Uniek in Centrum Oost 2040

Verslag van gesprek 22 mei

Uniek in Centrum Oost 2040

Aan de tafel “Uniek in Centrum Oost” werd twee maal door een klein groepje gesproken over hoe dit stuk Centrum ook in 2040 nog steeds uniek is. De gesprekken vonden voornamelijk plaats in het kader van toerisme leefbaarheid. Zo wezen bewoners van de Zuiddijk en omgeving juist meer op overlast door ‘ongure types’ en parkeeroverlast in het nu. Bij het ombuigen van die discussie naar de toekomst zag men over het algemeen geen bezwaren voor toename aan toerisme in het gebied. In combinatie met bedrijvigheid en opwaardering van de openbare ruimte zou dit juist zelfs welkom kunnen zijn.

In het kader van die bedrijvigheid werd gewezen op verschraling van het winkelaanbod en dat het terugbrengen van de kleine detailhandel op de Zuiddijk op grote waarde werd geschat. Zo werd de vraag gesteld waar de bewoner van Centrum Oost tegenwoordig nog haar boodschappen doet. Het antwoord leek uit de gesprekken ook Centrum Oost te moeten zijn.

Uit de gesprekken aan tafel lijkt men het contrast tussen Centrum West en Centrum Oost te waarderen, los van de discussie wat er dan met de Peperstraat moet gebeuren. Wel kwam aan bod dat de Burcht-sluizen-Dam als één gebied moet worden gezien, een voetgangerszone, dat gelijk een mooie wandelroute oplevert (die is ook getekend). Een raadslid (ik meen P.J. Laport van GroenLinks) pleitte voor flats in de Peperstraat van 10-20 verdiepingen hoog, met een goede mix tussen sociaal, midden en duurder segment. Daar merkte ik zelf nauwelijks weerstand op.

Door verschillende belanghebbenden aan tafel (iemand van de ferry, koninklijke horeca, club voor een scheepswerf op de burcht) werden de eigen ideeën geopperd voor de Burcht. De overall stemming was wel dat dit een groene, centrale ontmoetingsplek moet blijven voor het centrum en de stad als geheel, waar ruimte is voor bedrijvigheid en horeca en waar de relatie met én gebruik van de Zaan centraal staat. Sommigen pleitten (waaronder het raadslid) nog voor een ondergrondse parkeergarage; over de verkeerstromen daar naartoe was wat discussie.

Opmerkingen over Uniek in Centrum Oost

 • Maak het historische erfgoed toegankelijk voor toeristen                                                   
 • Verplaats het plantsoen van het verzet als herdenkingsplek van WOII naar de Burcht met kunstwerk                                                   
 • Wijs de vml Kredietbank (Zuiddijk 51) aan als gemeentelijk monument                                                 
 • Maak van de Prins Hendrikbuurt een woonerf   
 • De Burcht moet ontwikkeld worden als verlengde van de Dam                                                 
 • Er is behoefte aan een cultuurplek/ broedplek aan de Burcht                                                  
 • Plaats de auto's onder de grond!                                
 • Maak historische wandelroutes rond de Klauwershoek en Sluiscomplex
 • De Zeekering, zuiddijk kan veel beter zichtbaar gemaakt worden                                
 • Een Historische scheepswerf kan publiek en toeristen trekken en de Zaanse geschiedenis herleefbaar maken                                                
 • Alleen maar focussen op woningbouw is een slechte ontwikkeling                                                      
 • De buurtwinkels verdwijnen aan de Zuiddijk en daarmee ook het kleinschalige karakter                
 • GEEN groene huisjes in Centrum Oost!                  
 • Recreactie ontbreekt in het centrum; zet in op een 'dagje Zaandam' incl pleziervaart                      
 • Historie is 'big business' bij toeristen                      
 • Bouw hotels in hoger segment, verkoop de historie
 • Tastbare herinnering aan de scheepsbouw maken
 • Verbind het centrum via het water                         
 • Maak een binnenhaven met steigers.           
 •  Aanleggen met sloep/ boot                                      
 • Parkeren onder de Burcht                                      
 •  Aanlegpunten elders aan de Zaan                         
 • Trek meer horeca naar het water                      
Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl