Reacties inloopbijeenkomsten september

25 september 2018
In de tweede ronde met inloopbijeenkomsten zijn er opnieuw verschillende reacties op het perspectief gekomen. In het MAAK-pand aan de Peperstraat konden de bezoekers weer met rode en groene stickers aangeven waar zij wel en niet enthousiast over waren. Deze zijn verzameld in onderstaand document.

Lees de reacties

Reacties mee in definitief perspectief

Alle reacties die in het MAAK-pand aan de Peperstraat èn online zijn ontvangen tellen worden bekeken.  Niet alle reacties leiden automatisch tot een aanpassing van het perspectief. We proberen zo goed mogelijk uit te leggen waarom dat is. Ook de resultaten van de gesprekken  met de Klankbordgroep over het perspectief en de Adviesgroep over het participatieproces worden meegenomen in de definitieve versie van het perspectief voor Centrum Oost.

Laatste aanpassingen

Na de laatste aanpassingen gaat het perspectief naar het college van B&W. Als die akkoord gaan,  wordt het stuk in de gemeenteraad besproken. Vervolgens wordt er in een raadsvergadering over besloten. Als de raad het gebiedsperspectief heeft vastgesteld, wordt er verder gewerkt aan de strategiefase.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl