Initiatievenkaart

Vernieuwing Peperstraat

Op de Peperstraat verhuurt Accres Real Estate 112 woningen. Ook zijn er commerciële ruimtes in de verhuur. De panden worden gesloopt en er komt nieuwbouw. Er komen circa 460 woningen voor terug.

Vernieuwing Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis wordt vernieuwd. De afmeting en vormgeving van de sluis zijn niet meer van deze tijd. De sluis wordt breder, dieper en langer, zodat ook de grootste en zwaarbeladen schepen er makkelijker door kunnen. Momenteel wordt ook de Wilhelminabrug vervangen en vanaf februari de Beatrixbrug.

Jeu de boulesbaan

Op de Burcht is op 26 oktober een jeu de boulesbaan geopend. Houd de wijkwebsite in de gaten voor wedstrijden of organiseer er zelf een!

Nieuwe Herman Gorterschool

Aan de Burgemeester Smitstraat in Zaandam. Afgelopen juni begon de bouw van de school. Dit neemt ongeveer een jaar in komt een nieuwe Herman Gorterschool. In 2020 kunnen de kinderen van een spiksplinternieuw gebouw gebruikmaken.

Buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan

De buurtvereniging Tussen Zuiddijk en Zaan richt zich op bewoners en ondernemers in de buurt. Het voornaamste doel is bewoners en ondernemers samen activiteiten te laten bedenken en samen uit te voeren. Daarnaast is het doel bezoekers van buiten de buurt aan te trekken

Klaas Kanstraat 2-4

Op de plek van drukkerij Huig (en partycentrum Las Vegas) komen woningen. De panden staan leeg, de gemeente Zaanstad is in gesprek met de eigenaar om een intentieovereenkomst te sluiten met afspraken over wat wel en niet kan.
Doel is dat met deze ontwikkeling ook het Verzetsplantsoen dat ernaast ligt een flinke opknapbeurt krijgt. Dat kan dan worden heringericht.

Oostkade 5-11

In het perspectief is de ambitie opgetekend om de cultuurhistorie in de Klauwershoek weer beter te laten zien. Daarvoor wil initiatiefnemer Astoria, de erfpachter van het gebied, met nieuwe bebouwing de oorspronkelijke rooilijn terugbrengen. De kiosken moeten plaats maken voor een nieuw gebouw met op de begane grond ruimte voor horeca en daarboven woningen. Astoria en de gemeente Zaanstad hebben een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de plannen verder te onderzoeken.

Zuiddijk 72-74

Op deze locatie, waar vroeger sportzaak Vonk en café De Lapaix een plek hadden, wil de eigenaar herontwikkelen tot woningen.

Zuiddijk 49-51

Op deze plek waar vroeger de kredietbank zat, wil de eigenaar woningen bouwen. Hij is bezig met het uitwerken van de plannen, die de gemeente dan nog moet toetsen. Daarbij letten we gezien de ambities in het perspectief ook op dat het plan een positief effect heeft op de Touwslagerstraat aan de achterzijde, die nu door mensen als onprettig wordt ervaren.

Steiger voor de riviercruises

Aan het begin van de Prins Hendrikkade in Zaandam komt een nieuwe aanlegsteiger voor rivercruiseboten.

Wijkplatform Zaandam Zuid

Wil je iets onder de aandacht brengen? Ben je op zoek naar een activiteit? Zoek je een winkel? Dat, en nog veel meer kan op het wijkplatform Zaandam Zuid.
Neem een kijkje  https://zaandamzuid.info/

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl