Concept gebiedsperspectief (versie september)

Hoe gaat het verder met het gebiedsperspectief?

Tot 20 september kon u nog reageren op de nieuwe versie van het gebiedsperspectief. Ook binnen de gemeente konden collega's er in die periode nog op reageren. Daarnaast vond er over het concept perspectief nog een gesprek plaats met de Klankbordgroep en over het participatieproces met de Adviesgroep.

Na deze periode is gewerkt aan de laatste aanpassingen. Daarmee kan het stuk in 2019 naar het college van B&W. Als die akkoord zijn, wordt het stuk vervolgens ook in de gemeenteraad besproken. Daarna wordt er in een raadsvergadering over besloten. Als de raad het gebiedsperspectief vastgesteld, gaat het proces over naar de strategiefase.

Update 8 maart 2019
Het college heeft het gebiedsperspectief voor Centrum Oost in 2040 voorgelegd aan de raad. De gemeenteraad krijgt een inhoudelijke presentatie over het perspectief op 28 maart. Op 4 april vindt het debat in de raadszaal plaats. Vervolgens neemt de raad op 18 april een besluit. Als de gemeenteraad het perspectief vaststelt, wordt er verder gewerkt aan de strategiefase. Daarin wordt beslist wat als eerste wordt aangepakt en hoe de omgeving hierbij wordt betrokken.

Wat is er gebeurd met de rode en groene stickers (en andere reacties)?

Tijdens de  inloopmomenten in juli  en september konden bezoekers aangeven over welke gebieden zij zich zorgen maakten of juist enthousiast over waren. Hiervoor werden rode en groene stickers gebruikt. Deze konden de bezoeker op de betreffende plek op de kaart plakken. Ook online kwamen veel reacties, waaronder via praatmee en per mail.

We vinden alle reacties waardevol. Maar niet alle idee├źn passen in het perspectief. Om de afweging transparant te maken, verzamelen we zo veel mogelijk reacties gebundeld in een document. 

Lees de reacties

Ook kregen we een aantal vragen. Bijvoorbeeld een over welke onderzoeken en bronnen we zoal hebben gebruikt. Hieronder vindt u de openbare onderzoeken en bronnen.

Naar de pagina onderzoek en bronnen 

Meer lezen over hoe we het gesprek met de stad aangingen?

Lees over het gesprek met de stad over Centrum Oost

Tijdens de vorige inloopmomenten konden bezoekers rode stickers plakken met hun zorgen er op, en groene stickers voor onderdelen in het perspectief waar ze enthousiast over waren. Tijdens de inloopmomenten in juli konden bezoekers rode stickers plakken met hun zorgen er op, en groene stickers voor onderdelen in het perspectief waar ze enthousiast over waren. 

Nieuwe versie gebiedsperspectief 2040

Sinds 5 september staat er een aangepaste versie van het gebiedsperspectief online. Inwoners konden opnieuw op het perspectief reageren, tot 20 september.  In het MAAK-pand aan de Peperstraat 134A waren inloopspreekuren georganiseerd waarbij iemand van het projectteam de reacties en vragen in ontvangst kon nemen. 

Eerder kon u ook van 19 juli tot en met 27 juli uw reactie geven op het concept gebiedsperspectief van MAAK.gebied Centrum Oost, waarin staat beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie om het perspectief goed te kunnen bekijken. Daarom besloot het projectteam om van 5 tot 20 september nog eens gelegenheid te geven om te reageren, zowel online als in het MAAK-pand. We lieten zien hoe het perspectief er inmiddels uitzag, want er was ondertussen hard aan verder gewerkt. Ook de reacties die eerder in juli waren ontvangen, zijn in deze vernieuwde versie verwerkt.

De inloopspreekuren waren op:

  • woensdagmiddag 5 september 13:00 - 17:00; 
  • vrijdagmiddag 7 september 13:00 - 17:00;
  • woensdag 12 september 13:00 - 17:00;
  • vrijdag 14 september 13:00 - 17:00 &
  • woensdag 19 september 13:00 - 17:00.

Hoofdpunten uit de reacties in juli

Over een aantal uitgangspunten zijn veel opmerkingen gemaakt, over andere minder. Bij de inloop in juli was duidelijk te zien dat het aantal positieve en het aantal kritische reacties elkaar redelijk in evenwicht houdt. Meestal waren de reacties ook vrij eensluidend, op enkele onderdelen waren de reacties tegenstrijdig. Met name over de beste invulling voor de Burcht lopen de meningen sterk uiteen. Hieronder benoemen we wat de opbrengst was voor de  hoofdonderwerpen in het perspectief tot nu toe. 

Lees meer


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl