Participatie Peperstraat

De ontwikkelaar organiseert de participatie rondom het project Peperstraat. De gemeente is hier uitgebreid bij betrokken. Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest en er staan er nog een aantal gepland.

Online informatiebijeenkomst

Op 25 januari 2022 was er een online informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen van de Peperstraat. Voor huurders, buren en andere geïnteresseerden. De gemeente en de ontwikkelaar hebben toen de laatste versie van de plannen toegelicht. Er is uitgelegd wat de verschillen zijn tussen het nieuwe plan en het plan uit september 2019. We bespraken het ontwerp, het proces en de planning.

Huisbezoeken

De ontwikkelaar is na het besluit van de gemeenteraad gestart met de herhuisvesting van de huidige huurders. Het merendeel van de huishoudens uit fase 1 heeft een huisbezoek gehad om hen te informeren en te ondersteunen met het herhuisvestingstraject. Inmiddels is aan de eerste huishoudens een stadsvernieuwingsurgentie toegekend.

Peperstraatoverleg

Naast de algemene bijeenkomsten en huisbezoeken is ook het Peperstraatoverleg opgestart. Het eerste Peperstraatoverleg was begin maart. Hier kwamen vertegenwoordigers van verschillende betrokkenen in het gebied bij elkaar. Het ging over communicatie, proces en planning rondom de ontwikkeling. Dit overleg vindt ongeveer eenmaal in het kwartaal plaats om vertegenwoordigers te informeren over de voortgang, maar ook om vanuit bewoners en omwonenden te horen of er zaken zijn die spelen. Er worden verslagen gemaakt van deze bijeenkomsten. Als deze af zijn kunt u ze terugvinden op www.vernieuwingpeperstraat.nl.

Komende bijeenkomsten

De komende periode organiseert de ontwikkelaar een aantal bijeenkomsten met verschillende groepen die in en rondom de Peperstraat wonen. Daarnaast komen er nog bijeenkomsten over specifieke thema’s. Zoals verkeer en parkeren. De ontwikkelaar heeft een tijdlijn gemaakt van de stappen voor de herontwikkeling van de Peperstraat. Alle overleggen staan hier ook bij. Deze kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar: www.vernieuwingpeperstraat.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar over de vernieuwing van de Peperstraat.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl