Nieuws uit 2017

Analyse Centrum Oost in de raad

29 november/14 december
Donderdag 30 november behandelde de gemeenteraad de analyse en het vervolgvoorstel voor MAAK.Zaanstad waaronder Centrum Oost. Op 14 december praatte de raad nog uitgebreider over de analyses. De vergadering is ook terug te luisteren via onderstaande link.

Luister terug wat er op 14 december in de gemeenteraad werd besproken

Bekijk de analyse van Centrum Oost

Luister terug wat er op 30 november werd besproken in de gemeenteraad

Studenten presenteren ideeën voor Zuiddijk

31 oktober 2017
In zes groepjes dachten studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam na over wat er moet gebeuren op de Zuiddijk. Ze observeerden de straat, namen enquêtes af en interviewden ondernemers. Ze keken ook naar goede voorbeelden van andere steden met een vergelijkbare situatie. Op 30 oktober presenteerden de studenten in het MAAK.atelier aan de Badhuisweg hun ideeën. Bij de presentaties waren ook enkele bewoners en ondernemers van de Zuiddijk aanwezig.

Lees het verslag

Foto van de Zuiddijk

Burgemeester sluit shishalounge

21 oktober 2017
De shishalounge aan de A.F de Savornin Lohmanstraat is vrijdag 20 oktober op last van burgemeester Hamming voor vier weken gesloten. De brandweer heeft er een veel te hoge concentratie koolmonoxide geconstateerd. Het waterpijpcafé is meteen gesloten in verband met gevaar voor de gezondheid van de bezoekers. Ook is de lounge onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Lees verder

Bijeenkomst 4 oktober gemist? 

10 oktober 2017
De afgelopen maanden hebben we vanuit de gemeente samen met pandeigenaren, ondernemers en bewoners van het centrumgebied ten oosten van de Zaan in beeld gebracht wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet in de buurt. Deze analyse deelden we in de kerk.
Gemist? Kijk dan hier:

Presentatie Eef Franke

Presentatie Sjoerd Soeters

Aanwezigen hielpen ons ook om verder in kaart te brengen hoe we meer mensen betrekken bij de ontwikkelingen in Centrum Oost. Dank daarvoor!


Bijeenkomst 4 oktober in beeld

10 oktober 2017
Wat voor suggesties hadden bewoners na afloop van de bijeenkomst op 4 oktober in de Oostzijderkerk? Hiernaast een overzicht van wat er zoal werd toegevoegd op de plattegronden én wat foto's van bezoekers van de avond.

Droombeeld voor de Burcht

26 september 2017
Een restaurant in het havenkantoor en een park op de Burcht: die staan in het ‘Droombeeld dat burgemeester Vreeman in zijn laatste raadsvergadering heeft overhandigd aan de raadsleden. Het droombeeld is de uitkomst van een brainstorm die de burgemeester hield rond de vraag hoe de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Vreeman: ‘De kaart is een droombeeld van hoe die binnenstad eruit zou kunnen zien in 2025. Geen plan, maar een inspiratiebron voor inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders om na te denken over hun eigen droom voor de binnenstad.’ Rechts een indruk van de Burcht. Wat vindt u ervan?

Bekijk het droombeeld


Plaatje van een droombeeld van de Burcht

Erepenning voor architect Sjoerd Soeters

19 september 2017
Architect Sjoerd Soeters (70) heeft uit handen van waarnemend burgemeester Ruud Vreeman de Erepenning van Zaanstad ontvangen. Soeters krijgt de gemeentelijke onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de ontwikkeling van de stad. Als architect van het nieuwe stadhuis en supervisor van het programma Inverdan heeft hij de afgelopen vijftien jaar een belangrijk stempel gedrukt op de succesvolle vernieuwing van het stadshart van Zaandam. 

Lees meer

Studenten op de Zuiddijk

8 september 2017
Zo’n 30 studenten bestuurskunde buigen zich over een bijzondere studieopdracht rondom de Zuiddijk. De studenten zijn verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze onderzoeken - samen met een ervaren begeleider - hoe de ondernemers op de Zuiddijk en de gemeente Zaanstad aan de slag kunnen om van de Zuiddijk een succesvollere straat te maken. Daarbij brengen ze in kaart wat verwachtingen en wensen zijn over de rol en onderlinge samenwerking van ondernemers en wat er voor nodig is om tot een eenduidige visie te komen voor de toekomst van de Zuiddijk. Wat is er voor het realiseren van deze visie van ondernemers nodig, en wat van de gemeente? Een bijzondere studie-opdracht. Meer weten? De studiebegeleider is Sabine Hop.

Contact met Hogeschool van Amsterdam

Bijeenkomst 4 juli in Oostzijderkerk in beeld: de opbrengst

10 juli 2017
Was u erbij, op 4 juli? Bijna 200 mensen verzamelden in de Oostzijderkerk waar onder meer Sjoerd Soeters een introductie hield. De gemeente Zaanstad gaf een toelichting over de langetermijnaanpak om in Centrum Oost aan de slag te gaan. Vele Zaankanters - bewoners, ondernemers, zorgverleners - werkten samen met vakspecialisten van de gemeente om een compleet beeld van de wijk te schetsen. De opbrengst van de avond staat in dit document en hebben we ook op de foto gezet. Links een impressie. 

Proces en planning Centrum Oost

10 september 2017
Nu de analyse voor Centrum Oost vorm krijgt, wordt deze aangeboden aan het college van B&W. Daarbij maken we ook een voorstel om de volgende fase in te gaan. Voor elk apart gebied binnen Centrum Oost komt een eigen aanpak, want wat kan en wat moet gebeuren, verschilt per gebied. Daarnaast zijn er ook onderwerpen die voor het hele gebied of zelfs nog breder om aandacht vragen. Het voorstel voor het vervolg willen we begin oktober aanbieden aan het college, die het in november zal voorleggen aan de raad. De verwachting is dat de raad in november een besluit neemt.

Bouwstop voor hotel Zuiddijk

15 juli 2017
De gemeente Zaanstad heeft vrijdag 14 juli een bouwstop opgelegd aan de eigenaar van een pand aan de Zuiddijk in Zaandam dat illegaal werd verbouwd tot hotel. De benodigde vergunningen voor de bouwwerkzaamheden ontbraken. De bouw is stilgelegd om te voorkomen dat er een situatie ontstaat die slechts met grote moeite en kosten kan worden teruggedraaid. De eigenaar zal een vergunning moeten aanvragen zodat kan worden beoordeeld of zijn plannen passen binnen het bestemmingsplan en ruimtelijk beleid. Ook kan dan worden getoetst of de verbouwing voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Meeschrijvers gevonden

14 juli 2017
Eerder deden we een oproep: willen bewoners of ondernemers meeschrijven aan de analyse van het gebied Centrum Oost, die we na de zomer aan de gemeenteraad willen presenteren? Twee mensen hebben zich inmiddels aangemeld: Simone Ronchetti en Fiona Fano. Daar zijn we blij mee.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl