Nieuws over Centrum Oost

Voortgang vernieuwing Peperstraat

Gepubliceerd op 4 juli 2023
Afbeelding

De gemeente en de ontwikkelaar hebben de anterieure overeenkomst voor de vernieuwing van de Peperstraat afgelopen 1 februari ondertekend. Hierin zijn de afspraken tussen beide partijen vastgelegd. Daarna werkten we met de ontwikkelaar verder aan de herhuisvesting van de huurders in fase 1. Er waren bijeenkomsten over de nieuwbouw van fase 2 en over de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment werken we nog aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor fase 1.

Bestemmingsplan Peperstraat en omgevingsvergunning fase 1

Op dit moment werken de gemeente en de ontwikkelaar aan een bestemmingsplan voor de Peperstraat. Hierin staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden van dit gebied. Het afmaken van dit plan duurt langer dan verwacht. Dat komt doordat de laatste afstemming met enkele gemeentelijke afdelingen, zoals verkeer en stedenbouw, nog plaats vindt en het onderzoek naar het verleggen van de hoge druk gasleiding nog niet helemaal voltooid is. Volgens de nieuwe planning zal het bestemmingsplan in september klaar zijn en voorgelegd worden aan het college van B&W. Deze komt dan ter inzage, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om erop te reageren.

Daarnaast is het de bedoeling dat het College van B&W tegelijkertijd ook een besluit neemt over de omgevingsvergunning voor fase 1.  De ontwikkelaar heeft deze al aangevraagd. Deze vergunning geeft toestemming om te gaan bouwen. 

Herhuisvesting

Voor fase 1 van de vernieuwing van de Peperstraat is het nodig om vier bestaande gebouwen te slopen. Dit betekent dat 29 huishoudens moeten verhuizen. Sommigen van hen komen ook weer terug naar een woning in de nieuwbouw van de Peperstraat. 26 huishoudens zijn al verhuisd. De overige drie zoeken nog een woning. Zij kunnen tot 1 september zelf op zoek gaan naar een woning en daarna of nu al gebruik maken van directe bemiddeling. Dat betekent dat  huurders √©√©nmalig een passende woning aangeboden krijgen namens een Zaanse woningbouwcorporatie. 

Ontwikkelingen Centrum Oost 

Op dit moment werkt de gemeente niet aan de Strategienota en het Ruimtelijk Plan voor heel Centrum Oost. Dit komt omdat er te weinig capaciteit is. De gemeente zoekt een nieuwe procesmanager en een nieuwe omgevingsmanager. 

Voor de participatie-adviesgroep Centrum-Oost hebben zich een aantal mensen aangemeld. Na de zomer is er een eerste bijeenkomst. De gemeente werkt nog wel aan een aantal andere projecten in het gebied Centrum-Oost. Zoals de Prins Hendrikkade en de Oostkade 5-13. Deze waren eerder al gestart. Aankomend najaar informeren wij u verder over deze projecten en over het Mobiliteitsplan van Eisen.  


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl