De Burcht van de toekomst

verslag bijeenkomst  22 mei

Getekende punten De Burcht 2040

Verslag gesprek aan tafel: De Burcht in 2040

De betrokkenheid van bewoners is groot bij het gebied, maar de input die mensen leveren is heel verschillend; sommige mensen zijn positief en zien veel kansen. Andere mensen zien alleen maar wat er nu slecht is en ‘vroeger was alles beter’.

Voor de bewoners is het plangebied van de gemeente heel abstract. Zij willen net zo goed discussiëren over de kwaliteit van de Gedempte Gracht (vroeger en nu) als over de Burcht. Inverdan heeft uitgesproken voor- en tegenstanders. Bij poging om het gesprek terug naar de Burcht te voeren, blijft het zwart-witte verschil van mening over ‘wat goede openbare ruimte is’ overeind. Hierover kregen wij aan tafel geen consensus en daardoor ook beperkte input.

Bewoners kijken vooral naar het hier en nu. Iemand benoemde wel dat een nieuwe generatie andere waarden kan hebben (milieubewuster, meer waarde aan vrije tijd, minder waarde aan autobezit, hecht aan een groene stad). De rest kon hier zichtbaar niks mee.

Er werd door meerdere mensen benoemd dat het aangeplempte land van de Burcht ooit van Amsterdam was en later (door Amsterdam?) aan de burgers van Zaandam cadeau is gegeven. Hierbij werd benadrukt dat het dus ook een belangrijke plek is vóór de burgers van Zaandam en dat ook zo moet blijven. De Burcht bebouwen, kan dat wel? Ook werd benoemd dat het onze plicht is om zuinig te zijn op open plekken zoals de Burcht.

Er werd door een paar mensen benoemd dat met name de wind een groot probleem zal zijn om de openbare ruimte op de Burcht aantrekkelijk te maken. Vroeger is er markt geweest op de Burcht, maar die waaide letterlijk weg. Er werden windschermen geopperd maar ook de vraag gesteld of het wel een plek was om lekker te zitten. Gedeeld idee is dat het vooral gezelliger moet worden. Invulling van ‘gezellig’ was lastiger vorm te geven. In elk geval was het er vroeger veel gezelliger.

Er is bij de bewoners twijfel of de gezelligheid wel terug kan komen als alle auto’s weggaan. De Zuiddijk loopt enorm terug sinds er betaald parkeren op de Burcht is. Dit houdt potentiële kopers enorm tegen om op de Zuiddijk te winkelen. Vroeger legden de bootjes aan bij de sluis en in de tijd dat ze moesten wachten, kochten ze wat op de Zuiddijk of maakten ze een praatje op de Burcht. Het terugbrengen van aanlegsteigers zou veel gezelligheid brengen.

Meer groen wordt als positief gezien, maar: wie doet het onderhoud?

Verder wordt aangegeven dat de aansluiting met het centrum nu heel slecht is. Er zou veel betere signing moeten komen om de relatie tussen de twee gebieden te markeren. Ook kan je geen rondje lopen. Dit weerhoudt mensen om lekker te flaneren.

Groen en water

Meer groen wordt toegejuicht. Er is wel zorg over het gebrek aan capaciteit om het groen te onderhouden. Er wordt ook gezegd dat het beleid nogal wisselt. In de beleving van bewoners wordt er iets geplant en twee jaar later is het weer weg.

Bewoners knappen af op het feit dat hún parkeerplaats straks misschien wordt weggehaald om meer groen in het openbaar gebied te maken, terwijl bewoners met een tuin die tuin volledige betegelen waardoor er te weinig grond is om water op te nemen. Waarom doet de gemeente daar niks aan?

Belangrijk dat nieuw groen geen hangplek of drugsplek wordt.

Verder wordt gerefereerd aan het groen van vroeger: een groter parkje, bomen langs de Zaan. Veel bewoners zijn redelijk op de hoogte van de geschiedenis en kennen de oude foto’s van de Burcht.

Meerdere mensen opperen trappen aan de Zaan zodat je daar lekker in de zon kan zitten.

Een meneer is voorstander van een insteekhaven. Zo’n haven brengt levendigheid en gezelligheid en biedt ruimte voor horeca.  Werf ipv haven heeft hij ook voorbij zien komen, maar dat vindt deze meneer ook een slecht plan. Andere mensen reageren op dit idee dat een haven ingewikkeld is en dat je daarmee de openbare ruimte van de Burcht van de mensen afneemt (terwijl het juist áan de burgers is geschonken).

Parkeren en verkeer

Duidelijk is dat bewoners zich nog niet kunnen voorstellen dat er straks minder auto’s kunnen komen. Nee, in de optiek van de bewoners worden het er altijd alleen maar meer! De auto is duidelijk nog een heilige koe. Parkeren voor de deur is een groot woongenot. Maar er is wel irritatie over vrachtwagens die parkeren op de Prins Hendrikkade. Betaald parkeren op de Burcht wordt negatief ervaren. Daardoor is het in de omliggende straten voller met geparkeerde auto’s en bijv. de winkels op de Zuiddijk hebben minder klanten omdat die nu moeten betalen voor parkeren.

Door een aantal mensen wordt geopperd dat er prima een ondergrondse parkeergarage kan komen. Als referentie bijv. het Vrijthof in Maastricht. Wij hebben als feedback gegeven dat dit een andere context en daarmee een ander financieel kader is, maar daar hadden de bewoners weinig boodschap aan. Een gepensioneerd architect kwam met een plan voor herinrichting van de Burcht met een paar paviljoentjes en parkeren onder de grond. 

Programma (horeca, winkels, wonen)

Bij een aantal bewoners kwam met name naar voren dat de Burcht de ideale plek is voor evenementen, zie ook kopje kermis. Bij horeca werd de vraag gesteld of er dan niet veel onderlinge concurrentie komt. Bij het opperen dat er ook nieuw aanbod kan komen, zoals koffietentjes met werkplekken, werd gezegd dat Zaandam daar niet de stad voor is: er is geen HBO of universiteit en dat zorgt ervoor dat het ook nooit het publiek krijgt zoals bijv. Amsterdam of Haarlem. Mensen waren hier redelijk negatief over.

Mevrouw van het Zaantheater vertelde dat het theater nu onderzoekt of de horeca ook overdag open kan omdat dan veel meer geprofiteerd kan worden van de ligging aan het water. Er werd voorgesteld om op de Zaandijk meer creatieve winkels te laten komen. Ook werd meerdere malen gerefereerd aan de Haarlemmerstraat.

Idee om mensen meer gemengd te laten wonen. Bijvoorbeeld nieuwbouw voor ouderen met jongeren. Zorg wel voor goede geluidsisolatie dat mensen geen last van elkaar hebben. Verder belangrijk om te bouwen voor starters, maar dan wel voor Zaanse starters. Nu gaan de Amsterdammers er met de mooie huizen vandoor.

Tot slot kwam een mevrouw met het idee om in een oud pand op de Dam, waar oorspronkelijk een hotel zat en later een Hema, weer een hotel terug te brengen. Dit zou de Dam enorm kunnen opknappen en kan een schakel worden tussen Centrum Oost en Inverdan.

Kermis en andere evenementen

Aantal bewoners vindt het heel jammer dat de kermis terug loopt. ‘Vroeger was Zaandam dé kermisstad, na Tilburg’. In de perceptie komt dit doordat de gemeente zulk hoog overnachtingsgeld vraagt. Door Nienke werd wel toegelicht dat dit ook komt door de jaarplanning van de kermis en de jaarplanning van Zaandam. De uniforme muziek was een verbetering maar de muziek stond veel te hard.

Door de juiste evenementen goed te organiseren (kermis, braderie, concert, circus) zou Zaandam weer veel gezellig maken. Nu gaat ‘de echte Zaandammer’ de stad uit.

Drugsoverlast

Door meerdere mensen werd drugsoverlast benoemd. Er wordt gedeald op de Burcht. Dealers zitten de hele avond in hun auto en klanten komen en gaan. Ook in het parkje wordt gedeald. Op straat liggen spuiten en capsules. Serieuze klachten dus. Airb&b’s worden ook gebruikt door specifiek drugstoeristen.

Genoteerde opmerkingen over De Burcht 2040

 • Géén woningbouw
 • De Burcht als hotel
 • De Burcht voor bruiloften
 • Een passantensteiger, zodat mensen iets langer blijven vanaf de cruiseschepen
 • Inspiratie: Delft, ondergronds station
 • Inspiratie: Oud-Praag
 • Inspiratie: fontein op Malta
 • Géén parkeermeters
 • Net als wormerveer: goede winkels, met kleding, een bakker, verswinkels
 • Groen!
 • Een metro
 • Ruimte voor kinderen en ouders
 • Ook plek voor de hond - dat scheelt in de overlast van poep
 • Goede verbinding naar Amsterdam
 • Prieel van Klauwershoek verplaatsen naar de burcht
 • Verblijfplaats voor toeristen
 • Geen hoge bebouwing
 • Beschutting tegen wind
 • Fietspand weg, terrassen op de zuiddijk!
 • Inspiratie: Haarlemmerplein, fontein
 • Omheind hondenpark met een koffietentje erbij
 • Als woningbouw, dan laag
 • Terrasjes
 • Niet te veel, hoog water want altijd wind , anders beschutten met glas (anders is ook het uitzicht weg)
 • Veel meer groen
 • Gemeente moet panden opkopen en gericht verhuren
 • Toeristen: die met interesse voor erfgoed en architectuur graag
 • Laagbouw
 • Terrassen start zuiddijk
 • Wonen voor student, starter, werkende, winkel
 • Inspiratie: theehuis a la vondelpark
 • Haagjes, bomen, struiken
 • Fontein die in de winter ook ijsbaan kan worden
 • Speelvoorziening kids, dan blijven ouders ook hangen
 • Op de loswal géén auto’s
 • Promenade
 • Watersportvoorzieningen: fluisterboot vissen, kano, skiff, haventje
 • Festivals, markten,
 • Kwaliteitswinkels
 • Bouwen in de stijl van de Zuiddijk
 • Goed handhaven op de Burcht!!!!
 • Inspiratie: Emmen, plein voor wildbands (in de winter: schaatsen)
 • Beschutting
 • Verschillende meningen: verschil gedempte gracht en zuiddijk is winkels
 • Meer in lijn met gracht; eetmogelijkheden, breed
 • Gezellig
 • Goede horeca op Burcht
 • Bezoekers Burcht: toerisme, jonge gezinnen, bewoners , studenten, stad invaren (mensen)
 • Aanlegsteiger
 • Trap
 • Hangplek
 • Parkeren voor winkelend publiek
 • Teveel begrenzing
 • Kleine bootjes en cruise, kan die combi? Graag!
 • Groen, spelen, school: wijk aantrekkelijk voor jonge gezinnen
 • OV
 • Horeca langs het plein
 • Rondje varen om eiland moet weer kunnen
 • Aangekleed plein
 • Geraniumtorens
 • Sluis aanpakken
 • Park zoals vroeger
 • Mogelijkheid voor picknick
 • Overlast beperken van bepaalde doelgroepen
 • Wel kermis en veel evenmenten
 • Bootjes ook via sluis
 • Prijs overnachting hoog, staanplaatsen parkeren nabij attractie
 • Trap aan water voor hangen, muziek etc.
 • Graag een haven. Dat geeft gezelligheid. En water verkoopt.
 • De Burcht is geschonken aan de bevolking
 • Het moet een openbare plek blijven
 • De kermis bestaat in 2040 niet meer
 • plein is nu niet mooi
 • Zaantheater gaat ook overdag open.
 • Geen drukstoerisme zoals amsterdam maar er is nu al drugstoerisme zegt een bewoner
 • We doen niks met de zaan nu.
 • Graag een open plek houden.
 • Je hebt ook een ruimte nodig om mensen “kwijt” te kunnen bij evenementen.
 • Zorg ook voor goed onderhoud van groen anders verlies je snel kwaliteit
 • Volgende generatie is milieubewuster, minder carriere kleiner wonen, geen auto>> ontmoetingen in de stad wordt een behoefte.
 • Plein voor Wildlands in Emmen is inspirerend waterplein
 • Er is altijd wind (meningen over verdeeld). Beschutter maken. Gebouwen/glaswand/groen
 • Op het plein een zwembadje en een ijsbaantje in de winter
 • We willen toeristen trekken die interesse hebben in erfgoed.
 • Er komen heel veel toeristen aan wal maar die stappen niet uit voor een bezoek aan het centrum.
 • Dat komt omdat de Burcht niet aantrekkelijk is nu. Gebied voelt nu hard en koud. Er moet meer groen komen.
 • Als je de bruggen op loopt zie je een en al staal van palen voor borden/lantaarnpalen/kamerapalen/signaalborden/slagbomen etc. Daardoor zie je niet hoe mooi het sluizencomplex is.
 • Horeca
 • Gezelligheid
 • Steigertjes (bootjes)
 • Groot plein
 • Groen
 • Studentenstad
 • Ruimte voor kinderen
 • Autoluw
 • Drijvend zwembad
 • Groot plein behouden
 • Aanlegsteigers
 • Zittrappen aan het water
 • De weg en zichtlijn naar de zuiddijk vrij maken, bloemenkiosk verplaatsen
 • Plein tot aan / in klauwershoek
 • Voormalig stadhuis OP het plein
 • Geen autoverkeer meer op de burcht
 • Speel- en verblijfplaats
 • Autoluw
 • Vlak plein
 • Hoogteverschil met zuiddijk zichtbaar
 • Speelplek en koffiebar gecombineerd
 • Inspiratie: van beuningenplein Amsterdam
 • Haven bruine vloot
 • Watertaxi
 • Modern zaans
 • Geen plastic gevels
 • Metro
 • OV
 • Helikopterplaats?
 • Verbinding met Klauwershoek en Eiland en Hembrug
 • Mix van gebruikers
 • Slim gebruik ruimte
 • Verbinding over water
 • Groen


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl