Verslag 22 mei: werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost in 2040

Getekende punten van de tafel werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost in 2040:

Op dit beeld is een tekening te zien met uitgangspunten rond werken, wonen winkelen en ondernemen in 2040 in Centrum Oost. Welke uitgangspunten dat zijn, lees je hiernaast.

Verslag gesprekstafel werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost 2040

Bewoners die in de eerste gespreksronde aanschuiven zijn het eens met de plannen, maar vragen zich af: waarom gaan de ontwikkelingen die er nú zijn dan allemaal de andere kant op? De gemeente laat ondernemers verdwijnen door omzetting naar kleine appartementen mogelijk te maken. Met Havens en Vaarwegen is geen communicatie mogelijk over zaken aan de kade. De aankomst voor de riviercruise-passagiers is niet aantrekkelijk en na aankomst is er niets te doen. Er moeten betere verbindingen komen naar de horeca op de Zuiddijk (zichtbaarheid), er moet meer horeca, meer winkels en meer evenementen komen om bezoekers te houden. Winkeltjes op de Zuiddijk redden het niet omdat ze buiten de loop liggen, er moet een loopje komen.

Het trekken van jonge gezinnen naar dit gebied gaat ook de ondernemers helpen te overleven.

Het schijnt dat ouders met hun kinderen op de school in de buurt niet allemaal in deze buurt wonen, maar dat wel graag zouden willen, maar er zijn geen woningen. Voor de sociale cohesie tussen huidige en nieuwe bewoners is het nodig om een gemêleerde samenstelling van de buurt te behouden en kleine pleintjes/groentjes/speelplekjes te hebben waar je elkaar kunt ontmoeten.

Tweede ronde

Ook bewoners die in de tweede gespreksronde aanschuiven vinden de aankomstplek van de riviercruises niet erg aantrekkelijk voor passagiers. Maar er is ter plaatse dan wel niets te doen; in de omgeving kun je goed fietsen of naar de Zaanse Schans met de bus, dus op zich een goede locatie. Passagiers geven graag geld op de plek waar ze zijn, maar dan moet er wel wat te doen zijn en moet de omgeving aantrekkelijk zijn.

Toeristen zijn nodig als stimulans om de stad aantrekkelijker te maken. Dat hoeft niet ingewikkeld. De Burcht moet een open plein blijven, want dat heb je nodig in de stad. Voor evenementen en bijvoorbeeld bij calamiteiten, niet elke cm2 hoeft volgebouwd te worden en groen geeft alleen maar hondenpoep. Volgens sommige verhalen is de Burcht ooit symbolisch verkocht aan de bewoners, waarbij de afspraak is gemaakt dat deze niet bebouwd mag worden. Een scheepswerf moet maar bij de jachthaven. Wat wel belangrijk is om de gebakken klinkers uit Inverdan door te trekken naar de Burcht. Dat ziet er mooi uit en geeft meteen de looproute aan. Zodra je ziet dat de bestrating anders is denk je dat het centrum ophoudt. Als je de openbare ruimte hebt opgeknapt, volgen daarna de pandeigenaren.

Meer horeca is voor de meeste mensen aan tafel oké, maar meer winkels niet. Concentratie van de beperkte winkels op de Zuiddijk langs de Burcht en een stukje verder. Ondernemers met een winkel houden het namelijk niet vol, te weinig klandizie, omdat mensen veel via internet kopen. Openbare toiletten ontbreken.

Flitsronde

In de laatste korte flitsronde wordt opgemerkt dat ook moet worden gebouwd voor Amsterdammers met een beetje geld. Die hebben alleen een elektrische auto, knappen hun woning op en houden het winkelbestand op peil, bijvoorbeeld ook vegetarisch en biologisch.

Meer winkeltjes op de Zuiddijk is gezellig, vinden de deelnemers; vooral voedselgerelateerde winkels als kaaswinkel, broodzaak, wijnhandel, etc. Er moet ook een sneltram op de Peperstraat komen, er is ruimte genoeg. En niet alleen winkels en horeca maar ook cultureel programma, bijvoorbeeld een expositie ruimte.

Toe te voegen bebouwing mag best hoog zijn, bijv zes á zeven lagen op de Peperstraat. De pandjes ter plaatse van het Saentje hebben een goede maat en uitstraling voor de Klauwershoek.Algemeen


Veel ondernemers en bewoners zijn niet zo bang voor overlast van bezoekers. De gesproken bewoners geven aan in het centrum te zijn komen wonen vanwege de reuring. Uiteraard is er wel eens hinder, maar dat weegt niet op tegen het voordeel om hier wonen. 

Wel maakt men zich zorgen over pandopkoping, woningsplitsing en kamerverhuur. Dit voorkomt dat startende ondernemers met een betaalbare huur een bedrijfje kunnen starten. Daarnaast kan  overbewoning overlast opleveren. 

De kwaliteit van de openbare ruimte moet beter en de sluis staat al zes jaar in de steigers. Dit staat een mooie entree in de weg. Als totale herinrichting nog op zich laat wachten, zijn simpele en tijdelijke ingrepen een oplossing voor de kortere termijn. Deze kunnen de openbare ruimte een prettigere uitstraling geven. (Een goed voorbeeld is de aanlegplaats van de riviercruises, die de bewoners zelf hebben gerealiseerd.)

Opmerkingen aan de tafel werken, ondernemen, winkelen en wonen in Centrum Oost in 2040

  • Peperstraat vernieuwing in de trend van de gracht
  • Meer zon
  • Verlenging van De Dam
  • ZAANdam: zitten aan de Zaan, horeca aan de Zaan; benut de Zaan!
  • Maak parkeergelegenheid beter zichtbaar
  • Wonen boven winkels stimuleren
  • Winkelen onder woningen stimuleren
  • Burcht: parkeergelegenheid niet enkel wegnemen, ook weer elders terugplaatsen
  • Meer winkelvariatie en winkelaanbod in bestemmingsplan
  • Voor het winkelend publiek van de gracht aantrekkelijk maken om de brug over te gaan


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl