HvA-studenten bedenken oplossingen voor de Zuiddijk

In zes groepjes dachten studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam na over wat er moet gebeuren op de Zuiddijk. Ze observeerden de straat, namen enquêtes af en interviewden ondernemers. Ze keken ook naar goede voorbeelden van andere steden met een vergelijkbare situatie. Op 30 oktober 2017 presenteerden de studenten in het MAAK.atelier aan de Badhuisweg hun ideeën. Bij de presentaties waren ook enkele bewoners en ondernemers van de Zuiddijk aanwezig.

De rode draad in de analyses van de huidige situatie:

Over de Zuiddijk

 • Veel leegstand
 • Weinig diversiteit in de ondernemingen
 • Slecht onderhouden panden
 • Wordt geen gebruik gemaakt van watertoerisme
 • De Burcht is niet aantrekkelijk
 • Geen uniforme openingstijden
 • Verkeerssituatie (eenrichtingsverkeer) wordt telkens aangepast

De mensen

 • Jonge Zaankanters op de Gedempte Gracht zeggen de Zuiddijk niet te kennen
 • De meeste geïnterviewden op straat wilden verandering, bijvoorbeeld minder kapperszaken, meer detailhandel, meer diversiteit
 • Weinig ondernemers zijn actief binnen de ondernemersvereniging
 • Er is geen eenheid onder de ondernemers
 • De wijkmanager is volgens de ondernemers niet actief genoeg
 • Er is geen duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente
 • Ondernemers hebben het gevoel niet gehoord te worden
 • Ondernemers willen dat de buurt verbeterd wordt

Oplossingen

De studenten bedachten ruimtelijke en sociale oplossingen voor de problemen die uit hun analyse van de Zuiddijk kwamen. Samengevat kwamen de volgende ideeën langs:

Sociaal:

 • Stel (meer) subsidie beschikbaar aan de ondernemersvereniging
 • Ondernemersvereniging moet een website krijgen
 • Start een periodiek overleg tussen gemeente, ondernemers en bewoners
 • Leg voorstellen voor, zorg voor meer inspraak ondernemers, open communicatie, op gelijk niveau beslissingen nemen
 • Laat de wijkmanager vaker in de straat en bij de ondernemers zien
 • Organiseer een benen-op-tafel-sessie voor alle betrokken partijen
 • Zorg voor een actieve informatiestroom (“aan de voorkant”: deel wat er al vaststaat en wat niet, onderhoud een actieve informatiestroom) en houd rekening met (kleine) ondernemers
 • “Plugging the leaks”: laat de ondernemers met elkaar zaken doen, zodat het geld in de wijk blijft, ze elkaar herontdekken en een hechtere samenwerking krijgen
 • In drie stappen en betere samenwerking tussen gemeente en ondernemers: start met een boulevard* waarin ondernemers elkaar op straat ontmoeten, betrek vervolgens een aantal ondernemers bij besluitvorming via een wijktafel* en houdt een kerkevaluatie* waarin deze besluiten worden teruggekoppeld naar de andere ondernemers en bewoners (*is een aanpak die o.a. al in Breda is toegepast)

Sociaal-ruimtelijk:

 • Maak van de Zuiddijk een “Freezone”: minder regels, grotere kans om dingen voor elkaar te krijgen, met een proeftijd van twee jaar

Ruimtelijk:

 • Knap de straat/wijk op, meer groen, frisser
 • Maak van de Burcht een park en bouw er een parkeergarage onder
 • Voer gratis parkeren door op de Burcht
 • Maak van de Burcht een evenemententerrein
 • Zorg voor meer kleine, ambachtelijke winkels in de straat
 • Actieve handhaving van het bestemmingsplan: geen tijdelijke ondernemers meer

In het volgende studieblok gaan de studenten één of meerdere van de aangedragen oplossingen verder uitwerken.

Hieronder staan alle presentaties van de studenten (geanonimiseerd).


Een foto van de studenten in het MAAK.pand op 't Eiland in ZaandamDe studenten luisteren naar Eef Franke


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl