Concept gebiedsperspectief, (versie juli 2018)

Concept gebiedsperspectief, versie juli 2018

In gesprek over de ambities
Op 22 mei 2018 deelden we de opgestelde ambities en uitgangspunten voor de toekomst van Centrum Oost met de buurt en andere belanghebbenden. Bezoekers konden hierop reageren en aangeven wat zij nog missen. De gespreksonderwerpen die op de agenda stonden, vind je hier. Ook kon je online reageren op praatmee.zaanstad.nl, naar de inloopmomenten op 23 en 24 mei komen of een persoonlijke afspraak met de procesmanager maken. 

Aanvullingen op gebiedsperspectief verwerken
Van de reacties die we hebben ontvangen, is per thema een verslag gemaakt. Dit hebben we gebruikt om het gebiedsperspectief aan te vullen en hiervan een nieuwe (concept)versie te maken. In deze conceptversie hebben we Centrum Oost ingedeeld in negen verschillende gebieden en thema's. De uitleg per thema vindt u onderaan deze pagina.

 1. Het Waterfront en de Prins Hendrikkade
 2. De Burcht
 3. Zuiddijk
 4. Touwslagersstraat en omgeving
 5. De Peperstraat
 6. Klauwershoek, historisch centrum van de stad
 7. Wonen
 8. Bereikbaarheid
 9. Energie en Klimaat

In gesprek over het concept gebiedsperspectief
De conceptversie van het gebiedsperspectief lieten we aan u zien tijdens één van de inloopmomenten aan de Peperstraat 134a. Hier kon iedereen reacties geven en vragen stellen op:  

 • Donderdag 19 juli, 16:00 – 22:00 uur
 • Vrijdag 20 juli, 10:00 – 16:00 uur
 • Zaterdag 21 juli, 10:00 – 16:00 uur
 • Maandag 23 juli,  09:00 – 11:00 uur
 • Maandag 23 juli ,16:00 – 22:00 uur

Ook kon van 19 juli tot en met 27 juli online op de uitgangspunten worden gereageerd via praatmee.zaanstad.nl. Dat is het online participatieplatform van de gemeente Zaanstad. U moet dan wel even een account aanmaken of inloggen. Het gehele Concept perspectief Centrum Oost is  hier te downloaden.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
De reacties die we ontvangen, gebruiken we om het gebiedsperspectief 2040 verder af te maken. We maken ook een samenvatting van alle reacties en uitleg wat er met de reacties is gedaan.

Thema's

1. Het Waterfront en de Prins Hendrikkade

In 2040 trekt een waterfront dat zich uitstrekt van De Fabriek tot voorbij de Burcht bezoekers naar het historische hart van de stad. Het autoverkeer over de beide bruggen is afgenomen en fietsers en voetgangers kunnen vrij bewegen. De Prins Hendrikkade is een lange groene boulevard en vormt een gastvrije entree van het centrum van de stad voor de riviercruises.

 • Beter zicht op Oostzijderkerk, met publieke functie;
 • Prachtig zicht op de sluis, de schepen die langskomen;
 • Plek om te flaneren en te sporten

2. De Burcht

In Centrum Oost zien we anno 2040 een Burcht die een ontmoetingsplek is voor de buurt en omliggende wijken, en waar ook bezoekers van elders welkom zijn om te genieten van de waterkant en van het uitzicht op de Zaan. Vanwege deze ligging is het een perfecte plek voor kleinschalige evenementen die het centrum verlevendigen. Voor het parkeren is een andere plek gevonden, en ook voor de kermis is een andere oplossing gevonden (niet meer op deze plek en in deze vorm). Er is meer groen en bebouwing op het plein, om een intiemere sfeer te creëren.

 • Autovrij vanaf de Zuiddijk tot de Zaan
 • Bebouwing maakt het plein intiemer
 • Geen kermis zoals nu
 • Meer groen en ruimte voor terrassen
 • Trappen naar de Zaan

3. Zuiddijk

In 2040 is weer te zien dat de Zuiddijk een dijk is en dat de Burcht een buitendijks stuk land is: het hoogteverschil tussen beide delen is weer zichtbaar gemaakt. Langs de Burcht tot aan de Schubertstraat heeft de dijk een functie voor bezoekers en bewoners, op de begane grond horeca afgewisseld met detailhandel, daarboven wordt gewoond. Verder naar het zuiden ook gemixt met wonen op de begane grond; vanaf de Ganzewerfstraat naar het zuiden wordt er vooral gewoond.

 • Behoud van het kleinschalige karakter
 • Goede verbinding tussen centrum en Zaandam Zuid
 • Noordelijk deel grenzend aan de Burcht ook kleinschalige detailhandel en horeca
 • Maatschappelijke voorzieningen zorgen voor levendigheid4. Touwslagersstraat en omgeving

In 2040 is de Touwslagerbuurt een aantrekkelijke woonbuurt met wat kleinschalige bedrijvigheid. Een nieuwe gebouwde parkeervoorziening die bereikbaar is via de A.G. Verbeekstraat zorgt dat de auto’s minder dominant in het straatbeeld te zien zijn. Aantrekkelijke open gevels in plaats van blinde, gesloten muren zorgen ervoor dat het een aangename plek is.5. De Peperstraat

De Peperstraat heeft een groene uitstraling gekregen door de toevoeging van bomen en beplanting in de straat en aan de gevels. Deze ruimte is ontstaan doordat er vrijwel geen auto meer is te zien. In combinatie met de nieuwe bebouwing is hier een levendige straat ontstaan.

 • Stuk oostzijde tot brug  voor bezoekers en Zaankanters: hotels, restaurant en culturele voorzieningen
 • Rest Peperstraat met name voorzieningen voor Zaankanters
 • Groene en klimaatadaptieve openbare ruimte
 • Woningen gasloos en energieleverend

6. Klauwershoek, historisch centrum van de stad

 • Vooral gericht op trekken van bezoekers
 • Vergroten identiteit door versterken cultuurhistorie
 • Kenmerkende kleinschaligheid behouden
 • Ambachten en cultuur en horeca
 • Wonen op de verdieping7. Wonen

Er is een flinke woningbouwopgave, maar binnen het gebied wordt niet ingezet op maximale verdichting.  
Voor dit gebied ligt de grootste opgave namelijk in het verbeteren van de openbare ruimte voor bezoekers en bewoners. In Centrum Oost is er daarom naar verwachting plek voor ongeveer 800 nieuwe woningen. We streven naar een gemixte woonomgeving. Omdat in de omgeving van Centrum Oost relatief veel sociale woningbouw is, wordt in dit gebied een percentage van 20% tot 30% sociale huur gehanteerd bij nieuwbouwontwikkelingen. Voor de rest van de woningbouw wordt ingezet op vrije sector huur en diverse koopsegmenten.

 • In omliggende wijken ook herontwikkelingen om ook deze wijken te laten profiteren van de opwaardering en de verdichting
 • Ook inzetten op gezinnen door bijvoorbeeld gezinsappartementen te bouwen
 • Levensloopbestendig bouwen – van jong tot oud
 • Naast nieuwe voorzieningen ook aansluiting zoeken bij bestaande voorzieningen (bijv. speeltuintje) en daarvan de kwaliteit verbeteren.


8. Bereikbaarheid

De ruimte die de auto nu krijgt in het gebied is erg bepalend voor de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. In 2040 is Centrum Oost een gebied geworden waar de kwaliteiten veel beter tot zijn recht komen. De auto is veel minder zichtbaar aanwezig. Het parkeren gebeurt in parkeergebouwen, hierdoor wordt in ieder geval de Burcht vrij gemaakt van auto’s. Naast dat de auto minder zichtbaar is, is er zichtbaar meer ruimte gekomen voor de fietser en de voetganger. Dit in combinatie met beter openbaar vervoer maakt dat de bereikbaarheid van het gebied via land en water is verbeterd.

 • Auto minder aanwezig – hierdoor meer ruimte voor groen
 • Voor auto worden gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd
 • Meer gebruik van de fiets
 • Beter openbaar vervoer netwerk
 • Aantrekkelijke wandelroutes
 • Op de lange termijn bruggen autovrij

9. Energie en Klimaat

De ambitie is dat Zaanstad – en dus ook Centrum Oost – voor 2050 volledig energieneutraal wordt, en daarmee ook geen CO²-uitstoot meer oplevert. De oplossing weten we nu nog niet, deze zal namelijk door de tijd heen veranderen. Wel hanteren we de volgende uitgangspunten voor de bebouwing:

 • Bestaande gebouwen worden voorzien van duurzame energie;
 • De benodigde energie wordt zoveel mogelijk in het gebied zelf opgewekt;
 • De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk energieleverend
 • Mobiliteit wordt duurzamer (o.a. elektrisch vervoer)
 • Daken worden benut voor zonnepanelen en/of voor groen

Het toevoegen van groen, zowel op de daken als op maaiveld, draagt niet alleen bij aan een aantrekkelijkere openbare ruimte maar is in het kader van gezondheid en klimaatadaptatie ook noodzakelijk. Door begroeide daken zijn de gebouwen koeler, de bomen in de openbare ruimte creëren schaduw en de grond onder de begroeiing kan water opnemen. Ook wordt het hierdoor leuker om de fiets te pakken of te gaan lopen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl