Buurtwandeling Centrum Oost 24 oktober

Lees de op- en aanmerkingen over de verbeteringen in de buurt


Buurtwandeling Centrum Oost 24 oktober 

29 november 2018
Met bewoners van Centrum Oost liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat en waar we al op korte termijn mee aan de slag kunnen. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de op- en aanmerkingen tijdens de wandeling. 

Speelt er nog iets in de buurt dat op korte termijn anders moet?

Laat het ons weten!

Verkeersborden


1. Er is een bord van de Dam tot Damloop vergeten in de Boomgaardstraat.
Antwoord: Het bord is reeds verwijderd.

2. In de wijk staan veel verschillende soorten paaltjes. Kan hier één lijn in worden getrokken?
Antwoord: In de herinrichting worden de verkeersbegeleiders meegenomen. 

3.  Er staat een bord scheef op de Savornin Lohmanstraat.
Antwoord: De paal is verwijderd. Het bord is aan de lichtmast vastgemaakt. 

4. De Klaas Klaterstraat richting de Dominee Baxstraat is doodlopend. Kan hier een bord komen?
Antwoord: Het einde van de straat is aan het begin van de straat al te zien. Een bord is daarom niet nodig. 

Onderhoud van groen


1. Er staat een boomstronk op de Burcht. Kan deze worden verwijderd?
Antwoord: De opdracht is uitgezet. 

2. Er staat een geknakte boom op de hoek van de Zuiddijk. Wordt deze vervangen?
Antwoord: De opdracht is uitgezet. 

3. Kunnen er fruitbomen worden geplant?
Antwoord: Het onderhoud hiervan is specifiek en daardoor duur. Ook kan vallend fruit autoschade en vervuiling veroorzaken.

4. Op de Peperstraat is een boom aangereden.
Antwoord: De opdracht is uitgezet.

5. Kan de dode boom in de geadopteerde plantenbak op de Burcht worden verwijderd? En kan hier beplanting komen?
Antwoord: De opdracht is uitgezet. 

Verlichting


1. Er hangt een touwtje tussen boom en palen bij de Burcht. Wat is dit?
Antwoord: Dit is de voeding van de lichtmast. Omdat de lichtmast op de kade staat, kan deze niet de grond in.

2. Kan er betere verlichting op de hoek Burcht/Zuiddijk/Wilhelminastraat komen?
Antwoord: De verlichting voldoet aan de norm. Het plaatsen van extra verlichting maakt dat andere hoeken als donker worden ervaren.

3. Op de hoek van de Zuiddijk staat een verkeerslicht voor voetgangers verkeerd gepositioneerd.
Antwoord: Door aanrijdingen staat het verkeerslicht vaak scheef, deze wordt zo snel mogelijk weer recht gehangen. In het project van de sluis wordt nagedacht over een oplossing.

4. Voor de Zuiddijk ter hoogte van nummer 31 staat een lantaarnpaal met onduidelijke bebording.
Antwoord: Het eenrichtingsverkeersbord kan niet worden verplaatst naar het begin van de straat. Aan het begin van de straat is er wel sprake van tweerichtingsverkeer.

5. Is het mogelijk om onder de trap van de Beatrixflat naast De Fabriek meer verlichting op te hangen?
Antwoord: De verlichting voldoet aan de norm. Het plaatsen van extra verlichting maakt dat andere hoeken als donker worden ervaren.

6. Kan er een lantaarnpaal bij de Oostkade terugkomen?
Antwoord: De opdracht is uitgezet.

Bestrating


1. Kan de stoeprand op de Prins Hendrikkade worden rechtgelegd?
Antwoord: Dit wordt meegenomen in de werkzaamheden van 2019. 

2. Op de Burgemeester Ter Laanstraat ligt de stoep scheef.
Antwoord: Dit wordt meegenomen in de werkzaamheden van 2019. 

3. Op de Touwslagerstraat ligt de stoep scheef.
Antwoord: Dit wordt meegenomen in de werkzaamheden van 2019. 

4. Op de Savorin Lohmanstraat komt een putdeksel boven de bestrating uit.
Antwoord: De opdracht is uitgezet.

Straattoezicht


1. Op de Prins Hendrikkade wordt vuilnis gedumpt.
Antwoord: De afdeling Straattoezicht neemt deze locatie mee in hun ronde. De dumpingen worden opgeruimd.

2. In de Touwslagerstraat staat een aanhanger met lege banden.
Antwoord: De afdeling Straattoezicht neemt deze locatie mee in hun ronde.

3. Op de hoek van de Steve Bikoplein wordt in de bocht vaak fout geparkeerd.
Antwoord: De afdeling Straattoezicht  zal deze locatie controleren.

4. Bezoekers van het buurtcentrum fietsen vaak over de stoep.
Antwoord: De afdeling Straattoezicht neemt deze locatie mee in hun ronde.

5. Er is veel last van hondenpoep in het perkje bij de achterdeur van De Fabriek.
Antwoord: De afdeling Straattoezicht neemt deze locatie mee in de hondencontrole.

Parkeren


1. Kan er betaald parkeren in de wijk worden ingevoerd?
Antwoord: Hier wordt in samenwerking met bewoners onderzoek naar gedaan. 

2.Kunnen we op de hoek van de Beethovenstraat een parkeerplek realiseren?
Antwoord: Er is geen parkeerplek te realiseren, vanwege de putdeksels van de slib- en vetvanger van het restaurant.

3. Kunnen er paaltjes geplaatst worden tegen wildparkeren bij de avondwinkel?
Antwoord: Parkeren in een woonerf mag alleen in de daartoe bestemde parkeervakken. De afdeling Straattoezicht zal dit gebied controleren.

4. Is het mogelijk om een paaltje naast De Fabriek te plaatsen, zodat auto's niet meer in de nauwe steeg parkeren?
Antwoord: De achterzijde moet toegankelijk blijven voor berging en bevoorrading.

5. Kan er een kruis komen voor de garageboxen van Irodion?
Antwoord: Het betreft particulier terrein, alleen de eigenaar kan hierover beslissen.

Afval scheiden

1. Kunnen er extra bakken komen om afval beter te scheiden?
Antwoord: Op dit moment wordt de nieuwe manier van afvalinzameling over heel Zaanstad uitgerold. In Centrum-Oost wordt u hier nog over geïnformeerd. 

Schone wijk


1. Is het mogelijk om onder de trap van de Beatrixflat regelmatig schoon te maken?
Antwoord: De wijkonderhoudsploeg maakt hier elke maandag schoon. Ook de handveger van de afdeling komt hier wekelijks. 

Overige

1. Kunnen de betonnen bielzen in de Prinsenstraat verwijderd worden?
Antwoord: In 2017 is hier op verzoek van bewoners onderzoek naar verricht. De gemeente heeft medewerking willen verlenen, mits alle bewoners hiermee eens waren. De gemeente ontving vanuit de buurt bericht dat verwijdering van de bielzen niet meer nodig was. Mocht de buurt toch overlast ondervinden, neemt u dan contact op. 

Complimenten

1. In de buurt zijn diverse pandjes opgeknapt. Leuk, die Franse balkonnetjes!
Antwoord: Een mooi compliment voor de ontwikkelaar.

2. In de Wilhelminastraat en Oostkade hebben bewoners de straat opgefleurd met bloemen. Mooi initiatief, die gebreide bloemen en wildgezaaide zonnebloemen!
Antwoord: Een mooi compliment voor de betrokken bewoners.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl