Toekomstbeeld Centrum Oost

Toekomstbeeld Centrum Oost voorgelegd aan gemeenteraad

8 maart 2019
Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze heeft het college aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. 

 In 2040 is meer ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, spelen en bewegen en langzaam verkeer. Daarom zijn er minder auto’s in de straat. De oevers van de Zaan en de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied worden beter benut. Ook zijn er 800 woningen bij, waarvan minimaal 160 in de sociale  huur. De Burcht is een intiem stadsplein met woningen, winkeltjes en horeca. Tenslotte is er aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen, scholen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Zaanstad mooier maken

Wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram: ‘Het centrumgebied ten oosten van de Zaan biedt grote kansen voor de toekomst. Als je nu vanaf de Gedempte Gracht naar de Peperstraat loopt, zie je waarom. Wij zien een levendig gebied voor ons met hotels en horeca en moderne architectuur, passend bij de Zaanse identiteit. Er zijn in dit gebied geweldige mogelijkheden om Zaanstad mooier te maken en ervoor te zorgen dat het centrum van Zaandam een prettige plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven.’

Meepraten in het MAAK.pand

Bewoners en ondernemers konden op verschillende momenten meedenken over het perspectief. In een Adviesgroep, Klankbordgroep en in het MAAK-pand aan de Peperstraat 134A, dat voor iedereen open was. Nieuwsgierig? Kom langs op woensdag- of vrijdagmiddag in het pand. Tussen 13.00 en 15.00 uur is er iemand aanwezig.

Meteen aan de slag

Voor veel mensen voelt 2040 nog als erg ver weg. Daarom wil het college ook op korte termijn aan de slag. Zoals het verbeteren van de doorgangen van de Zuiddijk naar de Touwslagerstraat en de oversteekplaatsen ter plaatse van de Wilhelminastraat en A.F. Savorin Lohmanstraat.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt een inhoudelijke presentatie over het perspectief op 28 maart. Op 4 april vindt het debat in de raadszaal plaats. Vervolgens neemt de raad op 18 april een besluit. Als de gemeenteraad het perspectief vaststelt, wordt er verder gewerkt aan de strategiefase. Daarin wordt beslist wat als eerste wordt aangepakt en hoe de omgeving hierbij wordt betrokken.

Het toekomstbeeld helemaal lezen?

Klik hieronder voor het toekomstbeeld voor MAAK.Centrum Oost richting 2040.

Gebiedsperspectief MAAK.Centrum Oost 2040

Schets van Olivier Rijcken voor hoe de Burcht er in de toekomst uit kan zien

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl