Projecten en initiatieven in Centrum Oost

Lopende projecten en initiatieven in Centrum Oost

Vernieuwing Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd door de Provincie Noord-Holland en bouwer Heijmans. De afmeting en vormgeving van de sluis zijn niet meer van deze tijd. De sluis wordt breder, dieper en langer, zodat ook de grootste en zwaarbeladen schepen er makkelijker door kunnen. 

Impressie van de vernieuwde WilhelminasluisImpressie van de vernieuwde Wilhelminasluis

Lees meer


Vernieuwing Peperstraat

In de Peperstraat worden 460 nieuwe woningen gerealiseerd door Accres Real Estate. Een aantal panden worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen meer nieuwe woningen (en meer sociale huur) voor terug. Hiermee wordt ingegaan op de groeiende vraag naar betaalbare woonruimte in de regio. Deze vernieuwing van de Peperstraat sluit aan bij het toekomstbeeld van de gemeente om dit gebied aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij het centrum. 

Impresie van de Peperstraat door tekenaar Olivier RijckenImpressie van de Peperstraat door tekenaar Olivier Rijcken

Lees meer


Alle projecten op de kaart zien?

Kijk hier

Nieuwe Herman Gorterschool

Aan de Burgemeester Smitstraat in Zaandam. Afgelopen juni begon de bouw van de school. Dit neemt ongeveer een jaar in  komt een nieuwe Herman Gorterschool.  In 2020  kunnen de kinderen van een spiksplinternieuw gebouw gebruikmaken. 

Eerste paal Herman Gorter Burgemeester Smitstraat

Meer over de bouw van de school


Jeu de boulesbaan

Op de Burcht is op 26 oktober een jeu de boulesbaan geopend. Houd de wijkwebsite in de gaten voor wedstrijden of organiseer er zelf een! 

Foto van de jeu de boulesbaan op de Burcht

Blog over de opening van de jeu de boulesbaan

Buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan

De buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan richt zich op bewoners en ondernemers in de buurt. Het voornaamste doel is bewoners en ondernemers samen activiteiten te laten bedenken en samen uit te voeren. Daarnaast is het doel bezoekers van buiten de buurt aan te trekken.

Logo Tussen Zuiddijk en Zaan

Website Tussen Zuiddijk en Zaan

Klaas Kanstraat 2-4

Op de plek van drukkerij Huig (en partycentrum Las Vegas) komen woningen. De panden staan leeg, de gemeente Zaanstad is in gesprek met de eigenaar om een intentieovereenkomst te sluiten met afspraken over wat wel en niet kan.
Doel is dat met deze ontwikkeling ook het Verzetsplantsoen dat ernaast ligt een flinke opknapbeurt krijgt. Dat kan dan worden heringericht.

Foto van de lege panden op de Klaas Kanstraat 2-4


Steiger voor riviercruises

Aan het begin van de Prins Hendrikkade in Zaandam komt een nieuwe aanlegsteiger voor riviercruiseboten. 

Tekening van de steiger aan de Prins Hendrikkade

Wijkplatform Zaandam Zuid

Wil je iets onder de aandacht brengen? Ben je op zoek naar een activiteit? Zoek je een winkel? Dat, en nog veel meer kan op het wijkplatform Zaandam Zuid.

Website wijkplatform Zaandam Zuid

Oostkade 5-11

In het perspectief is de ambitie opgetekend om de cultuurhistorie in de Klauwershoek weer beter te laten zien. Daarvoor wil initiatiefnemer Astoria, de erfpachter van het gebied, met nieuwe bebouwing de oorspronkelijke rooilijn terugbrengen. De kiosken moeten plaats maken voor een nieuw gebouw met op de begane grond ruimte voor horeca en daarboven woningen. Astoria en de gemeente Zaanstad hebben een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de plannen verder te onderzoeken.

foto van OostkadeZuiddijk 49-51

Op deze plek waar vroeger de kredietbank zat, wil de eigenaar woningen bouwen. Hij is bezig met het uitwerken van de plannen, die de gemeente dan nog moet toetsen. Daarbij letten we gezien de ambities in het perspectief ook op dat het plan een positief effect heeft op de Touwslagerstraat aan de achterzijde, die nu door mensen als onprettig wordt ervaren.

Tekening van de plannen voor de woningen

Zuiddijk 72-74

Deze plek waar vroeger sportzaak Vonk en café De Lapaix een plek hadden, wil de eigenaar herontwikkelen tot woningen.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl