Klimaat en energie in Centrum Oost 2040

verslag bijeenkomst  22 mei

Klimaat en energie in Centrum Oost 2040

Met een compacte club inwoners zijn we een geanimeerd gesprek aangegaan over de kern van de klimaat- en energieopgave: energieneutraal (gas eruit!) en klimaatadaptatie door de gebouwde omgeving heen vanwege klimaatverandering.

Het kennisniveau van de inwoners over deze ontwikkelingen komt vanuit allerlei achtergronden: de een is geïnteresseerd in technische (on)mogelijkheden en de ander is benieuwd waar informatie nu eigenlijk valt te verzamelen over verduurzaming. Veel mensen hebben zelf een relatief oud huis en zijn al bezig geweest met maatregelen in de eigen omgeving, kortom een zeer betrokken groep van inwoners hadden we aan tafel.

Uit het gesprek bleek duidelijk dat eigenlijk iedereen zich bewust is van de noodzaak tot veranderen, want we kunnen niet verder zoals we nu doen. De gevolgen voor het ‘gewone leven’ zijn te groot en de maatschappelijke en financiële kosten zouden te hoog worden als we niks doen. Men realiseert zich dat een er een leefstijl verandering zou moeten komen en meer bewustwording van deze thema’s gecreëerd moet worden. Men wil ook denken in creatieve oplossingen en aanpassingen in het leefgebied van Centrum-Oost, zoals vergroening/minder steen en meer (collectieve) zonnepanelen. Algemene strekking was wel dat de aanwezigen graag zien dat de buurt groener wordt (terugbrengen groen bij de Burcht).  

Positieve stimulansen vanuit de overheid en goede voorbeelden uitdragen zijn belangrijk volgens de inwoners. Sommigen willen daarin zelfs verdergaan: ben als overheid maar dwingender en verwijder alle auto’s in bepaalde buurten, trek de gracht door naar de Peperstraat, zorg voor maximale vergroening en maak nieuwbouw energieleverend voor de wijk, ongeacht de kosten. Hier kwam ook een ander perspectief naast te staan, omdat veranderen volgens de aanwezigen wel in balans moet zijn zodat het draagvlak onder inwoners niet verloren gaat.

Samenvattend kwamen de dilemma’s goed op tafel: hoeveel ‘ontwrichting’ en verandering staan we toe om een groot probleem op te lossen, maar wat mogelijk wel ten koste gaat van het aanzicht in de wijk, of in gebruikersgemak, of in de portemonnee. Die uitkristallisering moet nog verder plaatsvinden en leidde in het gesprek tot een open einde.

Getekende punten klimaat en energieOpmerkingen energie:

 • Maak een (energie)scan per type woning
 • Isolatie mis ik op de cartoon, moeten meer prikkels naartoe (voorlichting, subsidie)
 • Maak zonnepanelen uitbreidbaar
 • Inwoners moeten gestimuleerd worden om duurzaam geproduceerde zonnepanelen te kopen
 • Zonnepanelen horen op daken en niet in het weiland
 • Zorg voor rendabele manieren om energie op te wekken, dan is er interesse
 • Windgeneratoren zijn goede oplossingen
  Wind aan de Zaan is geen goed idee door horizonvervuiling en lawaai
 • De Zaanse Schans is een windmolenpark uit de 16e eeuw, waarom niet een maken voor de 21e eeuw 
 • windmolen is gelijk aan schaduw dat betekent niet goed voor de zonnepanelen 
 • op het dak geen windmolens
 • energie opwekken met water?
 • geen cultuur cluster doen en geld aan iets anders uitgeven (bijvoorbeeld subsidie voor energiebesparende maatregelen)
 • belangrijk om rustige woonbuurten te behouden (gerelateerd aan ruis van windmolens en verkeer (wil je dat het succesvol is, dan lukt dat niet met verzachtend plan ???)
 • voor energieopwekking in centrum oost niet alleen inzetten op zonnepanelen maar gebruik maken van verschillende technieken (liefst geruisloos)
 • mogelijkheden voor dakpannen die zonne- energie kunnen opvangen (in plaats van zonnepanelen op het dak)
 • maatregelen liefst niet dwingen maar verleiden (dit werkt in de praktijk beter)
 • energievisie maken (verbruik / kosten), zo klimaatpositief mogelijk.
 • auto opladen door eigen stroomopwekkingOpmerkingen Klimaatadaptatie

 • Collectieve aanpak van klimaatadaptatie maatregelen, zoals vergroening tuinen
 • Benut het moment van wisseling van huiseigenaar om vergroening te realiseren
 • Meer mogelijkheden benutten en communiceren om tot een groen dak te komen
 • CO2 mobiliteit van mobiliteit verder beperken in het gebied
 • Vergroening is goed want heeft een bufferende werking, zijn nu teveel tegels
 • Veel mensen hebben een klein tuintje, dus voegt niet veel toe
 • Kan het regenwater op het dak gebruikt worden voor eigen gebruik (toilet e.d.) ?
 • Waar zijn de (kastanje bomen van de burcht gebleven)
 • Korting op rioolbelasting als je je eigen tuin minder verhard
 • Leefstijl aanpassen (bewustwording dat vliegen slecht is voor milieu, dat groen goed is voor leefbaarheid, vliegen slecht voor CO2 uitstoot etc.)
 • Auto's uit de wijk, groen er in (daardoor ook minder geluid
 • Meer groen op de Burcht
 • Van de Peperstraat en verlengde gedempt gracht maken (niet alleen waterberging maar ook verkoeling). Door de gedempte gracht is echt verkoeling dus het werkt.
 • Ruimte maken voor fietsers met brede fietspaden (zie ook voorbeelden in Denemarken)
 • Functies combineren zoals waterpleinen c.q. speelplaats c.q. park
 • Meer moestuinen (hoef je geen tuin voor te hebben kan ook gewoon op dakterras)
 • Andere manier van leven (schoon leven)
 • Maatregelen liefst niet dwingen maar verleiden (dit werkt in de praktijk beter)
 • Niet genoeg groen in de wijk


Algemene opmerkingen

 • lange termijn belangen voorop
 • plastic bekers bij bijeenkomst waar het gaat over klimaat niet doen!!
 • discussie over betaald parkeren moet gevoerd worden
 • slimme oplossingen prima maar niet ten koste van alles (bijvoorbeeld bereikbaarheid ondernemers)
 • stoppen met dieren eten
Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl