Centrum Oost en omliggende wijken in 2040

verslag bijeenkomst  22 mei

Centrum Oost en omliggende wijken in 2040

Bij deze tafel ging het over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe gebied Centrum Oost straks op een logische manier aansluit bij de omliggende wijken? De deelnemers aan het gesprek herkenden het belang van deze vraag. Ook zij willen dat mensen in de bestaande wijken kunnen meeprofiteren van de ontwikkelingen, en dat het gebied als geheel in balans is.

Hoe we dat het beste kunnen doen vonden de aanwezigen wel een lastige vraag. Er waren bewoners uit de Kleurenbuurt (Hoornseveld) die vertelden dat ZVH daar bezig is met een herontwikkeling en dat ook daar de vraag is: wat voor soort woningen en bewoners willen we hier? Welke voorzieningen horen daarbij, hoe speel je in op de vergrijzing, en hoe krijg je voldoende koopkracht voor een aantrekkelijk winkelcentrum met een terrasje en zo? 

Misschien is het wel verstandig om een deel van de huidige sociale huurwoningen in de Kleurenbuurt om te bouwen naar vrije sector. Ze vroegen de gemeente om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen in de Kleurenbuurt en Centrum Oost wel goed op elkaar aansluiten, en om de bewonersgroepen daarbij te ondersteunen. Zij ervaren dat er veel onzekerheid is over wat er nu moet gebeuren, maar vinden dat er ook veel kansen liggen. Ze hopen dat de nieuwbouw in Centrum Oost ook de omliggende wijken meetrekt.

Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Zoals: zorg voor meer plekken waar mensen hun fietsen kunnen stallen, wel op loopafstand maar zonder dat ze midden op straat staan. Er moet voldoende groen komen in de wijk. Vergroot de aantrekkelijkheid van de Peperstraat, met meer ruimte voor fietsen, wandelen en ontmoeten. Kunnen daar niet ook wat kunstenaars komen? Dat geeft altijd levendigheid en energie in een buurt. 

Maak de loswal aantrekkelijker, met wat groen, een bankje enzovoorts; dan wordt het daar leuker voor zowel de bewoners als de riviercruises. Er werd zorg geuit over het verkeer in Zaandam Zuid: hoeveel drukker moet en kan het nog worden daar? Het idee voor een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum in de Peperstraat kreeg bijval, want er is nu in heel Zaandam Zuid geen huisarts. Ook werd aandacht gevraagd voor het negatieve effect van kamerverhuur in het centrum. 

Verder vroeg iemand zich af of er wel woningen bij moeten komen in Zaanstad (“de wereld is al zo vol”) maar mensen snappen ook wel dat er gebrek aan woonruimte in de stad is. Iemand vroeg: wat gebeurt er met leegstaande panden die verloederen, bijvoorbeeld aan de Oostzijde; worden die opgeknapt? En tot slot was een tip om de Gedempte Gracht ‘intiemer’ te maken, meer op de menselijke maat.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl