waarover een beslissing moet worden genomen, gaan we soms ook op PraatMee bij u te rade. U kunt daar suggesties doen of u aansluiten  bij de  ideeën en voorstellen van anderen. Heeft u zelf een onderwerp of thema?  Dan kunt u dat er ook indienen. Een andere handige plek om vragen te stellen of ideeën te delen met medebewoners of -ondernemers is de Facebookgroep MAAK.Centrum Oost. U bent van harte welkom!

Snel naar praatmee 

Snel naar facebook


Nieuwsbrief 

Wilt u over de ontwikkelingen rond MAAK.Zaanstad in dit gebied op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangenWijkmanager Ruut Willems

Kent u Ruut al? Hij is wijkmanager voor heel Zaanstad-Zuid, waar ook Centrum Oost onder valt.

Op de foto: wijkmanager Ruut WillemsOp de foto: wijkmanager Ruut Willems

Alle informatie over wat een wijkmanager is en doet, is ook te vinden op een speciale site.

Meer informatie over WijkmanagersGa naar Zaanstad.nl