Uitgangspunten voor Centrum Oost

Op weg naar 2040

Van hier en nu naar 2040

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. Daarom willen we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. De gemeente werkt daarom in Centrum Oost aan een gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de ideale wijk in 2040. We doen dat niet alleen: we spreken ook met bijvoorbeeld corporaties, zorgorganisaties, provincie en eigenaren van grond.

Analyse

Eerder maakten we op basis van eigen onderzoek, met hulp van partners en dankzij vele gesprekken met de buurt een analyse. Die is aangeboden aan de gemeenteraad. Nu zetten we een nieuwe stap van het hier en nu naar de verre toekomst: 2040. Hoe willen we dat Centrum Oost er dan uitziet?  Sommige zaken staan al vast vanuit het ambitiedocument van MAAK.Zaanstad. Zo kunnen de Zuiddijk en Peperstraat aantrekkelijker, net als de openbare ruimte. In de analyse bleek dat bewoners en ondernemers daar ook voorstander van zijn. Ook hebben we een flinke klus aan het bouwen van woningen: daar is in de hele regio een groot tekort aan.

Trends

Er zijn ook maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we in Zaanstad rekening moeten houden. Het gebruik van gas wordt steeds minder vanzelfsprekend. Ook krijgen we in de toekomst vaker periodes die veel natter zijn maar ook periodes die juist warmer en droger zijn dan nu. En we zien ontwikkelingen als vergrijzing en vereenzaming. Hiervoor weten we dat we aan de slag moeten, maar hoe: dat bepalen (en doen) we samen met de stad. Hoe zorgen we ervoor dat het Centrum Oost ook in 2040 een fijn gebied is?

Bijdrage leveren aan het perspectief

Het toekomstbeeld (gebiedsperspectief) moet richting geven aan alle veranderingen in het gebied. Deze is samengesteld op basis van informatie van experts, vakspecialisten én met hulp van input van bewoners van Zaanstad. 


Uitgangspunten 

Hieronder vind je de uitgangspunten  die ambtenaren van de gemeente hanteren voor de toekomst van Centrum Oost. Ook vind je de eerste aanvullingen die we al kregen van bewoners en ondernemers in het gebied (via het verslag - het is nog werk in uitvoering!). Ze zijn erbij getekend tijdens de bijeenkomst van 22 mei - en in sommige gevallen nog op een later moment. 

luchtfoto Centrum Oost

bijeenkomst Oostzijderkerk 22 mei 2018

Werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost 2040

Op dit beeld is een tekening te zien met uitgangspunten rond werken, wonen winkelen en ondernemen in 2040 in Centrum Oost. Welke uitgangspunten dat zijn, lees je hiernaast.

Verslag

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost in 2040.

Naar het verslag


Uitgangspunten werken, ondernemen, winkelen en wonen 2040

In Centrum Oost zien we in 2040 vooral kleinschalige detailhandel en horeca (hotels, restaurants, koffiezaakjes en cafés) aan de waterkant (Klauwershoek en Burcht). Er komen meer bezoekers naar Zaanstad, en die doen hierdoor ook Centrum Oost graag aan. Verder zijn er dan enkele honderden woningen bijgekomen onder andere doordat verouderde woningen zijn gesloopt en vervangen door (meer) nieuwe. Dat past bij het stedelijke karakter van het gebied, waar het in 2040 prettig wonen en verblijven is.

Vragen 

Kunnen wonen, werken en recreëren elkaar in de weg gaan zitten? En zo ja: hoe kunnen we dat zo goed mogelijk voorkomen? Hoe zorgen we er voor dat bezoekers een toegevoegde waarde zijn voor het gebied en echt iets opleveren, zoals gezelligheid en inkomsten voor lokale ondernemers? Hoe krijgen we een goede mix van soorten woningen, zodat er kansen voor iedereen zijn en er een goede balans is met de omliggende wijken? Hoe zorgen we dat oude en nieuwe bewoners goed samengaan en iedereen zich thuis voelt?  Wie zien we voor ons als de bewoners van dit gebied in de komende decennia, welke nieuwe bewoners hoop je aan te trekken? En welke voorzieningen hebben we nodig?


bijeenkomst Oostzijderkerk 22 mei 2018

Bereikbaarheid van het centrum in 2040

Verslag

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over Bereikbaarheid van Centrum Oost in 2040.

Naar het verslag


Uitgangspunten bereikbaarheid 2040

In Centrum Oost zien we in 2040 de (elektrische) auto te gast. Die bepaalt niet meer de uitstraling/gebruik van de openbare ruimte. Parkeren voor bezoekers en voor bewoners gebeurt vooral in collectieve garages. Regiobussen rijden via de Zaanse ‘verkeersruit’ en dus niet meer door dit gebied. Wel is het gebied voor bewoners en bezoekers beter bereikbaar met openbaar vervoer, te voet en op de fiets. Ook vanuit de omliggende wijken (Rosmolenbuurt en Zaandam Zuid) zijn er logische verbindingen door Centrum Oost naar de overzijde van de Zaan.

Vragen 

Minder auto’s in de openbare ruimte betekent: parkeren in een garage. Maar waar? Hoe zorg je dat omwonenden daar zo min mogelijk last hebben van het verkeer? En kun je in het gebied dan nog wel je boodschappen laden en lossen voor de deur? Hoe voorkom je dat in een autoluw gebied fietsen en lopen elkaar in de weg zitten en gevaarlijke situaties opleveren? En hoe zorg je dat het gebied ook goed bereikbaar blijft voor mensen die minder mobiel zijn? Wat is een slimme strategie om van de huidige situatie, met veel auto’s in de straten/wijk, toe te groeien naar een toekomstige situatie met veel minder auto’s in de straten/wijk (en misschien wel hele andere soorten vervoer)?

bijeenkomst Oostzijderkerk 22 mei 2018

De Burcht van de toekomst

Verslag

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over De Burcht in 2040.

Naar het verslag

Uitgangspunten De Burcht in 2040

In Centrum Oost zien we anno 2040 een Burcht die een ontmoetingsplek is voor de buurt en omliggende wijken, en waar ook bezoekers van elders welkom zijn om te genieten van de waterkant. Voor het parkeren is een andere plek gevonden, en ook voor de kermis is een andere oplossing gevonden (niet meer op deze plek en in deze vorm). Er is meer groen en bebouwing op het plein, om een intiemere sfeer te creëren.

Vragen

Kan het een plek worden waar mensen contact met elkaar hebben en met elkaar in gesprek gaan? Hoe kunnen we dan zorgen dat iedereen zich er welkom voelt en er gebruik van maakt?

bijeenkomst Oostzijderkerk 22 mei 2018

Centrum Oost en omliggende wijken

Verslag  gesprek Centrum Oost en omliggende wijken 22 mei

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over Centrum Oost en omliggende wijken in 2040.

Naar het verslag


Uitgangspunten Centrum Oost en omliggende wijken in 2040


In Centrum Oost zien we in 2040 dat mensen uit de omliggende wijken met plezier door de buurt naar het centrum (en vice versa) fietsen of wandelen. Er zijn dan ook nieuwe, prettige doorgangen en verbindingen gemaakt van bijvoorbeeld de Rosmolenbuurt en Zaandam-Zuid naar de overzijde van de Zaan, door Centrum Oost. Centrum Oost kent een grote diversiteit aan woningtypen en bewoners, omdat iedereen zich er thuis voelt: starters, gezinnen en senioren. De wijk sluit logisch aan bij omliggende wijken.

Vragen 

Hoe zorg je dat er in het gebied een veilige sfeer is? Wat helpt om fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken? Welke plekken in de omgeving zijn van belang voor de bewoners in Centrum Oost en welke plekken in Centrum Oost worden bezocht door de bewoners van de omliggende wijken? Wat zijn randvoorwaarden om te zorgen dat er geen ‘kloof’ ontstaat tussen Centrum Oost en de omliggende wijken? Welke functies ontbreken er nu waar we binnen de opgave van MAAK.Zaanstad een invulling aan kunnen geven?

Uniek in Centrum Oost

Verslag gesprek Uniek in Centrum Oost op 22 mei

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over Uniek in Centrum Oost  in 2040. 

Naar het verslag

Uniek in Centrum Oost in 2040


De Zaanoever en het zicht op de Zaan zijn ook in 2040 openbaar, zodat iedereen ervan kan genieten. In Centrum Oost is een andere sfeer dan aan de overzijde van de Zaan. Door bijvoorbeeld het knusse, kleinschalige karakter in de Klauwershoek, maar ook doordat de dijk weer beter te beleven is vanaf de Burcht: de ontstaansgeschiedenis van Zaanstad is mooi zichtbaar en invoelbaar gemaakt en vormen ook een unieke trekker voor bezoekers. Daarnaast is het een prettig woongebied met naast de (rustige) woonstraten meer publieke (levendige) straten (Peperstraat, Zuiddijk, Burcht) waar ook ruimte is voor detailhandel en horeca.

Vragen

Welke cultuurhistorische elementen zijn belangrijk om de identiteit en aantrekkingskracht van het gebied te vergroten? Wat mag niet verloren gaan? Welke bezoekers komen hier straks? Wat is interessant voor deze bezoekers?

Klimaat en energie in Centrum Oost

Verslag 

Benieuwd wat er aan deze tafel werd besproken op 22 mei? Lees dan het beknopte verslag over klimaat en energie in Centrum Oost in 2040. 

Naar het verslag

Uitgangspunten klimaat en energie in Centrum Oost in 2040

In Centrum Oost zien we in 2040 een gasloos gebied waarin de nieuwbouw energie levert voor de minder zuinige gebouwen. Gebouwen in de buurt worden zoveel mogelijk circulair ge- en verbouwd. Verder zijn alle gebouwen goed bestand tegen hitte, dragen ze bij aan een koelere omgeving en hebben ze de mogelijkheid om regenwater te bergen. Op de daken liggen zonnepanelen, liefst in combinatie met grasdaken. In de openbare ruimte zijn bijna alle parkeerplaatsen vervangen door groen. Bomen, gras en onverharde inrichting zorgen ervoor dat de stedelijke omgeving bij warme dagen koel blijft en bij hevige regenval kan het water makkelijker in de grond worden opgenomen. De autoluwe, groene stad vormt ook een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen.

Vragen 

Hoe kan nieuwbouw energieleverend worden? Wat zijn goede plekken voor openbaar groen in de buurt? En wat zijn jouw eigen plannen met je woning of werkplek in de toekomst wat betreft groen, isoleren, zonnepanelen, groene daken, regenton en minder verharding in de achtertuin?Bijeenkomst 22 mei

In 2017 werkten we in de kerk aan de analyse. Sindsdien deden we verder onderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 22 mei 2018 deelden we hoe ver we daarmee waren. We deelden onze uitgangspunten  voor de toekomst van Centrum Oost. Ook gingen we in gesprek over de aanvullingen daarbij. We deden dit aan verschillende tafels, bezoekers kozen zelf over welk onderwerp zij iets wilden bijdragen.

Inloopmomenten & online reageren

Naast de bijeenkomst op 22 mei, kon tot en met 28 mei ook online worden gereageerd op de uitgangspunten. Ook konden mensen  inlopen bij het projectteam op 23 mei en op 24 mei aan de Peperstraat 134 A, of in datzelfde pand aansluiten bij de borrel met de raadsleden op 25 mei.

Persoonlijke afspraak of e-mail

Wilt u nog iets weten over de ontwikkelingen in Centrum Oost, dat niet hier te vinden is? Maak dan een afspraak met procesmanager Eef Franke door te bellen naar 06 - 5800 2300. Of deel uw opmerkingen, aanvullingen en ideeën met ons in een e-mail. Heeft u een idee of initiatief waar je andere bewoners bij wil betrekken? Misschien is dan de Facebookgroep een goed idee.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl