Analyse Centrum Oost

Drie MAAK.Zaanstad-gebieden klaar voor vervolg

20 november 2017
De analyse van de MAAK.Zaanstad-gebieden Centrum Oost, Kogerveldwijk en Achtersluispolder is gereed. Doel was om samen met bewoners, ondernemers, organisaties en gebiedseigenaren te inventariseren wat wensen, behoeften en kansen zijn voor de toekomst van de gebieden. Die zijn per gebied enorm uiteenlopend.

Wethouder Dennis Straat: “In 2017 zijn wij gestart met het opstellen van een gebiedsstrategie voor Centrum Oost, de Achtersluispolder en voor de Kogerveldwijk. De analyse is nu af. Deze laat zien wat er speelt in een specifiek gebied op zowel maatschappelijk als ruimtelijk vlak.”

Nauwe samenwerking

Voor de analyses is gebruik gemaakt van kennis en informatie van de gemeente zelf, maar vooral zijn bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren, corporaties en sociaal maatschappelijke organisaties actief betrokken. Dennis Straat: “De volgende stap is om een toekomstbeeld op te stellen. Ook in de vervolgfase willen we nauw blijven samenwerken met alle belanghebbenden.”

Met plezier wonen, werken en leren

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. Daarom werken we onder de noemer MAAK.Zaanstad aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Dat doen we in gesprek met de stad, en in 4 MAAK.gebieden: de Achtersluispolder, Zaandam Centrum Oost, Zaandam Midden, en Krommenie-Wormerveer.

Meer weten over de verschillende analyses?

Centrum Oost
In Centrum Oost valt op dat de betrokkenheid bij de buurt heel groot is: ondernemers en bewoners droegen in groten getale bij aan de analyse. Er is grote waardering voor het historische karakter in het gebied en betrokkenen denken dat het een volwaardig onderdeel van het stadscentrum kan worden. Daarvoor is wel een aanpak van de openbare ruimte nodig: voor de Burcht bijvoorbeeld moet een alternatieve verkeersoplossing worden gevonden.  

Bekijk de analyse van Centrum Oost 

Kogerveldwijk
In de Kogerveldwijk zijn bewoners blij met het vele groen. Ze prijzen het voordelig wonen in de buurt van veel voorzieningen (supermarkten, ziekenhuis, station), maar geven ook aan dat de wijk is achteruitgegaan. Tussen de buurten Hofwijk, Kogerveld, Boerjonkerbuurt en het sportpark zitten grote verschillen. Zowel ondernemers als bewoners geven aan dat gevaarlijke oversteekplaatsen en bereikbaarheid van de wijk verbeterd moeten worden.

Bekijk de analyse van Kogerveldwijk

Achtersluispolder
In de Achtersluispolder wordt onderzocht hoe een monofunctioneel bedrijventerrein kan worden getransformeerd naar een levendig, stedelijk gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Waarin de Achtersluispolder duidelijk verbonden is met zowel Amsterdam als met Poelenburg. De gebruikers van dit gebied zijn - anders dan in de andere MAAK.gebieden - vooral ondernemers. Hun belangen zijn groot én verschillend. Bijvoorbeeld als het gaat om continuïteit van bedrijfsvoering of de grondposities van eigenaren. Dat vraagt voor de Achtersluispolder om een continu gesprek met ondernemers vanuit de belangen en tegelijk het snel helderheid verschaffen vanuit de gemeente over de toekomst per deelgebied. Voor de Achtersluispolder is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een economisch-ruimtelijke verkenning gemaakt die dient als analyse. Nu wordt er per deelgebied in overleg met de betrokken ondernemers een perspectief gemaakt.

Ga naar de pagina over de Achtersluispolder


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl