Pas op de plaats in de Peperstraat

Pas op de plaats in de Peperstraat

17 juni 2021
Als gemeente zijn we al een tijd bezig om te onderzoeken hoe we de Peperstraat kunnen herontwikkelen naar een mooie en gebruiksvriendelijke entree van het centrum. Veel bewoners vinden dat dit gebied toe is aan een opknapbeurt. Maar de weerstand en het verzet van een aantal bewoners zijn ons ook niet ontgaan. Op dit moment is het contact tussen gemeente, bewoners en betrokkenen niet goed en dat maakt het moeilijk om in gesprek te gaan over de ontwikkeling. We vinden dat we eerst weer met de bewoners in gesprek moeten, voor we kunnen bepalen hoe we verder gaan met de plannen voor de Peperstraat.

We leggen de besluitvorming even stil 

We leggen de besluitvorming over de Peperstraat even stil. En we gaan tijd nemen voor gesprekken met de bewoners en andere betrokkenen, zoals omwonenden en winkeliers. Dat doen we omdat we snappen dat de plannen een ingewikkelde en gevoelige situatie met zich meebrengen. En omdat we de tijd en de gesprekken nodig hebben om een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken.

Opnieuw in gesprek met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen

Een onafhankelijk persoon, iemand die niet gelinkt is aan - of in dienst is van - de gemeente, schakelen we in om te luisteren naar de bewoners. Om hun persoonlijke zorgen en belangen in kaart te brengen, zoals het behoud van een ruime woning, de betaalbaarheid of de emotionele binding met de woning. Bij de belangenafweging worden die gewogen met de meer algemene belangen voor de samenleving , zoals (sociale) woningen toevoegen en leefkwaliteit toevoegen aan de stad.

Kortom: We willen beter begrijpen waar de huidige weerstand vandaan komt. Welke zorgen zijn er nog? En bij wie? Zijn er oplossingen mogelijk? Kunnen de gemeente en/of ontwikkelaar Accres aan bewoners tegemoet komen?

Binnenkort laten we weten hoe bewoners en andere betrokkenen als omwonenden en winkeliers zich kunnen melden voor zo’n gesprek.

Hoe verder na de gesprekken

De uitkomst van de gesprekken bieden we aan het college van B&W aan. Het college adviseert vervolgens de raad over de weging van de individuele belangen van de bewoners en omwonenden, én het gezamenlijke belang van de stad en al haar gebruikers. Vervolgens bepaalt de raad hoe we verder gaan met het invullen van de vraagstukken die er liggen en de herontwikkeling van de Peperstraat.

Meer informatie over het project?

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de projectontwikkelaar https://vernieuwingpeperstraat.nl/

tekening met impressie van zaandam centrum oost

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl